Musíme rychle pochopit, jak Green Deal promění vzdělávání. V Česku o tom prakticky nemluvíme, ale přijde obrovská změna zejména pro venkov, říká poradce premiéra Nantl

Expert na školství, vzdělávání a vědu Jiří Nantl je nejen náměstkem jihomoravského hejtmana. Aktuálně se stal jedním z poradců premiéra Petra Fialy. O „svých“ tématech mluví v rozhovoru pro INFO.CZ a upozorňuje na důležitou věc, o které podle něj v Česku zatím prakticky nemluvíme: evropský Green Deal je u nás vnímán primárně jako záležitost energetiky a automobilismu, Nantl ale upozorňuje, že bude mít zásadní, rychlé a dlouhodobé dopady také na potřebné dovednosti společnosti. A tedy na celé naše školství.

Tento týden premiér Petr Fiala zveřejnil seznam svých poradců. Jste jedním z nich, první otázka se tedy nabízí: s čím vás premiér oslovil, s čím mu budete radit, jaké máte ambice a cíle?

Já si úplně nemyslím, že poradci premiéra mají mít veřejně deklarované ambice či program. Smyslem této pozice je vytvářet odborné zázemí premiéra a dávat mu na řešené problémy pohled nezávislý na mašinerii státní správy.

Lidé mají možná přehnaně dramatické představy o tom, o co jde. Naprostým jádrem činnosti poradce premiéra je připravovat stanoviska k zásadním věcem, o kterých vláda jedná, upozorňovat na úskalí a souvislosti, doporučovat premiérovi, na co se zaměřit a na co klást otázky. Poradce nemá být z mého hlediska hybatelem, od toho jsou představitelé exekutivy, ale pomocníkem a podporou, někdy oponentem.

V tuto chvíli také musím říct, že přesné organizační nastavení práce poradního sboru budeme diskutovat na přelomu ledna a února. Za sebe předpokládám, že se budu věnovat oblastem, kterým tematicky rozumím, což jsou vzdělávací a vědní politika. V týmu jsou lidé, které můžete brát čistě jako poradce odborné, a pak je nás menšina, kteří jsme spojeni také politicky či přesněji stranicky s premiérem, takže pokud si něco dávám jako obecný cíl, je to pomáhat, aby se povedly hlavní věci, které jsme napsali do volebního programu SPOLU a propsaly se do koaličních dohod.

A které to tedy jsou, pokud jde o školství, vzdělávání a vědu?

V oblasti vysokého školství a vědy je to diferenciace univerzit, tedy jednak směr výzkumně intenzivní – a k tomu bych dodal, že to chce i nějaký srovnatelný přístup vůči Akademii věd – a pak směr profesní, otázka struktury grantového financování ve vědě, aby stabilizovala nejsilnější týmy a podporovala vznik nových juniorních výzkumných týmů.

V oblasti regionálního školství otázka kariérního systému učitelů a ředitelů – tomu se ostatně hodně věnuji i na jižní Moravě. V rámci vzdělávání jako celku si také myslím, že se budeme muset více a rychleji zaměřit na dopady, které pro vzdělávací systém přinese ekonomická a technologická transformace a zejména Green Deal. O tomto v Česku zatím prakticky nemluvíme, Green Deal je vnímán jako záležitost energetiky a automobilismu, ale bude mít zásadní a rychlé dopady na potřebné dovednosti.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak souvisí Green Deal a český systém vzdělávání?
  • Jak je potřeba proměnit české školství?
  • A jak nalákat lidi na technické obory?
sinfin.digital