Svoboda nestačí tam, kde není zodpovědnost. Ale právě ta nám v koronakrizi nejvíc chybí

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Technicky vzato je epidemie soubojem mezi virem a našimi technologiemi. Robustní zdravotnictví a vyspělé vakcíny jsou v této válce našimi silnými zbraněmi. Jenomže sílu armádu netvoří jen její výzbroj, ale ještě daleko více morálka všech, od vojínů ke generálům. Pokud něco selhává, tak je to naše vůle a zodpovědnost. A to od vlády až po běžné občany.

Koronavirus je přírodní katastrofa, které na nás občas dopadají a jimž se nelze vyhnout či jim předejít. Záleží však na tom, jak se k nim postavíme. A prakticky každý z nás nese nějaký díl viny za to, že na tom nejsme lépe, či přesněji nejlépe, jak bychom za dané situace mohli. Od premiéra, ministrů a dalších politiků, přes odborníky, „odborníky“, celebrity, právníky až k lidem, na které dopadá krize. Samozřejmě, čím vyšší postavení, tím větší odpovědnost. Vezměme to tedy popořadě odshora dolů.

Když selže vládce, je všechno špatně

Tím, kdo je zdaleka nejvíce odpovědný, je samozřejmě vláda. Má více informací než občané, ví dříve, co oni ještě nevědí a zejména má moc, má v rukách mohutný státní aparát a rozsáhlé pravomoci činit autoritativní rozhodnutí svěřené jí zákony. Je naprosto neomluvitelné, pokud nekoná vůbec, třeba proto, že se bojí dopadu na volební výsledek, nebo jedná amatérsky, protože premiér kromě politických rozhodnutí činí i ta odborná, popřípadě lidem lže a slibuje nesplnitelné.

Všechny tyto chyby vláda během krize udělala, a to ta stará i ta nastupující. Nečinnost před krajskými a sněmovními volbami, zrušení nouzového stavu a jeho nahrazení špatným pandemickým zákonem, což učinily společně kabinet a opozice, neuvážené sliby minulých i nových vládců „už nikdy lockdown“. Totéž platí o odporu k povinnému očkování, neboť všichni mají strach z antivaxerů. O tom, co se musí udělat, nakonec rozhoduje virus a zodpovědný politik nemá říkat nic, co nemůže splnit, neboť to nezávisí na něm.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak někteří právníci, doktoři a „celebrity“ přispěli k současnému marasmu?
  • Proč není žádné hrdinství porušovat pravidla?
  • A co bychom se v sobě měli pokusit najít?
sinfin.digital