Už zase nám lžou. Aneb když chce ideologie řídit společnost i vědu a právo

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Ideologie patří do politiky. Problém nastane, když chce někdo na základě extrémních idejí řídit celou společnost a ještě své předsudky vydává za neutrální vědecké a právní expertizy. Od klima přes gender, menšiny, až po LGBT problematiku, tam všude už nám zase nutí ideologii místo faktů. Což nutně vede ke lhaní, zatajování a překrucování – a ke všemu to posiluje extremisty z „druhého břehu“.

S vážnou tváří – a s podporou radikálně liberálních médií – se nám coby „zjevená pravda“ tvrdí věci, které nesnesou trochu kritického zkoumání: „Klima není složitý problém, ale definitivní katastrofa a do dvanácti let je po nás veta. Dvě pohlaví nevymyslela příroda, ale mužští šovinisté, aby mohli utiskovat ženy. Za vznik otroctví nemohou předkřesťanské kultury, ale bílí kolonialisté. Zrušení manželství v podobě, v jaké existuje přes dva tisíce let, není politický požadavek, ale lidské právo.“ Nesmysly. Ale smějí se ještě zpochybňovat?

Otázky klimatických změn, rovnoprávnosti žen, práv menšin a společenského uplatnění homosexuálů či transsexuálů jsou důležité a je třeba hledat na ně odpovědi. Ale opravdu nejde o záležitosti, k nimž lze přistupovat ideologicky. A pokud už se to stane, tak je alespoň nutné se k tomu přiznat a netvářit se jako nestranný vědec, právní expert či humanista, jehož názor by měli všichni brát za bernou minci. Ostatně třeba v případě fyziky atmosféry jde o tak zapeklitý oříšek, že přesný klimatický model neumějí sestavit ani vědci.

Že mezinárodní klimatický panel a na něj navázané národní instituce nejsou nestranné, ale plní politický úkol, za což i dostávají zaplaceno, víme dlouho. Jak to celé funguje, popsal „klimatický odpadlík“ Michael Shellenberger. Ten se klimamalarmistického strašení účastnil dvacet let. Sám přiznal, že se bál říci pravdu, aby nepřišel o přátele a granty. Ke zběhnutí od klimanáboženství ho přiměla zmíněná děsivá lež demokratické kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové, že za dvanáct let nás klima zahubí. Ta působila paniku u dětí.

Lukašenko se u moci udrží jen pomocí ruských tanků a spousty mrtvých, říká jeho někdejší vyzyvatel

Do kritiky pavědecké snahy „vymýtit ženu jako biologický pojem“ se pustila slavná spisovatelka J. K. Rowlingová. Možná si před tím měla vyvolat kouzlo Expecto patronum. Ačkoli je sama obhájkyní (nejen) ženských práv, gender mozkomoři jí dali co proto. Její logický postoj, že pohlaví jsou jen dvě a neříká se „osoba, co menstruuje“, ale žena, nevydýchali ani představitelé Harryho Pottera a Hermiony Grangerové. Navíc Rowlingová už dříve bránila ženu vyhozenou z práce za názor, že biologické pohlaví existuje, šlo tak o její druhý „hřích“.

Aktivisté Black Lives Matter se točí na tom, že černí mají dva a půlkrát větší šanci, že je při zásahu zabije policie, než bílí. Zamlčují ale, že Afroameričané mají několikanásobně vyšší zločinnost. V Minneapolisu policisté za 8 let dupli na krk 428 lidem, do bezvědomí tak jako Floyd upadlo 33 černochů a 19 bělochů. V tomto světle už důkazy pro „systémový rasismus“ nevyhlížejí tak neprůstřelně. Ne, že by se takto měli chovat muži zákona a ne, že by černí nebyli společensky znevýhodněni. Ale BLM prostě překrucuje statistiky.

Se zlou se potázala Martina Navrátilová, která je sama přiznaná lesba, když kritizovala účast transgender žen ve sportovních kláních s ženami, které se narodily jako muži. Podle ní je to podvodné a nefér jednání. Což opravdu je, vždyť mají přirozeně více vyvinuté svaly a rychlejší reakce. Dle aktivistů je ale takový názor „transfobní a založený na nesprávné interpretaci vědeckých faktů“. Navrátilovou za to vykopli z vedení LGBT spolku. Prý „šíří nebezpečné mýty“. Testosteron a mužské svaly asi nemají na výkon transgender žen vliv.

Šarlatán pohřbívá Pullmannovy úvahy. Totalita byla zrůdná a právo pokřivené, vypráví Agnieszka Holland

Na všech těchto příkladech jasně vidíme, že tvrdošíjné nadřazování ideologie faktům naráží na realitu, a proto nutně vede ke lžím a falešnému obviňování. Aktivisté se ohánějí údajnými „vědeckými poznatky“, jež jsou ovšem poplatné příslušné ideologii, nebo statistikami, které když nejsou přímo zfalšované, tak přinejmenším úmyslně neúplné. Zatím se toto děje převážně ve vyspělých západních zemích, které nezažily vakcinaci komunismem a nezískaly imunitu vůči „vědeckým ideologiím“. Ale pokrok nezastavíš, brzo se dočkáme i u nás.

„Vědecké ideologie“ jsou protimluv, contradictio in adiecto. Přesto úspěšně táhnou bohatými a svobodnými demokratickými právními státy. U nás se tyto radikální ideje prosazují pomaleji. Poměrně umírnění jsou ekologičtí aktivisté. Pokud je někdo vysloveně agresivní a demagogický, tak spíše klimalobbisté, kteří očekávají zisk a kvůli tomu falšují vědecká fakta. Platilo to u solárů i řepky, kde prošla neúměrně vysoká podpora navzdory tomu, že slunce je u nás málo a biopaliva 1. generace dávno zavrhla EU.

Černochy nemáme a demonstrace na podporu BLM působí spíše komicky. Reálnější bitva se vede o Istanbulskou úmluvu, která zavádí genderovou, přírodní vědy popírající ideologii do veřejné správy. A ostrá bitva zuří kolem manželství a adopcí homosexuálních párů. Jejich zastánci zdůrazňují „právo na manželství“, které ovšem neexistuje a zároveň popírají práva dětí na biologické rodiče a rodinnou výchovu, jež naopak ústavní pořádek obsahuje. Rovněž ignorují data o prospěšnosti vyrůstání v rodině s matkou a otcem.

Přívrat: Pokud jde o služby, chceme tady standard, který měli lidé před rokem 1989

Nepříjemné není „jen“ to, že se rozmáhá ideologicky motivované lhaní, popírání neutrálních faktů a ohýbání právního řádu. Navíc akce vyvolává reakci a rojí se samozvaní obránci „normálního světa a tradičních hodnot“, vesměs stejní extremisté a lháři jako „popírači a ohýbači“, jen s opačným znaménkem. Roste napětí a posiluje se štěpení společnosti. O to důležitější je umírněné, ale důsledné a vytrvalé oponování aktivistickým nesmyslům postavené na toleranci, kritickém myšlení a vládě práva.

Oba extrémní tábory se sice nesnášejí, ale mají společné dvě hanebné praktiky. Za prvé nadřazují kolektivistickou ideologii individuálním občanským svobodám (jen jedni vzývají například gender a druzí národ). Za druhé nemají vztah k pravdě a informace rozlišují pouze na užitečné a neužitečné (fake news a hoaxy jdou těm i těm náramně). Takže když budeme my ostatní stavět na úctě k důstojnosti každého člověka a k pravdě, zasáhneme obě zla najednou. Lhát se zkrátka nemá.

SDÍLET
sinfin.digital