Proč jsou Pullmanova slova varovná? Potvrzují, že ten, kdo ovládá minulost může ovládnout i budoucnost

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Pullmann poskytl týdeníku Echo rozhovor, v němž sám sebe označil za postmarxistu a mluvil poměrně smířlivě o komunistickém režimu. Pro lidi, kteří situaci na fakultě znají, to není velké překvapení. Ostatně i na INFO.CZ jsme v minulosti psali, že Pullmann je neomarxista. On sám sebe nazývá „korektnějším“ termínem postmarxista, ale to ve výsledku není důležité.

Michal Klíma, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, v otevřeném dopise na webu Forum 24 upozornil, že Pullmann vnímá komunistický režim smířlivě mimo jiné i proto, že jeho otec byl prominentní komunista. Klíma proti tomu pochází z disidentské rodiny (syn spisovatele Ivana Klímy) a jeho životní podmínky byly nesrovnatelně těžší. Stejně jako u mnoha dalších, kteří se režimu odmítli podřídit.

Pullmann má nepochybně právo na názor a není důvod, proč by v akademické obci nemohli být zastoupeni lidé, kteří mají výrazně levicový světonázor. Problematická je ale jeho neochota připustit, že komunismus představuje dějinnou katastrofu. To má bohužel řadu implikací pro budoucnost. Bude to FF UK, která bude hrát klíčovou roli ve výkladu událostí po roce 1989. Archivy z tohoto roku se právě otevírají a další budou následovat.

Jakeš nikdy nepochopil, jakému zlu se zaprodal. Rok 89 považoval za zradu

sinfin.digital