Vysoká hra o ČT. Proč koalice spěchá s odvoláním Rady a jaký scénář nehodlá dopustit?

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Veřejnoprávní televizi a rozhlas čekají změny. Plán koalice se točí kolem připravované novely zákona o ČT. Na její přijetí má navázat odvolání všech stávajících členů Rady ČT a zvolení nové kompletní Rady ČT podle nových pravidel. Nyní se dostáváme do další fáze: ministr kultury Martin Baxa novelu minulý týden představil novinářům s tím, že by měla začít platit už v červenci. Otázka zní, proč tak brzy.

Nejprve kontext, potom důsledky. Jak jsme už psali, původní plán spočíval v přijetí komplexní novely zákona o ČT. Ta měla řešit nejen volbu radních, ale také třeba financování veřejnoprávní televize, což je zdaleka nejdůležitější faktor, pokud bychom chtěli řešit její nezávislost, sílu a stabilitu. Na tuto novelu ale koalice záhy rezignovala s tím, že nejdřív bude řešit výhradně obsazování Rady ČT, na kterém se má napříště z jedné třetiny podílet také Senát, a teprve poté se pustí do avizované komplexní úpravy.

Jinak řečeno, aktuální vládní většina v danou chvíli nebude řešit to hlavní, tj. financování České televize, zrovna tak nemíní fungování ČT zasadit do reality současné mediální krajiny, která se kvůli internetu a rozmachu sociálních médií v posledních letech zcela změnila. Původní zákon o ČT byl přitom schválen v první polovině 90. let minulého století.

Poslanec hnutí STAN Jan Lacina mi v nedávném rozhovoru řekl, že obojí bude řešit až komplexní novela, kterou chce koalice prosadit ještě v tomto volebním období. Teprve ta podle něj bude reagovat na novou situaci a řešit financování, „digitální“ dobu, on-line platformy, sdílení obsahů... „Primárně přitom musí řešit financování a finanční stabilitu veřejnoprávních médií,“ zdůraznil Lacina.

Budiž. Přesto si nelze odpustit dvě skeptické námitky: v danou chvíli to ze všeho nejvíc vypadá, že koalice chce řešit výhradně pravidla volby členů Rady ČT, protože jí nejde ani tak o veřejnoprávní televizi, jako spíše o sebe. Navíc platí, že se spíše výjimečně podaří v jednom volebním období novelizovat jeden zákon dvakrát.

Ale dobrá, připusťme, že se vláda nerozklíží a že splní, co si předsevzala. Přesto: proč koalice tolik kvaltuje s novelou, kterou minulý týden Baxa představil s tím, že bude platit už v červenci? Jedno vysvětlení se přímo nabízí. Pokud totiž vláda své předsevzetí splní, stávající Rada ČT do konce srpna skončí. Přesně se v návrhu zákona píše toto: „Členům Rady zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě uplynutím dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

sinfin.digital