Každý advokát je u nás současně partnerem. Přináší to motivaci i zodpovědnost, říkají Pavel Marc a Iva Javorská z Novalia

V Česku jde o unikátní model fungování advokátní kanceláře, který se osvědčuje již desátým rokem. „Fungujeme podle motivačních a transparentních pravidel, která podle nás pasují na kolektivní výkon svobodného povolání,“ říká partner advokátní kanceláře Novalia Pavel Marc. Spolu s ním byla hostem podcastu Best Lawyers, který představuje partnery elitních tuzemských advokátních kanceláří, také další partnerka Novalie Iva Javorská.

S ročními tržbami kolem 40 milionů korun se Novalia řadí k advokátním kancelářím střední velikosti na českém trhu. I podle dalších metrik, které lépe vypovídají o efektivitě kanceláře, považují oba partneři dosavadní působení kanceláře na trhu za úspěšné. „Vždy je co zlepšovat, ale my jsme velmi spokojení s výsledky, kterých dosahujeme,“ říká Iva Javorská.

Ohledně hospodářských výsledků dodává Pavel Marc zajímavé detaily: „Novalia je v českém prostředí atypická tím, že všichni její advokáti jsou zároveň equity partnery. Je nás devět společníků a pět juniorů. To způsobuje, že náš profit per partner je relativně nízký proti firmám, které mají pyramidovou strukturu, ale máme naopak vysoký profit na právníka a vysokou sazbu.“ 

Strategie je to zjevně úspěšná, protože o mandáty Novalia nemá nouzi. „Už velmi dlouho bojujeme s přílivem práce. Normální manažerská odpověď by asi byla firmu zvětšit, ale to je vzhledem k našim zvláštnostem velmi pracné,“ vysvětluje Pavel.

Nízké náklady, vysoká kvalita

Atypický model fungování kancelář zvolila již od začátku, tedy od roku 2015, byť tehdy stálo v čele pět partnerů. K současným číslům tedy Novalia vyrostla za necelou dekádu. 

Iva to považuje za důkaz správnosti této cesty. „Myslím, že náš model je inspirací i pro další kanceláře. Je to naprosto odlišné proti způsobu práce kanceláří tradičnějšího střihu, v nichž jsem působila předtím. A když hovoříme s kolegy z jiných kanceláří o tom, jak Novalia funguje, vzbuzuje to v nich velký zájem.“

Princip, na němž kancelář funguje, popisuje Iva jako nízkonákladový s vysokou kvalitou práce. „Je to dáno tím, že kancelář umožňuje výkon skutečně svobodného povolání, který vytváří přirozenou motivaci a vede k vysokému nasazení všech partnerů i juniorů, kteří vidí perspektivu,“ vysvětluje. 

Pavel k tomu dodává, že relativní nízkonákladovost si kancelář udržuje tím, že prodává především čas zkušených seniorů, nikoli čas armády juniorů jako „pyramidální“ kanceláře, kde se pak práce často multiplikuje. K motivaci juniorů říká, že v Novalii mají nejen možnost, ale i záruku, že se stanou equity partnery.

Iva dále přibližuje motivační model fungování Novalie pro juniory. „Charakteristikou Novalie je, že koncipienti se stanou partnery, když absolvují advokátní zkoušky. To znamená, že licencovaní právníci či advokáti jsou partnery, podílí se na veškerém rozhodování a týká se jich stejný způsob odměňování, který je zcela transparentní.“

Tento model zvolil Pavel Marc v roce 2015 na základě předchozí dlouhodobé rešerše fungování advokátních firem, především ve Spojených státech. „Tehdy jsem byl partnerem v mezinárodní kanceláři, měl jsem kolem sebe velmi schopné mladé advokáty a viděl jsem, že equity partnership je pro ně strašně vzdálený. Proto jsem hledal způsob, jak z nich udělat partnery hned.

Jako startupy

Už od počátku se Novalia soustředí na technologie. V oblasti startupů patří kancelář mezi velmi etablované. „Řadíme se ke kancelářím, které realizují transakce financování startupů a také exity. To je určitě něco, co charakterizuje Novalii,“ říká Pavel. 

Přestože startupová scéna se za poslední dekádu proměnila, Novalia zůstává pro začínající firmy stále relevantní. „Asi se jim líbíme, protože fungujeme podobně jako oni. Když k nám přijdou, vidí, že nikdo nemá vlastní místnost, ani svoji židli,“ hledá vysvětlení a dodává, že v poradenském byznysu je možnost sedět kolem jednoho velkého stolu pro mladší kolegy výborná škola. „Mrzí mě, že jako junior jsem takovou příležitost neměl, protože věřím, že bych se spoustu věcí naučil daleko dříve a od většího počtu lidí.“ V Novalii sedí u jednoho stolu partneři i stážisté.

Jak přesně vypadá modifikace modelu dělení zisku Eat What You Kill v Novalii? Co to znamená mít startupové know-how? A v jakých dalších oblastech se chce Novalia profilovat do budoucna? I to se dozvíte v podcastu Best Lawyers.

sinfin.digital