Mezi absolventy práv ubývá zájem o advokacii. Potýkáme se s tím všichni, říkají Marta Fišnerová a Tomáš Doležil z JŠK

Advokátní kancelář JŠK patří k nejúspěšnějším domácím právnickým firmám v Česku. Z hlediska obratu se pak řadí ke středně velkým hráčům na trhu. Podle partnera kanceláře Tomáše Doležila jde o postavení, které je v souladu s tím, jak firmu vnímá on sám. Spíše než mířit za nejvyššími obraty se JŠK podle partnerky Marty Fišnerové soustředí na hlídání kvality. „Pokud chceme kvalitou práce konkurovat i těm největším, je strašně důležité tu kvalitu ohlídat. Vše, co od nás odchází, musí být pod kontrolou. To se pak ve větším objemu hlídá těžko,“ říká v podcastu Best Lawyers.

Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že se JŠK řadí spíše k butikovým než full service kancelářím. Podle partnerů to ale do značné míry záleží na úhlu pohledu. „Myslím, že korporátní klienty dokážeme obsloužit prakticky ve všem, co potřebují,“ říká Fišnerová. Doležil k tomu dodává, že osobní přístup a důraz na kvalitu odpovídá butikovému pojetí, nicméně „nás je už tolik, že dokážeme tímto butikovým stylem práce pokrýt většinu oblastí“.

Více než polovina klientů kanceláře JŠK pochází podle slov Doležila zcela nebo částečně ze zahraničí. I proto si Doležil myslí, že dlouho po revoluci přetrvávající dělení na tuzemské, zahraniční a mezinárodní kanceláře z myslí klientů pomalu mizí. Doležil to může posoudit i díky vlastní zkušenosti, protože část kariéry strávil ve velké mezinárodní advokacii. Přeshraniční působnost je ostatně podle něj v dnešní době víceméně nutnost. „Kanceláře, které zpravidla dělají full service pro podnikatele, potřebují mít přeshraniční rozsah, protože jsou v podstatě derivátem ekonomických vztahů a ty jsou dnes čistě mezinárodní,“ vysvětluje Doležil s tím, že za hlavní přednosti kanceláře považuje integritu, expertizu a lidskost. Posledně uvedená ctnost se projevuje i tím, že velkou porci klientely JŠK získává na základě referencí, tedy osobní zkušenosti a doporučení.

Spory bez soudů

Litigace, neboli sporová agenda získává v dnešní advokacii stále více na významu. Jak ale říkají partneři advokátní kanceláře JŠK Marta Fišnerová a Tomáš Doležil, dá se tato oblast pojímat také tak, že na soudy vůbec nemusí dojít. Klienti jsou pak velmi mile překvapeni. Právě Fišnerové se povedlo v oblasti litigací vybudovat pro JŠK silnou pozici na trhu. I když Fišnerová v podcastu potvrzuje, že litigací je v současnosti skutečně hodně a je to agenda, která je hodně vidět, pravé kouzlo správně vedeného sporu je ale podle ní jinde. „Snažíme se tuto oblast dělat obchodním způsobem, to znamená, že se snažíme věci usmířit, aby ani nemusely k soudu. A tento přístup je důležitý i pro klienty, protože když se naučí, že zjistí problém, předají vám ho včas, nechají vás připravit to, nasbírat důkazy a komunikaci, tak se díky tomu mohou vyhnout soudnímu řešení,“ říká partnerka JŠK.

Podle Doležila se kanceláři dnes daří i v pojišťovnictví, financování nemovitostí či energetice. Hledí ale i do budoucna a ve věci dalšího směřování kancelář razí docela neotřelý přístup: „V butikovém fungování je to hodně o lidech. Když se objeví zajímavý talent, ať juniornější, jako je třeba Hana Císlerová, nebo gigant typu Tomáše Richtera, který automaticky přitáhne práci na insolvencích a restrukturalizacích, díváme se na to oportunisticky. Na druhé straně reflektujeme otázku poptávky a nabídky, takže pokud naše klienty trápí množící se regulace, tak se na tu jádrovou praxi nabaluje celá řada věcí a už musíme udělat vědomé rozhodnutí, že se tomu budeme věnovat. A to se může týkat řady oborů, jako je life science, který vidíme velmi perspektivně, či regulace kolem hospodářské soutěže jako kontrola zahraničních investic,“ naznačuje Doležil filozofii JŠK.

Kam „mizí“ právníci?

Oba advokáti se v podcastu Best Lawyers také shodují, že pozorují ubývající zájem o advokacii. Důvodů je podle Doležila vícero. „Může to souviset s náladou ve společnosti i s mindsetem, kdy dnešní generace nechce pracovat tak tvrdě, jako jejich rodiče v 90. letech. Popravdě řečeno nevíme, kam mizí všichni absolventi právnických fakult, a určitě nejsme jediní, kdo se s tím potýká,“ říká Doležil. Podle Fišnerové jde dokonce o dramatickou změnu, navíc akcelerovanou za covidu. „Dnes mají mladí lidé často práci za nějaký trest. Práci si jdou odtrpět, život začíná až potom. To je špatné nastavení. Já chodím do práce ráda, baví mě to,“ vidí základní rozdíl. Oba se také shodují, že se změnila i samotná advokacie. „Z 90. let přetrvává představa vzniklá tehdy v mezinárodních kancelářích, že se pracuje od pondělí do neděle od rána do večera. To možná dnes platí u některých projektů, ale norma už to není,“ myslí si Doležil.

ESG, whistleblowing nebo AI. Termíny donedávna na okraji, dnes buzzwordy. Jak se daří držet krok s dobou JŠK? Doležil to vnímá jako věc poptávky, na kterou je třeba reagovat. „Pokud to naše klienty trápí, znamená to pro nás závazek se tomu věnovat, vzdělávat se a být ku prospěchu. Byť třeba ESG je oblast, kde nikdo pořádně neví, co z toho vyplyne, je to velké téma, které hodně řešíme,“ říká.

Daří se kanceláři JŠK kultivovat dostatek vlastních talentů? Co musí splňovat zakázka, aby byla pro JŠK zajímavá? A jak se kanceláři daří importovat know-how ze zahraničí? I na tyto otázky odpovídají Marta Fišnerová a Tomáš Doležil v podcastu Best Lawyers.

sinfin.digital