V advokacii dobře funguje neviditelná ruka trhu. V Česku jsme stále ještě na vzestupu, říká Ivan Sagál z Bird & Bird

Po dlouhých letech organického růstu přistoupila advokátní kancelář Bird & Bird k ráznějšímu kroku a naskočila na „akviziční vlnu“. „Při hledání nových posil nebo týmů je pro nás zásadní, aby byly v souladu s tím, co děláme, jaké hodnoty vyznáváme a jak se prezentujeme na trhu,“ říká v další epizodě podcastové série Best Lawyers managing partner advokátní kanceláře Bird & Bird Ivan Sagál. „Jsme tedy trochu vybíraví, ale stále vidíme na trhu několik příležitostí, které nám konvenují,“ neskrývá další apetit.

Tuzemská pobočka advokátní kanceláře Bird & Bird patří se zhruba 100 miliony korun tržeb do třicítky nejúspěšnějších právnických firem na českém trhu. Podle jejího managing partnera Ivana Sagála není pro Bird & Bird obrat tím nejpodstatnějším. „Poměřovat se s ostatními skrze ukazatele jako tržby nás nikdy moc nezajímalo. Spíš se soustředíme na to, abychom byli celosvětově úspěšní a na to, jak nás vnímají klienti z hlediska kvality služeb, přístupnosti a byznysové inteligence, tedy toho, abychom uměli klientovi poradit srozumitelně,“ říká na úvod Sagál.

Firma Bird & Bird vstoupila na český trh (stejně jako na další trhy v regionu) v roce 2008, téměř přesně s „oficiálním“ začátkem finanční krize, za nějž se považuje pád banky Lehman Brothers. Nebylo to tedy nejšťastnější načasování pro budování klientské základny a povědomí o značce. Jelikož však firma stihla ještě před začátkem krize otevírat zastoupení v řadě dalších zemí, stala se podle Sagála v letech 2000-2020 nejrychleji rostoucí původně evropskou právní firmou na světě. Tato dynamika vygradovala v posledních zhruba pěti letech, což se projevilo i u české pobočky nedávným rozšířením týmu a velkým stěhováním.

Sagál tvrdí, že tuzemská pobočka Bird & Bird se rozvíjela v porovnání s těmi v sousedních státech spíše organicky. Nyní ale přišla zvýšená akviziční aktivita. „Rozhodnutí k růstu formou akvizic dozrálo již dříve. Posílili jsme oblasti, které jsme sice už pokrývali, ale viděli jsme tam příležitost k dalšímu růstu,“ vysvětluje Sagál s tím, že firma sleduje růstový potenciál daného segmentu nejen v Česku, ale i z pohledu svého globálního působení.

Imunita díky širokému záběru

Bird & Bird již dávno není jen advokátním butikem zaměřeným na oblast duševního vlastnictví, byť tuto nálepku si kancelář dlouho nesla. Dnes pokrývá celou řadu oblastí jak na globální, tak na lokální úrovni. „Děláme různé transakce, úvěrové financování, reorganizace ať z hlediska pracovněprávního nebo insolvenčního. Historicky jsme vyprofilováni na duševním vlastnictví, ale tato oblast dnes tvoří pouze třetinu obratu,“ říká Sagál. Dvě třetiny tedy připadají na další oblasti práva, které jsou podle Sagála v posledních letech spíše ustálené a mnoho na tom nezměnily ani neblahé globální vlivy jako pandemie covid-19 a válka na Ukrajině. „Naše výhoda je v širokém záběru, takže útlum v jedné oblasti jsme mohli kompenzovat zvýšeným provozem v jiné,“ pochvaluje si Sagál.

Podobné „černé labutě“, které by ovlivnily náplň práce advokátních kanceláří ve zbytku roku, Sagál nechce předjímat. Umí si představit jak eskalační, tak optimistické scénáře a podobně jsou na tom podle něj i klienti. „Nikdo neví, jak dlouho a jak hluboce budou tyto události ovlivňovat světovou ekonomiku a narušovat léta budované globální vazby. Naše klienty to ale ovlivňuje docela významně, ať už ty z řad nadnárodních korporací nebo třeba české firmy, které začaly v posledních letech významně expandovat,“ uvádí. Zároveň připouští jeden rozměr advokacie, ke kterému se ne každý právník rád hlásí, totiž že firmy potřebují právníky, když se jim daří dobře, i když je tomu naopak.

Všeho moc škodí

Nedávná vlna akvizic a fúzí na tuzemském advokátním trhu vzbudila otázky, co toto přeskupování sil znamená pro jeho další směřování. Sagál se domnívá, že trh je zatím stále na vzestupu, nicméně aktuální pohyb má dle něj paralelu v dění na vyspělejších trzích před pár lety. „Přílišná konsolidace firmy spíše omezuje, protože na tomto trhu mnohem více než na jiných je přítomno riziko střetu zájmů. Když nějaký hráč vyroste natolik, že začne mít ambici obsluhovat významnou část celé ekonomiky, tak se nevyhne tomu, že začne narážet na limity související s konfliktem zájmů, a pak naopak vidíme u těch velkých hráčů defragmentaci. Týmy se začnou trhat a zakládat butiky,“ popisuje Sagál.

Námitku, zda něco podobného nehrozí i kanceláři Bird & Bird, odráží s tím, že i ti největší z jejích klientů mají na celkových tržbách podíl v řádu jednotek procent. „Trhy našich klientů se neustále mění, a tak se mění i jejich velikost a objem externích právních služeb, které potřebují. Nikdo si tak nemůže být jist, že momentální skladba klientů zůstane stejná nějakou dobu. Dynamika té změny je taková, že přirozeně působí proti nějaké přehnané koncentraci síly v rukou jednoho či dvou velkých hráčů. Trh právních služeb je celkem liberalizovaný a v podstatě na něm dobře funguje neviditelná ruka trhu,“ myslí si Sagál.

V čem je hlavní výhoda zahraničních kanceláří proti tuzemským? Může být Česko v nějaké právní oblasti trendsetterem? A proč se právníci děsí změn? Nejen to se dozvíte v podcastu Best Lawyers.

sinfin.digital