Ikonické okamžiky světových i sportovních dějin: Sarejevský atentát a let Boba Beamona k nesmrtelnosti

Audioverze

Dnešní, již 65. Historie očima Martina Kováře je o dalších dvou ikonických okamžicích světových, respektive sportovních dějin. 

Prvním tématem je sarajevský atentát z 28. června 1914, kdy byl zavražděn následník rakouského a uherského trůnu, arcivévoda František Ferdinand d'Este, o čemž jsme si povídali v širokých souvislostech rakouské (a uherské) politiky i v širším evropském kontextu. 

Stejně jako v souvislosti s první světovou válkou, kterou atentát v pravém slova smyslu nezpůsobil, ale k jejímuž rozpoutání, přesněji řečeno k rozpoutání rakousko-uhersko - srbské války nepochybně přispěl.

Druhým tématem je legendární „let (amerického atleta) Boba Beamona k nesmrtelnosti“ ve skoku do dálky (890 cm, nový olympijský a světový rekord) z olympijských her v Mexiku v říjnu 1968.

Také v tomto případě jsme si povídali o širším kontextu Beamonova sportovního výkonu, jak v rámci mexické olympiády, tak jeho další sportovní kariéry.

Tak si nás pusťte, přátelé!

sinfin.digital