Dnešní pojetí práva absolutně nevyhovuje. Musí přijít nový stát a nové právo, říká právník Karel Havlíček

„Z hlediska státoprávního žijeme v naprosto přelomové době. Musí přijít nový stát a musí přijít nové právo, nic jiného nezbývá. Dnešní pojetí práva absolutně nevyhovuje tomu, co život přináší,“ říká v Interview Martina Kováře právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček. 

České právo prošlo během pandemie podle Havlíčka zásadní změnou. „Zcela se proměnilo kvantitativně. Minulý rok jsme byli opravdu velmi pracovití, pokud jde o vytváření nových norem a také o jejich rušení,“ vysvětluje Havlíček. Podle něj téměř všichni dospěli k názoru, že české právo neodpovídá potřebám a pandemie to jenom podtrhla. Česko bylo 15 měsíců v situaci, kdy nerozhodovaly zákony. Vládní opatření zákony rozhodně nejsou, přesto podle Havlíčka likvidují ústavu, protože jsou v určitých okamžicích silnější. Tématem rozhovoru byla také proměna médií a také román, který Havlíček napsal. 

SDÍLET
sinfin.digital