Na začátku novověku jsme se ocitli na periferii Evropy, říká historik Ivan Šedivý

Co bylo podstatou sporu o smysl českých dějin? Podle historika Ivana Šedivého šlo o to, zda máme na českou společnost nazírat prizmatem historickým, tedy jestli to, co se v tehdejší společnosti odehrávalo, má kořeny v minulosti, nebo zda na ně máme pohlížet sociologickým pohledem. „Historismus versus realismus a politický pragmatismus, tak, jak to prezentoval například Masaryk,“ říká v Interview Martina Kováře historik Šedivý. O tom, že české země byly součástí hlavních událostí v Evropě, lze podle Šedivého mluvit pouze do období vrcholného středověku. Poté se už ocitly na periferii Evropy. „Naše přetrvávající a úporná představa o tom, že jsme pevnou součástí Evropy v užším slova smyslu, tu byla od první republiky. Málo si ale uvědomujeme, že jsme z koncertu Evropy vypadli někdy na počátku raného novověku,“ říká historik. Poslechněte si záznam celého rozhovoru.

SDÍLET
sinfin.digital