„Největší příběh 20. století.“ Izrael: zaslíbená a inspirativní země, kterou nezastavily nekonečné války ani nenávist arabských sousedů

Audioverze

Dějiny Blízkého východu jsou i dějinami židovského národa. Podle biblických textů byli předkové dnešních Izraelců, známí jako Izraelité, otroky v Egyptě, z něhož údajně uprchli během událostí známých jako Exodus. Tento únik a putování Izraelitů pouští je považováno za zásadní událost v (před)historii dnešního Izraele, a proto náš dnešní podcast začíná právě tady. Moderní dějiny židovského státu začaly jeho ustavením po druhé světové válce; podle mnoha historiků, novinářů a politiků se jedná o „největší příběh druhé poloviny 20. století“. Nenávist arabských sousedů a „nekonečné“ války i lokální střety, jejichž cílem bylo „spláchnout Židy do Středozemního moře“ – nic z toho nedokázalo Izraelce na jejich cestě budování a rozvíjení moderní státnosti zastavit. Ani současné vážné vnitropolitické problémy Izraele a jeho složité proměny nemění nic na tom, že se jedná o v mnoha ohledech inspirativní a úspěšnou společnost. Tak poslouchejte!

sinfin.digital