Zhrubly mediální výstupy advokátů? Forma projevu by měla být zdrženlivá a korektní, shodují se Karel Šimka a Robert Němec

Jaroslav Kramer, Sára Labajová

Výzvy pro správní justici v Česku, svoboda projevu advokátů nebo boj s vinkláři. To jsou tři z mnoha témat nového dílu podcastu Právo & Byznys, kam přijali pozvání Karel Šimka, předseda Nejvyššího správního soudu ČR a Robert Němec, předseda České advokátní komory a partner advokátní kanceláře PRK Partners. Jak se dívají na otázku přípustnosti kasačních stížností? A je česká justice ve srovnání s okolními zeměmi nadprůměrná?

Jak by měla být nastavena svoboda projevu zástupců různých profesí? Nové vydání podcastu Právo & Byznys se v úvodu věnuje tématu, které aktuálně spojuje jak Českou advokátní komoru, tak Nejvyšší správní soud. „Dostáváme se do situací, kdy řešíme, že někdo například hlasitě vystupuje během své profese, která by měla být spíše zdrženlivá v politickém vyjadřování. Myslím tím advokáty, soudce, akademiky a další. Já na to mám svůj recept. Pokud děláte důležitou profesi, určitě musíte mít plnou svobodu projevu, co se obsahu projevu týče, ale přece jenom ta profese by měla vést k tomu, že se chováte uměřeně a reprezentujete ji. Forma projevu by tedy měla být zdrženlivá a korektní. Samozřejmě pokud to přesáhne tyto meze, může to mít nějaký popud pro kárný zásah,” uvádí předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.

Podle Roberta Němce je na vině i změna trendu ve smyslu, že mediální projevy v souvislosti s politikou zhrubly. „Je to asi tím, že se společnost více rozděluje, jak se vyvíjí. Advokáti byli vždy součástí politiky. Pokud jde o svobodu projevu, člověk by neměl být limitován, ale klíčová je forma. My jsme v advokacii byli vždy školeni a vychováváni k tomu, abychom se v rámci jednání, soudního řízení uměli ohradit proti jakémukoliv jednání, ale vždy v mezích, které jsou dané v rámci slušného chování. To je jediné, o co jde,“ dodává Robert Němec s tím, že velkým rozdílem od minulých let je přítomnost sociálních médií, kde jsou projevy více slyšet, vidět a neexistují limity.

Robert Němec současně dodává, že například pro Českou advokátní komoru je mediální obraz a komunikace zásadní. „Pro nás je mediální obraz velmi důležitá věc. Musíme nalézt náležitou podporu, nejen na ministerstvu spravedlnosti, u vlády jako celku, ale také u parlamentu. Je důležité, aby advokacie byla vnímána jako korektní a seriózní stav, který si podporu ze strany politiků zaslouží, protože bohužel, nebo spíše bohudík, politici se také rozhodují i podle toho, jaká je reakce veřejnosti a jak daná témata vnímá. Pokud budou mít pocit, že největším nepřítelem veřejnosti je advokacie, jejich ochota podílet se s námi na řešení problémů se bude samozřejmě snižovat,” zmiňuje na úvod podcastu Právo & Byznys.

Na to reaguje Karel Šimka, předseda Nejvyššího správního soudu, který dodává, že média si v rámci jím vedeného soudu všímají jen malé části kauz. „Naše běžné agendy jdou stranou od médií. Spíše více zaujme malý bizarní příběh nebo co je právně zajímavé, ale z hlediska naší celkové agendy je to úplně zanedbatelné,” říká.

Nejlepší soud u nás

Nejvyšší správní soud letos slaví 20 let od založení. Podle Roberta Němce jde o instituci, která má obrovskou reputaci a je nejlepším soudem u nás. „Jeho rozhodovací praxe je velmi konzistentní v duchu zachovávání celé řady rozumných liberálních hodnot. Jako soud má velkou váhu. To, co je problém, na kterém se s vedením soudu asi neshodneme, je otázka přípustnosti kasačních stížností, respektive možnosti soudu je z nějakých kapacitních důvodů omezovat,“ říká Němec s tím, že pro advokáty je možnost dojít v kauzách až k Nejvyššímu správnímu soudu životně důležitá. „To říká i většina advokátů, kteří jedině tam doufají, že se jim dostane konečného spravedlivého rozhodnutí. Na druhou stranu je jasné, že by soud musel mít desetinásobnou kapacitu, aby tento požadavek mohl obsloužit,” říká a dodává, že by si sám přál, aby se pravomoc soudu nezužovala, i za cenu navýšení počtu soudců. S tím souhlasí i předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.

A jaké vysvědčení by dali Karel Šimka a Robert Němec české justici jako celku? „Hodně jsme se posunuli do světa, kde funguje justice v tom základním formátu velice dobře, i když jsou menší problémy s kapacitou nebo časem. Myslím si, že patříme mezi země, kde člověk v justici dostane zastání a rozsudky se nekupují, neobstarávají, ale dochází se k nim poctivou cestou. Náš soudní systém, na rozdíl od zemí, které nás bezprostředně obklopují, je podle mě na velmi solidní úrovni,” konstatuje Robert Němec. K tomu Karel Šimka dodává, že naše životní úroveň není špatná. „I když si stěžujeme, ten ‚proklínaný‘ justiční systém funguje nadprůměrně. Opravdu si myslím, že se nemáme za co stydět,” uzavírá Šimka.

Jaká témata spojují Českou advokátní komoru a Nejvyšší správní soud? Jak se k problematice vinklaření staví Karel Šimka? A jaký je názor Roberta Němce na složení Kárného senátu NSS? Na to odpovídají v podcastu Právo & Byznys.

sinfin.digital