Ceny právníků jsou u nás nízké i proti Slovensku, plošně tak nezlevníme, říká šéfka KŠB Dubecká

Jan Januš

27. 05. 2020 • 08:30

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) je další z největších právních firem v zemi, která neplánuje kvůli koronaviru plošně zlevnit, zároveň ale nijak nesnižuje svůj personální stav. „Když jsme loni současně s otevřením nových klientských prostor pořizovali, hlavně pro komunikaci s našimi zahraničními klienty, nový videokonferenční systém Lifesize, netušila jsem, že v první polovině roku 2020 budou prakticky všichni advokáti na videokonferencích závislí. Že budou každodenně probíhat desítky zabezpečených videokonferencí s klienty. Loňské investiční rozhodnutí takový vývoj určitě nepředpokládalo, ale naštěstí jsme je přijali dostatečně velkoryse a ve správnou dobu,“ popisuje v anketě INFO.CZ Koronavirus v advokacii Dagmar Dubecká, managing partnerka kanceláře KŠB, která v minulosti obdržela už čtyřikrát možná vůbec nejprestižnější právnické ocenění Chambers.

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Asi je třeba si nejdříve říci, o jakých inovacích mluvíme. První skupinu tvoří inovativní přístupy k právním službám. Kdybych měla vyjmenovat, jaké typy právní práce jsme v Česku nabízeli a realizovali jako první, byl by to dlouhý výčet. A ano, i v době pandemie vymýšlíme a klientům nabízíme nové služby a některé z nich s pandemií přímo souvisí. Druhou skupinu tvoří inovace technologické.

Nejviditelnější příklad: Když jsme před mnoha a mnoha lety jako jedni z prvních používali zařízení pro videokonference, a dokonce ani když jsme loni současně s otevřením nových klientských prostor pořizovali, hlavně pro komunikaci s našimi zahraničními klienty, nový videokonferenční systém Lifesize, jsem netušila, že v první polovině roku 2020 budou prakticky všichni advokáti na videokonferencích závislí. Že budou každodenně probíhat desítky zabezpečených videokonferencí s klienty. Že se budou všechny interní schůze a školení konat video-konferenčně. Loňské investiční rozhodnutí takový vývoj určitě nepředpokládalo, ale naštěstí jsme je přijali dostatečně velkoryse a ve správnou dobu. Dnes bychom si práci bez něj dokázali těžko představit. Technologických inovací je ale mnohem více. Bylo by však trochu nefér tvrdit, že mají něco společného se současnou krizí, prostě jsou už nejméně dvě desetiletí součástí naší strategie.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Pánem klientské komunikace je klient. Je na něm, aby určil, zda máme přijet či přiletět za ním, zda přijede k nám, nebo dá přednost levnější a pružnější dálkové komunikaci. Za nás mohu jen říci, že jsme na dálkovou komunikaci pomocí plně zabezpečených kanálů připraveni.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám, k úpravě cen? Jakým způsobem?

Plošnou úpravu našich cen neplánujeme. Obecně platí, že ceny právních služeb v Česku jsou ve srovnání s ostatními trhy, včetně například slovenského, poměrně nízké. Uvedené neznamená, že pokud se některý z našich klientů ocitne v důsledku pandemie v problémech, tak se nepokusíme mu nějak vyjít vstříc, uzavřít individuální dohodu reagující na jeho situaci. Ale plošně nikoli.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?​​​​

Věřím, že nikoliv. Chceme mít tým loajálních spolupracovníků a myslím, že to vyžaduje i loajalitu firmy vůči nim. Přestože jsme v době nouzového stavu měli na home office převážnou většinu zaměstnanců, včetně asistentek (které mohou z domu pracovat jen zčásti), jejich odměnu jsme nijak neredukovali a rovněž jsme nerozhodli o nějakém snížení stavu zaměstnanců, koncipientů ani spolupracujících advokátů. Není to poprvé, co jsme v historii naší kanceláře čelili nějaké celospolečenské krizi. Například v celosvětové krizi v letech 2008 až 2009, kdy řada kanceláří propouštěla, jsme rovněž k propouštění u zaměstnanců ani spolupracujících advokátů nepřistoupili. Ale nemám křišťálovou kouli a samozřejmě nevím, jak se bude pandemie dále vyvíjet – nyní se ale vše vrací do normálu a doufejme, že to tak i zůstane.

Dříve jsme již nabídli postoje Roberta Němce z PRK Partners, Jaroslava Havla z Havel & PartnersJana Spáčila a Jana Kotouse z Deloitte Legal.

SDÍLET