Kvůli koronaviru paušálně nezlevníme, cena právních služeb je v Česku obecně nízká, zní z PRK Partners

Jan Januš

13. 05. 2020 • 08:00

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Pandemie a s ní spojená ekonomická nejistota silně dopadá rovněž na poradenský byznys. Některé advokátní kanceláře tak reagují slevami a snižováním mezd a odměn, ale na druhou stranu také dalším zefektivněním nabízených služeb a rozvojem možností dálkové komunikace. INFO.CZ připravilo rozsáhlejší anketu Koronavirus v advokacii, v níž dá postupně prostor reagovat na související témata partnerům velkých advokátních kanceláří, které působí v České republice. Začínáme Robertem Němcem a loňskou domácí Právnickou firmou roku PRK Partners.

Inspirovala vás současná krize k inovacím při poskytování služeb?

PRK se dlouhodobě věnuje inovacím v oblasti poskytování právních služeb, zejména prostřednictvím rozvoje a efektivního využití IT technologií a online komunikace. Současná omezení volného pohybu osob vyvolaná pandemií covid-19 potvrdila správnost a nezbytnost této cesty. Současná krize zároveň potvrdila, že do budoucna můžeme uvažovat o větší flexibilitě při využívání našich kapacit, například umožnění ve větší míře práce v rámci home office či realizace většího množství jednání prostřednictvím videokonferencí, které se ukázaly jako vhodná alternativa k osobním jednáním, které jsou často méně časově efektivní.

Zároveň doufáme, že i stát a jeho instituce budou do budoucna rozvíjet tyto technologie a umožní ve větší míře digitální kontakt se státními úřady a soudy. Zavedení elektronického spisu a jeho online zpřístupnění účastníkům řízení je jednou z možných cest.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Rozhodně hodláme pokračovat v rozvoji poskytování právních služeb prostřednictvím dálkové komunikace. Máme v úmyslu zejména dále rozvíjet projekt Vzornéprávo, který jsme uvedli do života ve spolupráci se společností Wolters Kluwer. Jedná se o projekt onlinového zpřístupnění interaktivních právních vzorů, kde si uživatel, ať již právní laik nebo odborník může rychle a efektivně vytvořit právní dokument s využitím automatického napojení na celou řadu veřejně dostupných rejstříků a informací.

Spolupracujeme také na rozvoji určitých právních nástrojů se společností Newps.cz, která je provozovatelem systému Hospodářské Komory ČR Pespropodnikatele. Zkušenosti z těchto projektů máme v úmyslu dále využít pro zefektivnění procesů v naší kanceláři, ať již při tvorbě interního know-how, tak při poskytování právních služeb našim klientům.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Nemáme v úmyslu v souvislosti s krizí přistupovat k paušální úpravě cen našich právních služeb. Obecně platí, že cena právních služeb v České republice je mimořádně nízká, zejména v některých sektorech, jako jsou veřejné zakázky apod. V individuálních případech pochopitelně jednáme s klienty, jejichž podnikání bylo nejcitelněji zasaženo současnou krizí o dočasných slevách na právní služby, zejména abychom jim pomohli překlenout toto náročné období.

Dopadne současná krize nějak na vaši personální politiku?​​​

Bohužel v souvislosti se stávající krizí covid-19 a jejími očekávanými ekonomickými dopady, jsme byli nuceni přistoupit k úsporným opatřením v personální oblasti, abychom zachovali PRK jako zdravou, funkční a efektivní kancelář. Tato opatření jsou pochopitelně nepopulární povahy a jsme velmi rádi, že je naši kolegové přijali s pochopením a s loajalitou. Zároveň podnikáme další kroky za účelem ekonomické stabilizace kanceláře, jejího cash flow a zachování co největšího počtu pracovních míst.

SDÍLET