Insolvencím se teď musí věnovat i právníci s jinou specializací, zní z Eversheds

Jan Januš

01. 06. 2020 • 08:30

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Advokátní kanceláře přeskupují vzhledem ke koronavirové pandemii a jejím důsledkům rovněž své pracovní týmy. „Posílili jsme náš restrukturalizační a insolvenční tým o kolegy, kteří se věnovali dosud jiným oblastem. Posílili jsme také kapacity v oblasti pracovního práva,“ popisuje v anketě INFO.CZ Koronavirus v advokacii řídící partner české pobočky kanceláře Eversheds Sutherland Stanislav Dvořák. Ani tato firma nyní neplánuje, stejně jako například PRK Partners, Deloitte Legal či Kocián Šolc Balaštík, plošně zlevnit a nechce ani propouštět: „Abychom posílili cashovou rezervu, odložili jsme jen výplaty podílu na zisku společníkům firmy.“

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Určitě ano, a byla jich celá řada. Jako každá krize byla i tato urychlovačem změn a jediný způsob, jak se s nimi vypořádat, je jít jim naproti. Zvládnutí práce na dálku a perfektní infrastruktura k tomu je samozřejmě jen začátek. V poslední době byl náš úkol velmi často dodat jasně definované odzkoušené řešení, kde klíčové parametry jsou čas a náklady. Cestou ke zefektivnění naší práce je vytváření specializovaných týmů, využívání vzorových dokumentů, zapojení klientů a jejich právních oddělení do získání a vyhodnocení informací, úprav dokumentů apod.

Zvykli jsme si na mnohem rychlejší a intenzivnější interakci s našimi klienty, často je to tak, že právníci klienta tvoří spolu s našimi právníky jeden projektový tým. Z oblasti komunikace a sdílení informací jsou to dále samozřejmě webináře, klientské i interní meetingy online, sdílené dokumenty. Většina z těchto inovací tady zůstane a jsme rádi, protože práce s nimi nás baví, je rozmanitější, neformálnější, umožňuje rychlejší odezvu a viditelné výsledky v krátké době.

Další skupinou jsou samotné nástroje řešení dopadů pandemie v různých oblastech týkajících se života našich klientů, jako jsou pracovněprávní vztahy, nájmy, dodavatelské řetězce, nástroje k bezpečnému uzavírání smluv na dálku, postupy ve financování, řešení insolvence apod. Tady samozřejmě děláme i další změny, které odráží potřeby našich klientů. Například jsme posílili náš restrukturalizační a insolvenční tým o kolegy, kteří se věnovali dosud jiným oblastem. Posílili jsme také kapacity v oblasti pracovního práva, kde poskytujeme také poradenství v oblasti HR včetně outplacementu, a v oblasti podpor pro firmy postižené pandemií.

Klienti, kteří působí na více trzích, oceňují, že tuto podporu u nás dostanou od své kontaktní osoby pro ČR a SR i pro další dotčené trhy, zejména v regionu CEE. Ať pracujeme v kterékoliv oblasti, musíme teď být pro naše klienty tím, co potřebují, partnerem pro restart.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Spíše tady už jsme a z hlediska komunikace na dálku představuje dnešní stav nový normál. Kromě archaického IP telefonu na stole v kanceláři každý z nás funguje současně na mobilu, videokonferencích, teamových komunikačních platformách a samozřejmě na mailu. Textovka je pro urgentní komunikaci, teamsy pro vedení projektu, e-mail pro průběžnou komunikaci a sdílení informací. Komunikace je mnohem rychlejší a operativnější, technologie nás obklopují všude a tak možná hlavní výzva nakonec bude, jak si v tomto světě udržet nějaký chráněný prostor bez komunikace a také prostor pro osobní lidský kontakt. Právě intenzivní pracovní nasazení v posledních dvou měsících nás naučilo, že i toto je důležité a že jako firma musíme na tuto lidskou stránku práce dbát.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Každý klient je v unikátní situaci. Není důvod, abychom ceny snižovali plošně. Klientům, kteří jsou pandemií postiženi nejvíce, jako např. v maloobchodu, hotelnictví a gastronomii nebo hazardním průmyslu nabízíme výrazně snížené ceny, ať už na bázi fixních odměn, hodinových sazeb, balíčků hodin, příp. i odklad úhrady. Nechceme však dělat v této situaci ze snížení nominálních hodinových sazeb lákadlo na klienty a nástroj pro akvizici. Hodinové sazby nevypovídají moc o tom, jaká je na konci kvalita a celkový náklad pro klienta. Proto se zaměřujeme hlavně na kvalitu a zefektivnění naší práce, vyčlenění opakovaných a administrativních činností, které mohou i při nízkých sazbách klienty stát hromadu peněz, správnou skladbu týmů z hlediska seniority právníků apod. Všude, kde to je možné, preferujeme namísto zdánlivě nízkých hodinových sazeb férovou, předem stanovenou odměnu. A klienti to většinou považují také za výhodnější.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky a výdajů?​​​​

Naše advokátní kancelář je firma jako každá jiná a musíme si vydělat na mzdy a odměny našich spolupracovníků a partnerů a samozřejmě na pokrytí dalších nákladů. Ve firmě jsme realizovali jen takové úspory, které se nedotýkají našich klientů ani našich spolupracovníků. Nepřistoupili jsme proto ke snižování mezd a také bonusy za loňský rok jsme vyplatili všem kolegům v plné výši. Abychom posílili cashovou rezervu, odložili jsme jen výplaty podílu na zisku společníkům firmy. Tento postup vůči našim lidem považujeme za správný. Do budoucna se všemi našimi spolupracovníky počítáme a i v nejisté době se ke všem chováme férově. Nechceme využít covid-19 jako záminku pro plošné snižování personálních nákladů. Je to o dlouhodobém uvažování, vážíme si našich lidí a chceme touto dobou projít s nimi. A jsme velmi rádi, že se i v této době k nám noví kolegové hlásí a vidí v naší kanceláři tu správnou platformu pro svůj osobní růst. 

Do ankety se již zapojili: Robert Němec z PRK Partners, Jaroslav Havel z Havel & Partners, Jan Spáčil a Jan Kotous z Deloitte LegalDagmar Dubecká z Kocián Šolc Balaštík.

SDÍLET