Noerr kvůli krizi v ojedinělých případech zlevnil. Teď hledá odborníky na nemovitosti či pracovní právo

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Na koronakrizi zareagovala rovněž česká pobočka advokátní kanceláře Noerr. „U některých klientů, kteří byli bezprostředně a ve velké míře zasaženi nastalou situací, jsme na konkrétní služby související s procesem zachování jejich byznysu upravili podmínky tak, abychom jim v této pro ně těžké situaci vyšli vstříc a pomohli jim byznys udržet,“ popisuje v anketě INFO.CZ Koronavirus v advokacii Bořivoj Líbal, který kancelář spoluřídí s Barbarou Kusak: „Situace má zlepšující se tendenci, takže bychom rádi výhledově posílili naše řady zejména v oblasti pracovního práva, litigací a také nemovitostí.“  

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Líbal: Inovace je asi silné slovo, ale bezesporu nás to pohnulo určitým směrem. Maximalizovali jsme nabídku všech našich služeb, které jsme pro klienty schopni dělat na dálku. Rovněž jsme vytvořili jak lokální, tak mezinárodní speciální týmy, které se ve zvýšené míře věnují právní agendě související s nastalou situací, která má a bude mít svůj vývoj. Tyto týmy si vzájemně vyměňují právní a byznysové know-how a to jak na úrovni lokální, tak na té mezinárodní, abychom byli schopni vyřešit problémy klientů, ať už nastanou kdekoliv ve světě.  

Squire Patton Boggs upravila kvůli koronakrizi ceny a nabírá lidi, kteří budou kralovat digitálu

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Kusak: Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní kancelář, byla dálková komunikace vždy přirozenou součástí našich služeb, nicméně i zde jsme díky nastalé situaci rozšířili třeba portfolio platforem, které při komunikaci používáme tak, abychom se v maximální možné míře byli schopni přizpůsobit nejen agendě, která se má probírat na dálku, ale například i požadavkům našich klientů.

Líbal: Také nové zavedení střízlivého počtu zajímavých webinářů se projevilo jako vhodná podpora našich BD aktivit hned z několika důvodů. Potvrdilo se nám, že pokud je to skutečně zajímavé, aktuální téma a máte i zajímavého hosta, jste schopni poslat pozvánku třeba i v pátek večer a v úterý proběhne webinař, plně obsazený zajímavými účastníky. Je to tedy zejména flexibilita, schopnost reagovat na situace téměř okamžitě. Dále je to nákladová a hlavně časová úspora všech zúčastněných. V neposlední řadě jsme vypozorovali zajímavý jev, že hosté díky omezenému počtu účastníků a současně jakési větší anonymitě vzdáleného připojení, jsou schopni prozradit více, než by řekli při jiných typech svých veřejných vystoupení. Toto některé webináře s hosty pak činí velmi atraktivní. Určitě se hodláme tohoto formátu držet.  

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ekonomickým vyhlídkám, k úpravě cen? Jakým způsobem?

Líbal: Předně je potřeba říci, že advokáti naší kanceláře při poskytování služeb vždy dbají na časovou efektivitu a účelnost poskytovaných služeb. Snažíme se, aby klient vždy pocítil onu přidanou hodnotu, kterou mu v rámci našich sazeb (cena/výkon) poskytujeme. U některých klientů, kteří však byli bezprostředně a ve velké míře zasaženi nastalou situací jsme na konkrétní služby související s procesem zachování jejich byznysu upravili podmínky tak, abychom jim v této pro ně těžké situaci vyšli vstříc a pomohli jim byznys udržet.   

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?

Kusak: Naším primárním cílem bylo vždy udržet celý tým pohromadě a snažit se nepropouštět, což se nám podařilo. Současně vidíme, že situace má zlepšující se tendenci, takže bychom rádi výhledově posílili naše řady zejména v oblasti pracovního práva, litigací a také nemovitostí. 

KroupaHelán chtějí přibrat nového partnera. I jim přinesla koronakrize více práce

SDÍLET
sinfin.digital