Boj o exekuce: Pojistné zdraží a malé pohledávky se nebudou soudně vymáhat, varují pojišťovny

Jan Januš

V Poslanecké sněmovně dnes ráno zasedne podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, odpoledne pak na něj naváže seminář „Slovenská zkušenost se zavedením teritoriality exekutorů“. Politici, ale odpoledne rovněž exekutoři a další právníci, tak začnou po letních prázdninách opět řešit, jak dál v České republice s exekucemi. Návrhy na změny, spočívající například v různých typech místní příslušnosti exekutorů, povinném vybírání záloh od věřitelů na vedení exekučního řízení či odpouštění některých starých dluhů, ale mohou mít podle řady věřitelů fatální důsledky a zhoršit platební morálku české společnosti. Například Česká asociace pojišťoven varuje podle informací INFO.CZ politiky vlastní analýzou, v níž například konstatuje, že „jakékoliv snížení efektivity vymáhání pohledávek by vedlo k riziku růstu pojistného pro poctivě platící klienty, které by sloužilo k pokrytí ztrát z nevymožených pohledávek a zároveň představovalo jakousi rezervu pro pokrytí morálního hazardu budoucích neplatičů“.

Pojišťovny jinými slovy varují, že ve chvíli, kdy se současný a dílčími novelami postupně omezovaný systém (založený na svobodném výběru soudních exekutorů a na tom, že věřitel může poměrně rozsáhle ovlivnit, jak se bude řešit nesplácený dluh) ještě více zreguluje, hrozí, že pohledávky neplatičů fakticky uhradí poctiví klienti. Když firmy nedostanou za část služeb zaplaceno, jejich nabídka, v tomto případě například pojistné, bude dražší. Podobně k celé věci mohou logicky přistoupit i další velcí poskytovatelé služeb, například banky, dodavatelé energií či mobilní operátoři. 

Pojišťovnám vedle zavedení povinných záloh na exekuční řízení vadí rovněž zvažovaná teritorialita exekutorů. Ve zmíněném dokumentu totiž Česká asociace pojišťoven vychází z údajů v rozhovoru na portálu České asociace věřitelů Češi v právu, kdy mělo na Slovensku kvůli zavedení teritoriality dojít ke „snížení úspěšnosti exekučního vymáhání o 60 %“.

Babiš je taky důchodce. Dostane pět tisíc na přilepšenou?

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital