Boj o exekuce v této sněmovně skončil: Věřitelé si budou exekutory dál vybírat svobodně

Jan Januš

Klíčový Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny včera odmítl většinu z navrhovaných zásadních změn v exekucích. Neprošla ani možná místní příslušnost exekutorů, ani takzvaný sněhulák prosazovaný ministerstvem spravedlnosti, tedy spojování exekucí u jednoho dlužníka podle prvního zahájeného řízení. Výbor naopak podpořil zavedení chráněného účtu či zastavování starších bagatelních exekucí. Jeho závěry předznamenávají rovněž další dění v Poslanecké sněmovně. Lze tak očekávat, že minimálně do příštích sněmovních voleb, které mají být na podzim 2021, se nic zásadního na svobodném výběru exekutorů měnit nebude.

Ústavně právní výbor včera podle Institutu prevence a řešení předlužení zamítl například všechny zásadnější návrhy týkající se čisté i spotřebitelské teritoriality a rovněž přesunu centrální evidence exekucí pod stát či zavedení otevřených dat o exekucích. Naopak podle institutu podpořil třeba takzvaný chráněný účet, změnu pořadí započtení výtěžku z exekuce, snížení penále u sociálního a zdravotního pojištění a tzv. milostivé léto.

INFO.CZ má k dispozici množství reakcí na včerejší jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, níže je publikujeme. Najdete v nich rovněž vysvětlení řady popsaných změn.

Exekutorská komora ČR:

„Exekutorské komoře ČR je velmi líto, že poslanci nepodpořili místní příslušnost či zjednodušené doručování. Komora naopak vítá, že neprošel návrh na zavedení tzv. sněhuláka či nesmyslné převedení Centrální evidence exekucí (CEE) pod Ministerstvo spravedlnosti. Chráněný účet EKČR dlouhodobě podporuje, ale není přesvědčená o navrhovaném technickém řešení. Stejně tomu je v otázce zastavování marných exekucí do 1500 Kč. Tuto snahu vítáme, ale všechny navrhované částky, které by měl stát uhradit, jsou násobně pod náklady exekutorů (vedení spisu, poštovné, právní náklady atd.). EKČR se obává i schválení tzv. milostivého léta, kdy by mělo dojít k zastavování částečně uhrazených veřejnoprávních exekucí. Tento návrh je nesystémový a způsobí ztrátu v příjmech státu. Výbor nehlasoval o mobiliárních exekucích, ale vzhledem k tomu, že návrh se pravděpodobně objeví při druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny, EKČR před ním chce opět varovat. Výrazně by snížil vymahatelnost práva a poškodil by věřitele (vč. SVJ, bytových družstev, drobných věřitelů, živnostníků, rodičů čekajících na alimenty apod.)“

Boj o exekuce: V parlamentu je mix 30 návrhů, věřitelům zbydou oči pro pláč, říká šéf asociace Staněk

sinfin.digital