Budoucí předseda plzeňského krajského soudu Krysl: Nové vedení bude genderově vyvážené

Česká justice

Eva Paseková

ČESKÁ JUSTICE | Začínal jako soudce Okresního soudu v Chebu. Od roku 2004 působí na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni, posledních šest let je jeho místopředsedou. Od října vystřídá Alexandr Krysl na postu předsedy soudu Miloslava Sedláčka. České justici prozradil, že plánuje změny ve vedení a chce, aby v něm bylo rovné zastoupení žen a mužů.

Prezident Miloš Zeman kromě vás a nové předsedkyně Městského soudu v Praze Jaroslavy Pokorné na konci července jmenoval 33 nových soudců. Připomněl jim dva konkrétní případy z justice. První se týkal soudce Alexandra Sotoláře, který čelil kárnému řízení kvůli manipulaci s protokoly v kauze opencard. Podle něj v rámci kárného řízení zvítězila „soudcovská solidarita“, když soudci nebyl odejmut talár. Jak kauza působí na veřejnost? Existuje podle vás soudcovská solidarita?

Na rozdíl od pana prezidenta nebo paní ministryně mi hodnocení věci nepřísluší. V České republice je kárné řízení řízením jednoinstančním. Věcná správnost rozhodnutí tudíž přezkoumávána nebude. Za této situace je nezbytné vzít rozhodnutí za věcně správné a jít dál. Dovolím si však několik obecnějších poznámek. Pro rozhodnutí věci je podstatné, co v jednací síni skutečně zaznělo. Moderní technologie to umožňují autenticky zaznamenat. Zvukově a chceme-li i obrazově. V trestním řízení již standardně a doufejme, že v nejbližší době i v řízení civilním.

Poté, kdy jsem se stal místopředsedou Krajského soudu v Plzni, jsem nechal jednu ze dvou jednacích síní úseku správního vybavit zvukovým záznamovým řízením. Výsledkem toho bylo výrazné zrychlení soudního jednání, které vedlo k úspoře jedné jednací síně. V současnosti všichni soudci úseku správního soudnictví využívají pouze jednu jednací síň, písemný protokol se vůbec nevyhotovuje, díky vstřícnosti Nejvyššího správního soudu ani v případě podání opravného prostředku neexistují žádné námitky proti správnosti protokolace. Všichni se mohou nerušeně soustředit na dění v jednací síni. V případě psaní rozsudku si může soudce potřebnou část záznamu přehrát, obdobně tak může udělat i účastník řízení, kterému je záznam také k dispozici. Šetříme místo, čas, papír a třeba i zrak. Pokud by nebylo nutné vyhotovovat písemný protokol z jednání, k vámi zmíněnému kárnému řízení by nikdy dojít nemohlo.

Válka „starých“ s „mladými“? Bez mezigenerační solidarity bude naše země rozbitá

sinfin.digital