Budoucí předseda plzeňského krajského soudu Krysl: Nové vedení bude genderově vyvážené

Česká justice, Eva Paseková

17. 08. 2020 • 08:11
ČESKÁ JUSTICE | Začínal jako soudce Okresního soudu v Chebu. Od roku 2004 působí na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni, posledních šest let je jeho místopředsedou. Od října vystřídá Alexandr Krysl na postu předsedy soudu Miloslava Sedláčka. České justici prozradil, že plánuje změny ve vedení a chce, aby v něm bylo rovné zastoupení žen a mužů.

Prezident Miloš Zeman kromě vás a nové předsedkyně Městského soudu v Praze Jaroslavy Pokorné na konci července jmenoval 33 nových soudců. Připomněl jim dva konkrétní případy z justice. První se týkal soudce Alexandra Sotoláře, který čelil kárnému řízení kvůli manipulaci s protokoly v kauze opencard. Podle něj v rámci kárného řízení zvítězila „soudcovská solidarita“, když soudci nebyl odejmut talár. Jak kauza působí na veřejnost? Existuje podle vás soudcovská solidarita?

Na rozdíl od pana prezidenta nebo paní ministryně mi hodnocení věci nepřísluší. V České republice je kárné řízení řízením jednoinstančním. Věcná správnost rozhodnutí tudíž přezkoumávána nebude. Za této situace je nezbytné vzít rozhodnutí za věcně správné a jít dál. Dovolím si však několik obecnějších poznámek. Pro rozhodnutí věci je podstatné, co v jednací síni skutečně zaznělo. Moderní technologie to umožňují autenticky zaznamenat. Zvukově a chceme-li i obrazově. V trestním řízení již standardně a doufejme, že v nejbližší době i v řízení civilním.

Poté, kdy jsem se stal místopředsedou Krajského soudu v Plzni, jsem nechal jednu ze dvou jednacích síní úseku správního vybavit zvukovým záznamovým řízením. Výsledkem toho bylo výrazné zrychlení soudního jednání, které vedlo k úspoře jedné jednací síně. V současnosti všichni soudci úseku správního soudnictví využívají pouze jednu jednací síň, písemný protokol se vůbec nevyhotovuje, díky vstřícnosti Nejvyššího správního soudu ani v případě podání opravného prostředku neexistují žádné námitky proti správnosti protokolace. Všichni se mohou nerušeně soustředit na dění v jednací síni. V případě psaní rozsudku si může soudce potřebnou část záznamu přehrát, obdobně tak může udělat i účastník řízení, kterému je záznam také k dispozici. Šetříme místo, čas, papír a třeba i zrak. Pokud by nebylo nutné vyhotovovat písemný protokol z jednání, k vámi zmíněnému kárnému řízení by nikdy dojít nemohlo.

Druhá poznámka prezidenta se týkala kauzy někdejší šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Původně byla v první instanci odsouzena na osm let, ale nakonec ji soudy „po řadě odvolání“ zprostily viny. „Doba, která uplynula, znamenala trauma nejenom pro Alenu Vitáskovou, ale i pro další, kteří se mohli ocitnout v podobné situaci,“ uvedl Miloš Zeman. Podle něj rozporuplné rozhodování soudů „budí pochybnosti“. Co byste na to prezidentovi řekl?

Ani k  této konkrétní kauze se vyjádřit nemohu. Obecně řeknu jen to, že pro každou lidskou profesi platí, že práce má být udělána správně již napoprvé. Dlouhotrvající soudní řízení neprospívá vůbec ničemu. Jistým zmírněním budiž do pravomocného skončení věci alespoň právní zásada presumpce neviny.

Měl jste možnost s prezidentem mluvit? Bavili jste se o stavu plzeňského krajského soudu?

Na Pražském hradě se nám dostalo důstojného a vřelého přijetí. Pan prezident s námi pohovořil bezprostředně před i po jmenovacím ceremoniálu. Bavili jsme se obecně o stavu justice. Pan prezident trefně pojmenoval některé z jejích zásadních problémů.

Jaký je personální stav na Krajském soudu v Plzni? Stávající předseda soudu Miloslav Sedláček v minulosti připomínal, že značná část soudců odchází do důchodu.

Necelých 30 procent soudců je ve věkové skupině 61 až 70 let. Postupně tak bude docházet k přirozené obměně soudu.

Důležité je pro mne to, aby odcházející soudci byli nahrazováni kvalitními soudci okresních soudů na základě objektivního hodnocení výkonu jejich funkce, nikoli například na základě osobních známostí. K tomu by měl přispět i plánovaný propracovaný systém pravidelných stáží soudců okresních soudů u soudu krajského.

Plánujete ve vedení soudu dělat personální změny a přivést si třeba někoho nového?

Bez týmu obdobně smýšlejících lidí si úspěšnou práci představit nedokážu. Poslednímu ze stávajících místopředsedů skončí funkční období na podzim příštího roku. Mám jasnou představu o tom, kdo stávající místopředsedy nahradí. Věřím, že s novými místopředsedy budu moci začít pracovat co nejdříve. Nové vedení krajského soudu bude genderově vyvážené. Jména místopředsedkyň pro úsek civilní a trestní jsem zmínil již ve svém projektu. Místopředsedou úseku správního soudnictví se stane jeden z jeho soudců.

SDÍLET