Havlíček: Výběr šéfů soudů ovlivňují politické zájmy. Změní se to, až budeme vědět, komu volat jako „justici“

Karel Havlíček

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Kdo ze znalců justičního prostředí by před několika týdny řekl, že favoritem na funkci předsedy Nejvyššího soudu bude Petr Angyalossy? Každý přece věděl, že to bude Roman Fiala, Robert Fremr nebo František Púry. Zajímavé také je, že o „jasném“ pretendentovi na pozici předsedy Městského soudu v Praze se v médiích po dosavadních zkušenostech zatím v podstatě mlčí (i když kuloárně nejčastěji zaznívají jména Michala Prince a Viktora Sedláka, ve hře jsou ovšem i dvě ženy, Naděžda Javůrková a Simona Bradáčová), o novém plzeňském předsedovi také (Jiří Levý, Alexandr Krysl), stejně jako třeba o tom, kdo za relativně krátkou dobu vystřídá Romana Fialu na postu místopředsedy Nejvyššího soudu. Přitom by člověk očekával, že v justici funguje něco jako kariérní řád.

Možná jsem už i na stránkách tohoto portálu ve svých pravidelných pátečních zastaveních psal o profesoru Švejcarovi. Ten skvělý muž, zakladatel české pediatrické školy, se dožil téměř stovky. Mluvil jsem s ním jen dva tři roky před jeho odchodem na nějakou Věčnou kliniku, kde určitě i dnes chodí v bílém plášti a moudře rozmlouvá s kolegy i pacienty. Říkal mi tenkrát: „Jestlipak víte, co je pro člověka nejdůležitější?“ To jsem pochopitelně ve 30 netušil. Čekal jsem popravdě, že pronese něco o kojení. „Nejdůležitější je nepřestat plánovat na neurčitou dobu dopředu,“ pravil pan profesor. Navždy jsem si to zapamatoval.

Problém vzniká, když vám náhle z určitého myšlenkového schématu jaksi vypadne jedna z výchozích premis. Pak nezbývá než pokusit se nahradit ji premisou novou. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, že v té Švejcarově poučce dojde ke změně tak zásadní: že totiž pojem „nepřestat plánovat“ je nahrazen pojmem „nezačít plánovat“, čímž se z pozitivní teze mířící na jednotlivce začne jevit negativní teze celospolečenská.

Babišovi je nutné připomínat, že nejde zhasnout jako v 90. letech. I proto má právní opozici

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital