Januš: Babišův chaos směřuje k nejistotě všeho a všech. Jeho nesystémovost rozdráždí soudy

Jan Januš

06. 05. 2020 • 08:00

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Nesystémové a nebezpečné, kritizují mnozí právníci zamýšlené změny zákona o ochraně veřejného zdraví, jimiž chce premiér Andrej Babiš a hnutí ANO rozšířit pravomoci ministra zdravotnictví. Právním pohledem jde ale bohužel o běžnou metodu práce jeho kabinetu, která se projevuje třeba i v ohlášeném zrušení daně z nabytí nemovitosti, opatřeních spojených s neplacením nájmů, cestovatelské nejistotě či v nepřesném zacílení „pětadvacítky“ a další finanční pomoci. Babiš by naopak měl přijít se systémovými změnami, jasnými pravidly a pomocí, na kterou má při splnění stejných podmínek nárok úplně, ale úplně každý. Pokud se tak nestane, budeme žít v příštích letech v totální nejistotě. Nebudeme totiž vědět, co všechno ze současných vládních nápadů jednou zruší soudy a jaké důsledky to bude mít i do minulosti.

Uvažované překopání zákona o ochraně veřejného zdraví, zasahující do demokratické dělby jednotlivých mocí ve státě, bohužel není v současnosti ojedinělým případem jen těžko pochopitelného legislativního kutilství.

Vláda naopak chaotické, nesystémové a možná i protiústavní novinky v posledních týdnech chrlí jak na běžícím pásu. Pokud s tím rychle nepřestane, ohrožuje naši budoucnost ještě více, než se dosud zdálo.

Téměř u žádného z těch předpisů si totiž nemůžeme být jisti, jak dlouho bude ještě platit – ať již z vůle vlády, nebo z vůle českých soudů. Vláda navíc téměř vše řeší ad hoc, jen pro aktuální těžkosti a pro současnou chvíli. Nepřipravuje se ale vhodným způsobem na problémy, které se mohou objevit do budoucna. Jako by zapomněla na to, že zákony i právo mají být obecné a jejich koncepční změny musí být rozsáhle prodiskutovány, promyšleny a zdůvodněny, jinak je dost pravděpodobné, že s nimi narazí u Ústavního soudu.

Pokud už jeho předseda Pavel Rychetský v České televizi naznačil, že mu řada aktuálních počinů vlády pohledem ústavního právníka příliš nesedí, je jen otázkou času, kdy se on i jeho kolegové mohou vymezit třeba proti odložení, a v některých případech i faktickému odpuštění, nájemného či například nejasné logice uvolňování aktuálních epidemiologických opatřeních.

Babiš a jeho věrní totiž stále přicházejí s plány, jako bychom byli ve válce a vše bylo nutné vyřešit v řádu dnů. Jako kdybychom hráli jen o přežití a o nic jiného. Legislativní vyjádření těchto nápadů pak tlačí silou. Pokud ale rovněž Pavel Rychetský již mluvil o tom, že zmíněná novela zákona o ochraně veřejného zdraví by měla projít standardní legislativní debatou, opět můžeme tato jeho slova pochopit obecněji. Legislativní lajdáctví, polovičatá řešení a zkratkovitost v tom, komu zrovna vláda nabídne nějakou pomoc, přestaly být tolerovatelné.

Na místo dosavadních provizorií pak naopak musí nastoupit obecné a systémové právní řešení, vydiskutované rovněž s opozicí a legislativně zpracované tak, aby vyhovělo standardům právního státu s demokratickým zřízením a parlamentní formou vlády. Tedy mantinelům, v nichž v České republice žijeme a rovněž do budoucna chceme žít.

Musí nastoupit legislativní řešení, které bude platit jednotně pro úplně všechny, kteří jsou aktuálním stavem poznamenáni. Nepůjde o výběr, skákání z věci na věc, ale o jasné zákonodárství, jehož alespoň základní rysy by měly být použitelné rovněž do budoucna. Protože pokud tomu tak nebude, snad vše bude soudně napadnutelné kvůli porušení rovného přístupu, jednoho ze základních atributů moderních zemí.

Vláda Andreje Babiše má nyní prostor na rychlou, přesto ale neunáhlenou celkovou revizi dosud přijatých opatření, jejich precizaci, zobecnění a také jejich vyložení. Jen tak může rychle ukončit dosavadní chaos a zabránit mnohým škodám, které jinak mohou do budoucna vzniknout. Pokud se tak nestane a naopak Babišův tým bude dál rozvíjet aktuální zmatek, může to přinést množství právních problémů, sporů a následně i nyní neodhadnutelných soudních verdiktů.

SDÍLET