Ukrást babičce skoro celý důchod už nebude trestné. Hlavně že se sníží statistiky zločinnosti

Karel Havlíček

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Turbulentní statistická doba přeje zastíracím manévrům. Těch aktuálních koronavirových máme nejspíš už všichni plné zuby, ale žijeme, jako by na konci každého příběhu byla rouška. Tak o něčem jiném: poslyšte, co za změnu nás v nejbližších dnech čeká. Do konce září je oběť trestné činnosti postižena škodou „nikoli nepatrnou“, dosáhne-li škoda nejméně pěti tisícovek. Už sám termín „škoda nikoli nepatrná“ vzbudí v realitě ne právě senzačně situovaných (a těch jsou v naší společnosti statisíce, spíše miliony) podle nátury povytažené obočí, prudkou zlobu nebo užaslé ponížení, ale právnická hatmatilka je zkrátka taková. Za tři týdny stejně (a teď bez právnické hatmatilky) oloupený nebude zajímat už vůbec nikoho, protože od 1. října se hranice „škody nikoli nepatrné“ zvedne na dvojnásobek.

Přesahuje-li průměrný starobní důchod v této zemi jen o nemnoho desetitisícovou hranici, znamená to, přeloženo do srozumitelné řeči, že když takové „desetitisícové babičce“ někdo ukradne prakticky celý měsíční příjem, trestný čin se nestal. Aby se to snáze zapamatovalo, můžeme 1. říjen slavit jako Den jistoty dvojnásobku: škoda „nikoli malá“ už nebude 25 000, nýbrž 50 000, škoda „větší“ se z padesáti šplhá na sto tisíc, „značná“ stoupá z půl milionu na pěkně zaokrouhlený milionek a škoda „velkého rozsahu“ přesahuje horizont, za který kdy většina z nás dohlédne – přeskočí z pěti milionů rovnou na deset.

Novela trestního zákoníku obsažená v zákoně č. 333/2020 Sb. prošla celkem bez většího humbuku. Ve Sbírce zákonů se objevila v létě, a to měl celý národ jiné starosti: jak se bránit koronaviru, jak rozvolňovat obranu, jaké barvy by měly mít semafory (povšimněte si, prosím, že ty „covidové“ pracují s barvičkami trochu jinak než ty na ulicích – dokud máme zelenou, jedeme naplno, a na oranžovou jako Češi spíše přidáme, než že bychom hned sešlápli brzdu; epidemiologové ovšem zřejmě vidí barvy jinak než poldové, takže zbývá otázka, kdo by se měl nechat vyšetřit na barvoslepost), jestli jet do Chorvatska, nebo se tentokrát spokojit s procesím na Sněžku, a tak podobně.

Děti se advokátů ptají hlavně na sex a šíření porna. Do Právního desatera by měl ale nahlédnout každý

sinfin.digital