Děti se advokátů ptají hlavně na sex a šíření porna. Do Právního desatera by měl ale nahlédnout každý

10. 09. 2020 • 06:00
ADVOKÁTNÍ VÝBĚR JANA JANUŠE | Advokátní trh se začíná posouvat. Aktuální koronavirová krize a její ekonomické i společenské důsledky dost možná přepíší dosud platná pravidla, přeskupí síly a otevřou dveře inovacím a technologiím. Právní sekce INFO.CZ se postupem času vyprofilovala jako jedno z nejsilnějších českých médií, podrobně sledujících právě zdejší advokacii, a toto postavení hodlá dále rozvíjet. Každý čtvrtek vám tak budeme přinášet komentovaný výběr novinek z prostředí advokacie, rozdělený do kategorií jako jsou personálie, expanze, transakce, inovace či inspirace. Ne nutně budeme pokaždé plnit všechny. A naopak, někdy přidáme i další. Možná se občas vydáme i mimo advokacii, ale ta vždy zůstane v tomto sloupku naším základem. Zkrátka, tak jako s pandemií, ekonomikou a společností, je i tady všechno otevřené.

Inspirace: Česká advokátní komora a Advokáti do škol

Česká advokátní komora pokřtila nové publikace Právní desatero pro žáky, studenty a učiteleAdvokáti do škol, navazující na projekt Advokáti do škol vedený bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou. Celá tato aktivita (do níž už se zapojily více než dvě stovky advokátů, a to zejména tím, že chodí žákům a studentům vyprávět a přednášet o základech práva), je chvályhodná, inspirativní, ale zároveň trochu smutná. To když si následně vzpomene, jak málo se o právní osvětu snaží stát, a to nejen směrem k těm nejmladším, ale ke všem obyvatelům České republiky. 

Nejen žáci a studenti, ale i ostatní tak mohou alespoň začít třeba zmíněným právním desaterem, v němž se například dozvědí, že „není právník jako právník“, „nejlepší je se dohodnout“, „právo přeje bdělým a ostražitým“, „v nouzi je třeba poskytnout pomoc“ a „fotka, hudba i film vždy někomu patří“, stejně jako to, že si mají dávat pozor na dluhy nebo přemýšlet než vezmou do rukou sprej. 

Na druhou stranu, žáci a studenti se prý nejvíce zajímají o poměrně „sofistikovaná“ témata, z nichž je evidentně znát už nějaký základní přehled. Podle Ivy Chaloupkové z České advokátní komory se ptají „například na sex před dovršením 15 let, šíření pornografie mezi mládeží, marihuanu a právní důsledky jejího pěstování, přechovávání…, ale i na šikanu ze strany učitelů a obranu proti ní, zveřejňování citlivých fotografií na sociálních sítích, také rodinné vztahy a problémy, ale je i mnoho dalších témat“.

Personálie: Havel & Partner i Deloitte Legal

Vlna povyšování v advokacii pokračuje i po letních prázdninách. A co více, advokátní trh se začíná hýbat. Kancelář Havel & Partners tak v příštích dnech, po vytvoření nového megatýmu, v němž propojuje financování, restrukturalizace a insolvence, ohlásí významné příchody, a učiní to nejprve a exkluzivně prostřednictvím INFO.CZ. Tak nás sledujte. 

Deloitte Legal, co do počtu lidí dvojka trhu, pak včera oznámila, že z dosavadní advokátky a šéfky nemovitostního týmu Olgy Kaizar udělala lokální partnerku s dosti inovativním zaměřením, má totiž „prohlubovat zapojení moderních technologií v právních otázkách týkajících se nemovitostí“. „Inspirujeme se na jiných trzích a v technologických oblastech podnikání. Naše vize nemovitostních transakcí a služeb je stále více spojena se zapojením nových technologií, které mohou zpřístupnit poskytování právních služeb širšímu spektru trhu, nikoliv jen velkým hráčům,“ uvedla ke svému povýšení Olga Kaizar.

Expanze: CEE Attorneys v Chorvatsku

Jak už INFO.CZ v červenci informovalo, mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys, jejíž expanzi řídí z České republiky advokát Zdeněk Tomíček, vstoupila nově do Chorvatska. Nyní firma oznámila, že se domluvila s tamní kanceláří Marohnić, Tomek & Gjoić, k propojení nakonec došlo až k 1. září. Firma Marohnić, Tomek & Gjoić se vedle běžných právních oblastí zabývá rovněž energetikou a infrastrukturou, má zkušenosti také s prací pro Evropskou komisi či chorvatské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Expanze CEE Attorneys tímto krokem nemusí skončit. „Chorvatsko má dobrou polohu, výbornou infrastrukturu a představuje vynikající místo pro nové investiční příležitosti,“ uvedl totiž Tomíček.

Transakce: PRK Partners a DLA Piper

Advokátní kancelář PRK Partners uspěla jako zástupce společnosti RPG Industries ve složitém sporu souvisejícím s bývalými byty OKD. Pravomocný rozsudek Krajského soudu v Ostravě je sice už z června, domácí právnická firma roku 2019 ale nyní zdůraznila jeho precedenční rozměr. „Ačkoliv se jednalo o jeden uplatněný nárok, rozhodnutí má významnou precedenční povahu ve vztahu k obdobným nárokům, které by v případě nepříznivého rozhodnutí pro RPG Industries mohli  vznést i další nájemci dotčených bytů. Souhrnná hodnota takových nároků by se pohybovala v řádu mnoha miliard korun,“ uvedla za kancelář Soňa Rampulová.

„Soud mimo jiné uvedl, že nedošlo k naplnění podmínek k tomu, aby nájemce mohl uplatnit předkupní právo a žalovaný nemá žádnou povinnost jednat tak, aby k naplnění takových podmínek došlo. Soud rovněž shledal, že veřejné výroky pana Zdeňka Bakaly, v souvislosti s přípravou možného prodeje bytů nájemcům, neměly povahu veřejného příslibu,“ sdělila rovněž.

Česká pobočka mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper zase nedávno pracovala pro fond ruských průmyslníků Trust Union Fund Industrial a při následné komunikaci transakci odkázala až k tradici Tomáše Bati. Právě jím založenou společnost KOVOSVIT, přesněji skupinu KOVOSVIT MAS, totiž pomohla za stovky milionů korun z holdingu Industry Innovation Jaroslava Strnada převést k novému majiteli.

Chcete o sobě sdělit čtenářům něco zajímavého? Ozvěte se na jan.janus@info.cz  a my vaši zprávu rádi posoudíme.