Děti se advokátů ptají hlavně na sex a šíření porna. Do Právního desatera by měl ale nahlédnout každý

Jan Januš

ADVOKÁTNÍ VÝBĚR JANA JANUŠE | Advokátní trh se začíná posouvat. Aktuální koronavirová krize a její ekonomické i společenské důsledky dost možná přepíší dosud platná pravidla, přeskupí síly a otevřou dveře inovacím a technologiím. Právní sekce INFO.CZ se postupem času vyprofilovala jako jedno z nejsilnějších českých médií, podrobně sledujících právě zdejší advokacii, a toto postavení hodlá dále rozvíjet. Každý čtvrtek vám tak budeme přinášet komentovaný výběr novinek z prostředí advokacie, rozdělený do kategorií jako jsou personálie, expanze, transakce, inovace či inspirace. Ne nutně budeme pokaždé plnit všechny. A naopak, někdy přidáme i další. Možná se občas vydáme i mimo advokacii, ale ta vždy zůstane v tomto sloupku naším základem. Zkrátka, tak jako s pandemií, ekonomikou a společností, je i tady všechno otevřené.

Inspirace: Česká advokátní komora a Advokáti do škol

Česká advokátní komora pokřtila nové publikace Právní desatero pro žáky, studenty a učiteleAdvokáti do škol, navazující na projekt Advokáti do škol vedený bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou. Celá tato aktivita (do níž už se zapojily více než dvě stovky advokátů, a to zejména tím, že chodí žákům a studentům vyprávět a přednášet o základech práva), je chvályhodná, inspirativní, ale zároveň trochu smutná. To když si následně vzpomene, jak málo se o právní osvětu snaží stát, a to nejen směrem k těm nejmladším, ale ke všem obyvatelům České republiky. 

Nejen žáci a studenti, ale i ostatní tak mohou alespoň začít třeba zmíněným právním desaterem, v němž se například dozvědí, že „není právník jako právník“, „nejlepší je se dohodnout“, „právo přeje bdělým a ostražitým“, „v nouzi je třeba poskytnout pomoc“ a „fotka, hudba i film vždy někomu patří“, stejně jako to, že si mají dávat pozor na dluhy nebo přemýšlet než vezmou do rukou sprej. 

Na druhou stranu, žáci a studenti se prý nejvíce zajímají o poměrně „sofistikovaná“ témata, z nichž je evidentně znát už nějaký základní přehled. Podle Ivy Chaloupkové z České advokátní komory se ptají „například na sex před dovršením 15 let, šíření pornografie mezi mládeží, marihuanu a právní důsledky jejího pěstování, přechovávání…, ale i na šikanu ze strany učitelů a obranu proti ní, zveřejňování citlivých fotografií na sociálních sítích, také rodinné vztahy a problémy, ale je i mnoho dalších témat“.

Soudci nesmí pít. Nejlepší etický kodex je slušné vychování, glosuje události týdne Václav Vlk

sinfin.digital