Za krádež pěti housek na rok a půl do vězení? Soudci by měli povinně číst Bídníky, glosuje Václav Vlk

Václav Vlk

29. 09. 2020 • 06:00
GLOSÁŘ VÁCLAVA VLKA | Právník se má věnovat sledování judikatury, a proto se mu budu věnovat i já. Jenže judikatura to není sofistikované řešení právních problémů, nýbrž, jak se ukazuje, připomenutí, že žijeme v reálném světě a lidské chování dokáže psané právo předběhnout během jednoho roku třeba o generaci.

Hned první rozhodnutí vzkazuje obecným soudům a orgánům činných v trestním řízení, že žijeme v 21. století a před tím bylo století dvacáté, a že mobilní telefon existuje a lidé ho používají. V rozhodnutí Ústavního soudu ÚS PV17/2020 totiž sděluje tato velevážená instituce, že telefonát je opravdu poradou advokáta s klientem podle advokátního tarifu. 

Musím trpce konstatovat už při podmínkách, za kterých se v České republice může stát někdo ústavním soudcem, že starší opětovně vysvětlují mladším, že tu je elektronika. Rozvoj komunikační technologie je tak bouřlivý, že popírání jejich existence nabírá gardaický rozměr. Po zhlédnutí obsahu rozhodnutí Ústavního soudu lze totiž i hravě zjistit, že napadená rozhodnutí byla napsána na nejmodernější výpočetní technice, byla doručována jenom v elektronické formě a pravděpodobně i nadiktována přes program, který umožňuje přímý převod mluveného slova do psaného textu. Když tedy telefonát není poradou s klientem, tak v duchu stejné logiky vlastně ani nebylo co projednávat u Ústavního soudu, protože neexistovalo žádné písemné vyhotovení napadených rozhodnutí (ta přece také byla jenom v počítači). 

Velkou radost mi udělal Adam Černý a Nejvyšší správní soud. V rozhodnutí 5 As 191/2020 totiž jasně stanovil hranici nepřípustnosti hry na schovávanou. Bude to teď trošku nepopulární, když nám covid-19 řádí. Avšak omezování našich svobod prostě opatření vlády či ministerstva jsou a kazuistické popírání ochrany v odkazu na pořádek věcí běžných je výsměchem demokracii. Právě v krizových situacích, v extrémně krizových situacích, musí být právo na soudní ochranu zachováno. Dokonce se domnívám, že musí být zvýrazněna shovívavost soudu vůči formulačním chybám či nepřesnému vymezení administrativních rozhodnutí, vůči nimž se občan brání. 

Srovnám-li rozhodnutí Ústavního soudu o obdobných věcech v kauzách advokátů Záhumenských, kdy dal Ústavní soud fakticky bianco šek pro chaotickou vládu, vyzdvihnu bod 25 rozhodnutí v této věci. Ano, občan má právo i na akademický výrok, že jeho právo bylo ohroženo. Právě zde totiž má rozhodování soudu zásadní preventivní funkci. Občané státu mají právo na to, aby z nich nikdo nedělal blbce a soudy je právě v těchto okamžicích musí chránit velmi účinně a rychle. Nedemokratické principy a silová opatření jsou totiž tak sexy, že je stát rád používá a nebere si žádné servítky. Ochrana proti nim je zoufale pomalá. To špatné – viz. dění okolo návštěvy vrchního čínského diktátora před lety u nás, se totiž pořád opakuje. Demokracie nejsou šílená rovná práva pro všechny – různé výjimky pro kdejakou menšinu a složité právní předpisy chránící cokoliv a kdekoliv. Demokracie je účinná ochrana individuálních práv.

Čekal jsem, jak se drsný muž na motorce bude dál potýkat s dědictvím profesora Šámala v čele Nejvyššího soudu co se týče příklonu k tvrdé represi a trestání. Bohužel pokračuje v jeho stopách. Od odborníka na trestní právo bych očekával, že si položí nejdříve otázku, jaké tresty jsou smysluplné a co vytvářejí. Abych se chytil přímo vyjádření, ubezpečuji pana předsedu, že žádný signál vyslaný směrem k potenciálním pachatelům nenastal. Za krádež salámu a krabicového vína dva roky a dva měsíce vězení, anebo jeden a půl roku vězení za krádež pěti housek?! Nevím, jestli by pro trestní soudce neměla být povinnou četbou kniha Bídníci. Možná trošku drsněji – čím přísnější budou tresty, tím ve finále budou zločinnější pachatelé, protože už nemají co ztratit. No zakončili jsme trošku smutně, tak příští týden na nějakou veselou notu. 

JUDr. Václav Vlk je advokátem, členem prezidia Unie obhájců a partnerem kanceláře Moreno Vlk & Asociados.

SDÍLET