Začala zákopová válka o budoucnost justice, soudci už demonstrovali svou sílu. Týden v právu komentuje Jan Januš

Jan Januš

30. 11. 2018 • 07:30

Soudci se přetahují s akademiky o to, jak mají vypadat nová pravidla pro rozhodování soudů. Nastupuje tradiční bojová technika, vyzkoušená už před lety v souvislosti s novým občanským zákoníkem: zákopová válka, při níž se neustupuje z pozic, ale mezi stejně smýšlejícími se haní protivník. Přitom začíná advent. Alespoň že u Nejvyššího správního soudu postavili kluziště. Tak jen aby to s českými zákony nedopadlo tak, že se jednou půjdeme klouzat všichni.

Už desítky let se mluví v České republice o tom, že by civilní soudy měly začít rozhodovat podle nových pravidel. Ty, obsažené v občanském soudním řádu, jehož původní znění pochází z roku 1963 a kvůli množství následných novelizací se v nich už jen málokdo stoprocentně vyzná, se podle mnoha hlasů zdají dosti nevyhovující.

Zatímco podle nového občanského zákoníku se postupuje už od roku 2014, jeho procesní protějšek stále chybí. Nejprve jej měla vytvořit skupina vedená místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou. Té však další přímou aktivitu znemožnil bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Nechtěl, aby zákony psali přímo soudci a jmenoval menší komisi vedenou docentem Petrem Lavickým.

O prvotním výsledku jejího snažení, který se ale týká pouze určité části civilního procesu, se nyní v právní komunitě intenzivně debatuje.

Zákopová válka začíná

Bohužel ale nejen na odborné úrovni. Situace už dokonce v posledních dnech nápadně připomíná tu, která platila před pár lety i pro nový občanský zákoník. Atmosféru, jež se popisuje slovy jako hádky, osobní útoky či nevraživost. A při níž se vystupuje výhradně na oddělených a neprostupných fórech, na nichž se obě strany utvrzují ve svých postojích, názorech a závěrech. Na nichž odpůrci tleskají odpůrcům a příznivci příznivcům. Mezi sebou se ale prakticky nebaví. A to je špatně.

Minulý týden proběhla konference v Senátu, při jejíž první polovině defilovali ti nejdůležitější soudci v zemi a shodovali se v tom, jak je navrhovaná úprava špatná.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal konstatoval, že autoři vedení Petrem Lavickým až nekriticky převzali úpravu jiných zemí a Nejvyšší soud dostal k připomínkám až výsledné znění.

Zmíněný Roman Fiala se během své řeči podivoval například nad tím, koho napadlo udělat z dovolání řádný opravný prostředek. Při přípravě procesního práva pak podle něj platí více než kde jinde, že je nutná praktická zkušenost.

Hoďte to celé do koše

Vůbec nejpřísnější ale byli soudci Nejvyššího soudu Petr Šuk a Zdeněk Krčmář. Podle prvního z nich jde o materiál zcela odtržený od reality, akademický projekt, který ignoruje zkušenosti třech dekád a navrhuje rušení praktických institucí.

Podle druhého pak naopak nejde o podklad pro jakýkoliv rozumný posun civilního procesu. Tento materiál by měl být podle Krčmáře pro případnou změnu zcela opuštěn, není totiž opravitelný a přepracovatelný do podoby, s níž by mohlo ministerstvo spravedlnosti příští rok předstoupit jako s věcným záměrem nového zákona.

Budu doufat společně s vámi, že tento materiál již na této konferenci umřel, zakončil pak své vystoupení soudce Krčmář.

Statečný a nadstranický ministr?

Tím už se evidentně dotkl i ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), který seděl celou dobu statečně u předsednického stolu a všechny ty výpady nějak snášel.

Na začátku akce dokonce materiál, s nímž toho historicky nemá zase až tolik společného (což během akce zdůraznil i Roman Fiala), smířlivě představil. Řekl přitom, že kritika je výstupem k další debatě a že se ministerstvo zamyslí nad jednotlivými názory a zváží další postup.

A uvedl také to, že jeho resort nemá ambici, aby byl nový civilní řád soudní přijat v tomto volebním období. Což je překvapivé, protože svého času chtěla jak tento, tak i trestní proces, stihnou ještě ministryně Helena Válková (ANO). Dodávám jen, že za mnou se po tomto Kněžínkově konstatování ozvalo: Hurá!

Soudci v Senátu

Už na akci samé vypadalo divně, že jediným, kdo na ni vystupuje vysloveně za zastánce nové úpravy, je právě ministr. Patrně měl být razantnější a požadovat, aby byl výběr řečníků vyváženější a soudci tolik nedemonstrovali svou sílu. A to ve velkolepém Hlavním sále Senátu a ve spolupráci s jeho Ústavně-právním výborem a předsedou Miroslavem Antlem (ČSSD), což akci dodávalo další lesk.

Antl na svém webu následně napsal: „Potvrdilo se, že se nový zásadní předpis vydal špatným směrem, který by nebyl funkční, resp. životaschopný. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek slíbil, že předlohu přizpůsobí názorům odborníků z praxe a legislativní komisi doplní o některé z nich. Takže zásadní záměr konference byl splněn, když záměr vlády se dočká změn. :-)“

Nemohli jsme promluvit, stěžují si Lavický a spol.

Celá akce měla dohru až tento týden ve čtvrtek. Na již tradiční každoroční konferenci Česká advokátní komory a společnosti Epravo.cz Soukromé právo vystoupil jako vůbec první řečník zmíněný hlavní autor onoho návrhu Petr Lavický. A hned začal mluvit o akci, kterou si uspořádali „soudci sobě“ a na níž odmítli ministerské návrhy jako nemoderní a nevyhovující.

Osobně hovořil o Romanovi Fialovi jako o tom, kdo vedl velkou komisi a nyní je jedním z těch, kteří organizují protestní akce. Stejně jako o soudcích, kteří byli v oné komisi činní a nyní návrh kritizují. O tom, že nikdo z autorů nebyl na konfrenci v Senátu pozván a ani jim nebylo umožněno vystoupit, protože akce měla vyznít jako jednoznačné odmítnutí věcného záměru a takto o ní mělo být i referováno v médiích.

Procesní předpis se podle něj nemá psát pro soudce, ale z pohledu stran. Podobně jako ministr Kněžínek, mluvil rovněž Lavický o tom, že autoři jsou otevřeni jakýmkoliv připomínkám a pokud budou rozumné a odůvodněné, nemají jim problém vyhovět.

K akci soudců ještě na konci svého vystoupení doplnil, že takto by se diskuse vést neměla, že to nepovažuje za korektní a že se autoři plánují k výtkám vyjádřit na stránkách různých časopisů.

Ještě to zastavme

Takže nějak takto se teď diskutuje o nové a zcela zásadní české legislativě. Celé to opravdu připomíná to, co se dělo s občanským zákoníkem, jehož hlavní zastánci nejsou schopni s hlavními odpůrci kodexu dodnes zcela normálně vycházet.

Hodí se dodat, že současný návrh vznikal od začátku nešťastně. Nevhodné bylo už to, jak svého času Robert Pelikán hodil vidle do dosavadní práce velké komise Romana Fialy. A je rovněž pravda i to, že soudci Nejvyššího soudu, kterým musíme přiznat, že se už z podstaty své profese vyznají v civilním procesu opravdu výborně, dostali materiál k připomínkám dosti pozdě.

Ale ta zákopová válka, jež se tento týden naplno rozeběhla, jde přece ještě zastavit, ne? Když se všechno tak nějak odosobní a ti zkušení právníci, kterých je na obou stranách dost, začnou spolupracovat na skutečně co možná nejlepším výsledku.

S ministrem se dá mluvit

Ve stejný den, kdy Petr Lavický vrátil soudcům veřejně políček, hostil ministr Jan Kněžínek svého slovenského kolegu, ministra Gábora Gála.

Ve svém úsilí a navazování a utužování kontaktů tak nepolevuje od prvních dnů v úřadu. O dva dny dříve totiž ministr pobýval na Krajském soudu v Ostravě.

A zatím mu všichni tak nějak přiznávají, že se s ním dá mluvit a domluvit. Tak ještě jednou, skutečně tu musí začínat zákopová válka o nový proces?

Půjdeme se všichni klouzat?

Naopak vánoční atmosféru už mají na Nejvyšším správním soudu. „Stejně jako loni nám i letos pod okny soudu vyrostlo kluziště. Díky chytlavým vánočním melodiím všeho druhu, které se linou k oknům našich soudních kanceláří, nelze vyloučit, že naše soudní rozhodnutí budou „vánoční“ už teď v listopadu,“ stojí na jeho twitterovém účtu.

Ještě ale k ministru Kněžínkovi. Ve čtvrtek na facebooku oznámil, že: „Státní správa v novém roce výrazně zeštíhlí. Ministerstvo spravedlnosti, které řídím, se na celkové redukci podílí nejvíc. Od ledna bude náš rezort o 65 služebních a pracovních míst štíhlejší.“ Jestli je tohle opravdu tak dobrá zpráva, jak ji ministr prezentuje, zatím nechme otevřené.

Snad tyto dvě informace, ilustrované ještě debatou o novém civilním procesu, nejsou předzvěstí toho, že se s českým právem jednou půjdeme klouzat úplně všichni.

SDÍLET