Začala zákopová válka o budoucnost justice, soudci už demonstrovali svou sílu. Týden v právu komentuje Jan Januš

Jan Januš

Soudci se přetahují s akademiky o to, jak mají vypadat nová pravidla pro rozhodování soudů. Nastupuje tradiční bojová technika, vyzkoušená už před lety v souvislosti s novým občanským zákoníkem: zákopová válka, při níž se neustupuje z pozic, ale mezi stejně smýšlejícími se haní protivník. Přitom začíná advent. Alespoň že u Nejvyššího správního soudu postavili kluziště. Tak jen aby to s českými zákony nedopadlo tak, že se jednou půjdeme klouzat všichni.

Už desítky let se mluví v České republice o tom, že by civilní soudy měly začít rozhodovat podle nových pravidel. Ty, obsažené v občanském soudním řádu, jehož původní znění pochází z roku 1963 a kvůli množství následných novelizací se v nich už jen málokdo stoprocentně vyzná, se podle mnoha hlasů zdají dosti nevyhovující.

Zatímco podle nového občanského zákoníku se postupuje už od roku 2014, jeho procesní protějšek stále chybí. Nejprve jej měla vytvořit skupina vedená místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou. Té však další přímou aktivitu znemožnil bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Nechtěl, aby zákony psali přímo soudci a jmenoval menší komisi vedenou docentem Petrem Lavickým.

Kdo zaplatí povinné advokáty? Ministerstvo chce zastupování skoro u všech sporů, hrozí ale tato rizika

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital