Kdo zaplatí povinné advokáty? Ministerstvo chce zastupování skoro u všech sporů, hrozí ale tato rizika

Jan Januš

Ministerstvo spravedlnosti prosazuje povinné zastoupení advokátem ve všech civilních soudních sporech, a to s výjimkou vypočtených případů, kde však nepůjde o více než 50 tisíc korun. Jinak by museli jak lidé, tak firmy angažovat advokáty. Ani ti ale navrhované pravidlo nepřijímají bez výhrad. Například podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude nutné rovněž vyřešit financování povinného zastoupení. Nové pravidlo totiž podle něj může negativně dopadnout i na střední vrstvu obyvatelstva.

Současná pravidla počítají s takzvanou bezplatnou právní pomocí jen pro ty nejchudší a nejpotřebnější. Rozšíření povinnosti angažovat advokáta v civilních sporech však může mít podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce dopad i na střední třídu, což možná bude nutné při přípravě nových pravidel reflektovat. Uvedl to na konferenci 100 let české a slovenské advokacie, která se konala na konci září v Luhačovicích.

„Strany jsou povinny nechat se zastoupit advokátem (advokátský spor), s výjimkou řízení před okresními soudy ve věcech, v nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje částku 50 000 Kč, a v řízení o stížnosti proti usnesení okresního soudu v takové věci. V řízení o žalobě na obnovu a pro zmatečnost jsou strany povinny nechat se zastoupit vždy bez ohledu na hodnotu předmětu sporu,” definuje nové pravidlo ministerstvo spravedlnosti v návrhu věcného záměru nového civilního řádu soudního.

Ten zveřejnilo na speciálních webových stránkách. Resort přitom vyzývá k oponentuře, prostřednictvím webu je možné psát k návrhu své připomínky.

Proč zrovna 50 tisíc korun?

Ministerstvo v této souvislosti připomíná, že v současnosti je potřeba povinného zastoupení advokátem uzákoněna v případě dovolacího řízení u Nejvyššího soudu. Existuje rovněž v případě Ústavního soudu.

„Český přístup k povinnému zastoupení je užší, než je tomu kupř. v Rakousku nebo v Německu. Rakouský ZPO předepisuje v § 27 (s tam stanovenými výjimkami) povinné zastoupení mj. pro řízení před opravnými soudy, pro prvostupňové řízení před zemskými soudy, jakož i pro řízení před okresními soudy, pokud hodnota sporu přesahuje částku 5000 Euro,” popisuje ministerstvo.

Zemanovci jako lákadlo pro právníky. Do boje o pražský magistrát jich posílají sedm

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital