Ze zákulisí právnické fakulty: Jak se stal profesor Jelínek vedoucím katedry trestního práva

Michal Tomášek

ZE ZÁKULISÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY | Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí její katedry evropského práva profesor Michal Tomášek se ve třetím dílu seriálu „Ze zákulisí právnické fakulty“ vrací k dřívější sporům ohledně jmenování vedoucího katedry trestního práva. Tím se nakonec stal profesor Jiří Jelínek, který je nyní v centru pozornosti médií vzhledem k možnému střetu zájmů, který ale sám odmítá, a to kvůli kombinaci asistování na Vrchním soudu v Praze a psaní soukromých posudků.

V roce 2003 se dlouholetý vedoucí katedry trestního práva Oto Novotný dožil věku natolik kanonického, že ani na fakultě nebylo obvyklé, aby svoji funkci mohl nadále vykonávat. Jeho logickým nástupcem se stal další z profesorů trestního práva Jan Musil. Jenže ten byl zakrátko jmenován soudcem Ústavního soudu. Interpretačně bylo dovozeno, že soudce jakéhokoliv soudu by neměl vykonávat exekutivní funkci vedoucího katedry, což postihlo i jiného habilitovaného člena katedry, soudce Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Logicky zbýval další docent trestněprávní katedry Jiří Jelínek. O funkci zjevně stál, ale vlivní členové katedry byli opačného názoru a ani děkan fakulty Vladimír Kindl s jeho jmenováním nespěchal.

Ze zákulisí právnické fakulty: Jak učit evropské právo jsme se nemohli shodnout několik let, vzpomíná Michal Tomášek

sinfin.digital