Jak na bezpečný nákup nemovitostí v zahraničí?

Lukáš Žáček

PRÁVNÍ SERVIS | Nákup nemovitosti v zahraničí může být skvělou příležitostí, ať už hledáte letní sídlo u moře, chatu na lyžování v Alpách nebo investiční příležitost. Jak se však do takového nákupu pustit bezpečně a co byste měli zvážit?

1. Najděte si kvalitní poradce (nejen) v zemi, kde se nemovitost nachází

Pokud jste rozhodnuti investovat do zahraniční nemovitosti, je naprosto zásadní mít na své straně odborníky, kteří v příslušné zemi operují. Zejména se jedná o lokálního advokáta. V zahraničí platí odlišné právní předpisy než v České republice. Podívejme se na několik příkladů.

V Chorvatsku mají ohledně nemovitostí 2 registry: „katastr“, kam se zapisují zejména informace o parcelách, a „registr vlastnictví“ rozhodný pro určení toho, kdo je vlastníkem nemovitosti. Do obou registrů se zapisují i údaje o vlastníkovi. Údaje v „katastru“ a „registru vlastnictví“ se však mohou lišit a v případě rozporů ohledně vlastnictví má přednost „registr vlastnictví“. Pokud byste tedy spoléhali jen na údaje z „katastru“, mohli byste se dopustit zásadního omylu.

Na Slovensku na rozdíl od České republiky nabýváte vlastnické právo k nemovitostem až dnem povolení vkladu vlastnického práva příslušným okresním úřadem do katastru nemovitostí, nikoliv k okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva okresnímu úřadu.

V Rakousku může mít kupní smlouva na nemovitost dokonce i ústní formu, přestože to není nikterak praktické. Je proto třeba dávat pozor, zda Vaše „ano“ během hovoru o koupi nemovitosti neznamená také schválení veškerých podmínek koupě.

Je praktické mít na své straně i technika, který za Vás danou zahraniční nemovitost prohlédne, vyhodnotí její technický stav a podá Vám o výsledku kontroly zprávu.

Zároveň doporučujeme, abyste na své straně měli i českého advokáta majícího zkušenost s daným zahraničním trhem. Váš advokát v Česku dokáže ohledně právních věcí komunikovat se svým zahraničním kolegou efektivně a zároveň fungovat jako „filtr“, abyste se v rámci zahraniční transakce mohli věnovat jen tomu, co je pro Vás jako kupujícího obchodně důležité.

2. Připravte se, že vše bude trvat o trochu déle

Jeden z největších omylů je očekávat, že nákup v zahraničí proběhne stejně rychle jako doma v Česku. Často je třeba ověřovat podpisy zvláštní formou, zajistit překlady dokumentů či získat další povolení. Zároveň nelze pominout, že v zahraničí mají svátky či prázdniny v jiné dny než v České republice. Není výjimečné, že zatímco v Česku je pracovní den, v zahraničí je svátek, a naopak. To vše práce na celém obchodu zpomaluje.

3. Na své peníze buďte opatrní

Investice do zahraniční nemovitosti je významným finančním krokem, který přináší vyšší riziko než investice doma. Vždy se ujistěte, že Váš zahraniční obchodní partner je důvěryhodná osoba, nespoléhejte pouze na lákavé inzeráty a neposílejte „na slepo“ peníze přes půl světa. Mějte nastaveny jasné smluvní podmínky celého obchodu a vždy se chovejte tak, abyste v jeho rámci měli své peníze v maximální možné míře pod kontrolou. Ve všech těchto záležitostech Vám pomohou Vaši poradci. Ti dokážou nastavit celou transakci tak, aby pro Vás byla bezpečná.

Závěr

U zahraničních transakcí se spojuje cizí právní prostředí, komunikace v cizím jazyce a menší či dokonce žádná znalost lokálního nemovitostní trhu. To podstatně zvyšuje riziko zásadní chyby, která může mít fatální následky. Důrazně doporučujeme spoléhat se v těchto případech na odborníky, pokud nepatříte mezi osoby, které příslušný zahraniční trh znají naprosto perfektně.

Z/C/H Legal

Autorem článku je Lukáš Žáček, partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblastí nemovitostí a litigací.

sinfin.digital