Rozhodčí soudy v Česku jsou na pokraji otevřené války. Právníci šermují žalobami i nekalou soutěží

Během posledního půl roku nabývá na intenzitě spor mezi elitními rozhodčími institucemi v Česku. Ten zatím vedl k tomu, že největší rozhodčí soud vyškrtl ze svých seznamů 15 expertů, kteří působí také u jiných institucí. Údajně kvůli klamavým a zavádějícím vyjádřením vyškrtnutých rozhodců. Ti ale označují takové chování za nemorální a nelegální a hrozí žalobami. Vše přitom směřuje k nenápadné novele zákona, která by rozšířila možnosti rozhodčího řízení v Česku.

Většina rozhodců o sporu, který v českém právním světě již několik měsíců sílí pod povrchem, nechce veřejně mluvit. Otevírat ho doposud nechtěla ani žádná z institucí. Redakce INFO.CZ se ale dostala k materiálu, který plánuje zveřejnit Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Ten tvrdí, že si „rozhodčí soud Hospodářské komory chrání monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci.“ Bude tak prvním subjektem, který se vůči vyškrtnutí rozhodců vymezí. 

Za vyškrtnutí ze seznamu žaloba

Spor vznikl na konci letošního ledna. Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR přijalo usnesení, podle kterého budou z listiny stálých rozhodců vyškrtnuti všichni, kteří zároveň působí jako rozhodci u jiných rozhodčích soudů v Česku. Jde zejména o Rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a již zmíněný Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč se Rozhodčí soud při Hospodářské komoře k takovému kroku rozhodl?
  • Poškodí tento krok rozhodčí řízení v Česku?
  • A kdo se plánuje bránit žalobou a podnětem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže?
sinfin.digital