Vydavatelství Mladá fronta ustoupilo. Zaplatilo pětimilionovou pohledávku | info.cz

Články odjinud

Vydavatelství Mladá fronta ustoupilo. Zaplatilo pětimilionovou pohledávku

Vydavatelství Mladá fronta ustoupilo. Zaplatilo pětimilionovou pohledávku
 

Vydavatelství Mladá fronta ustoupilo. V úterý ráno zaplatilo pohledávku včetně úroků ve výši téměř pět milionů korun. Doufá, že tím smete ze stolu téměř dvouměsíční insolvenční řízení. Vydavatelství spolu s tím dodává, že pohledávku stále neuznává a zaplacené peníze bude vymáhat zpět.

Insolvenční řízení nad modřanským mediálním domem Mladá fronta, který vydává například týdeník Euro, se podle všeho chýlí ke konci. Vydavatelství ve svém úterním vyjádření pro insolvenční soud uvedlo, že společnosti Bazcom uhradilo celou požadovanou částku i s úroky.

„Dlužník informuje, že pohledávka insolvenčního navrhovatele v celkové výši 4.587.634 korun byla k dnešnímu dni v plné výši uhrazena a to včetně úroku z prodlení,“ uvedlo vydavatelství v dokumentu pro insolvenční soud a doložilo to příslušnými dokumenty.

Vydavatel nicméně zdůraznil, že zaplacení „údajné pohledávky“ společnosti Bazcom v žádném případě neznamená uznání dluhu. Právě naopak, vydavatel zdůrazňuje, že v budoucnu plánuje právě zaplacenou částku získat zpátky. „Dlužník tuto pohledávku insolvenčního navrhovatele neuznává a považuje ji za spornou a smyšlenou. Dlužníkovi nezbylo než zvolit tento postup, když návrh insolvenčního navrhovatele je šikanózního až vydírajícího charakteru, a každým dnem probíhajícího insolvenčního řízení vzniká dlužníkovi další škoda. V budoucnu má pak dlužník v úmyslu domáhat se vůči insolvenčnímu navrhovateli vydání bezdůvodně uhrazené částky a náhrady vzniklé škody,“ uvedla Mladá fronta.

Z nově zveřejněných dokumentů nicméně vyplývají některé závazky vydavatelství po splatnosti. Mladá fronta k polovině ledna dlužila více než 26 milionů korun. Naprostá většina těchto závazků se týkala obchodního styku, vydavatelství ale dlužilo i téměř 850 tisíc na autorských honorářích. Mediální dům dodává, že žádné ze závazků nejsou delší než 90 dní.

Přihlášení Mladé fronty do insolvenčního řízení je podle Hospodářských novin dalším ze soubojů mezi majitelem vydavatelství Františkem Savovem a miliardářem Michalem Strnadem. Savov se k vlastnictví vydavatelství a dalších firem, jejichž vlastnictví dosud odmítal, veřejně přihlásil v rozhovoru pro DVTV. Bazcom patří Jiřímu Mařasovi, který má podle HN se Strnadem blízké vztahy, ale přímé napojení na jeho holding CSG podle obchodního rejstříku neexistuje.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud