Češi předčili i premianty. Klimatickou strategii mají připravenou lépe než Němci | info.cz

Články odjinud

Češi předčili i premianty. Klimatickou strategii mají připravenou lépe než Němci

Do konce loňského roku měly všechny státy EU předat Evropské komisi návrh opatření, kterými přispějí ke splnění takzvaných klimatických cílů celé unie. Česko se tohoto úkolu, možná překvapivě, údajně zhostilo mnohem lépe než Rakousko a Německo, dosud považované v této oblasti za premianty.

Tvrdí to alespoň studie respektované Evropské klimatické nadace (ECF). Ta srovnávala, jak jednotlivé země formálně připravily své národní klimatické strategie, nutné k tomu, aby EU splnila do roku 2050 svůj plán přechodu na takzvanou bezemisní ekonomiku. Do této doby by měla Evropská unie jako celek vypouštět do ovzduší jen tolik emisí skleníkových plynů, kolik jich zároveň spotřebuje nebo uloží. Stane se tedy takzvaně klimaticky neutrální.

Státy proto dostaly za úkol, aby konkrétně navrhly, jak každý svým dílem a podle svých možností k tomuto cíli přispějí. Evropská komise pak má do konce letošního roku národní plány vyhodnotit a případně korigovat. ECF stanovila stobodovou stupnici plnění posuzující přípravu národních plánů. A právě z této tabulky pak vzešly poměrně překvapivé závěry.

Vůbec největším evropským premiantem je zatím údajně Španělsko, které při předložení své klimatické strategie splnilo 52 bodů ze sta. Na dalších místech pak figurují Francie (47), Řecko (44) a Švédsko (43). České republice patří v žebříčku patnácté místo s 29 splněnými body, což je zároveň hodnota evropského průměru.

Naopak Rakušané (24) s ambiciózním plánem využívání obnovitelných zdrojů jsou až pět příček za Českem. A Německo, které ohlásilo světově unikátní experiment přechodu na ryze obnovitelné zdroje, je z hlediska kvality přípravy svých klimatických plánů s pouhými 13 splněnými body až třetí od konce. Úplně poslední jsou Slovinci (3).

„Návrh plánu neposkytuje údaje o požadovaných investicích do roku 2030,“ píše se mimo jiné v hodnocení Německa. EFC také mj. kritizuje, že Němci nepodrobili svůj plán dostatečnému „konzultačnímu procesu“, v návrhu jsou pouze sliby, že se tak stane. 

Slabinami českého plánu jsou podle ECF zase nízké cíle, které si republika při své klimatické strategii stanovila. Česko také nedostatečně specifikuje, jak odbourá využívání uhlí a dalších fosilních paliv v energetice a dopravě. Informace o investicích do energetických změn jsou omezené. Celkově však Česká republika, jak tvrdí studie ECF, dosáhla ve stobodové stupnici příprav své klimatické strategie dva a půl krát víc kladných bodů než Německo, považované za hlavní motor přechodu EU ke „klimaticky“ neutrální ekonomice.

Zástupci českých ekologických organizací však tvrdí, že i když je ECF všeobecně respektovanou organizací, její hodnocení může vést k zavádějícím závěrům. „Česko totiž rozhodně není v konkrétním plnění a přípravě klimatických cílů EU dále než Německo nebo Rakousko. Je tomu právě naopak,“ řekl INFO.CZ Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha. Studie podle něj hodnotí pouze formální stránku přípravy některých „klimatických“ dokumentů, nikoliv to, zda a jak se konkrétní země opravdu snaží přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a trvale udržitelné ekonomice. „V našem případě jde prostě o kvalitně zpracovanou zprávu o špatném stavu,“ tvrdí Polanecký.

Příkladem mohou dle něho být již zmiňované nízké cíle energetické změny, které v Česku počítají se zvýšením podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů ze současných patnácti na 20 % v roce 2030. Sousední Německo je přitom už dnes na zhruba čtyřiceti procentech. Mnohem důležitější než hodnocení formální stránky přípravy národních klimatických strategií tak bude podle Polaneckého spíše postoj, jaký k českému plánu nakonec zaujme Evropská komise.

Státy předložily návrh, kolik jsou a budou ve svém konkrétním případě schopny ušetřit emisí skleníkových plynů, přičemž EK má do konce roku z těchto plánů zjistit, zda to skutečně bude stačit k tomu, aby se Evropská unie jako celek stala nejpozději v roce 2050 „klimaticky“ neutrální. V té době by se měli největšími producenty skleníkových plynů v EU stát místo aut a průmyslových podniků zemědělci. Pokud však národní plány nebudou k dosažení vytyčeného cíle dostatečné, Evropská komise vyzve země s příliš „nízkými cíli“, aby se o přechod k „ekologičtější ekonomice“ snažily více.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud