Parkour: jeho historie sahá až na počátek minulého století

Iveta Mazáčová

13. 02. 2017 • 15:32

Parkour, streetrun, freerun… všechny tyto pojmy označují zvláštní druh sportu, který kombinuje běhání, skákání, lezení a vůbec jakýkoli jiný způsob, kterým se dá co nejefektivněji překonat překážka. Ač se může zdát, že je tento sport výdobytkem dnešní doby, jeho historie sahá až na počátek 20. století.

Pokud se člověk dostane do konfliktu má na výběr dvě základní možnosti, bojovat, nebo utéct. Bojová umění vás připraví na souboj, parkour vás naučí efektivně utíkat. Techniku účinného útěku využívali i francouzští vojáci ve Vietnamu.

Samotný parkour nevznikl sám o sobě, jeho základem je bezpochyby Přirozená metoda Georgese Héberta. Součástí tohoto fyzického cvičení není jen posilování, běh a trénování obratnosti, ale i otužování. 

SDÍLET