Pokud se Zeman v krajích setkává s voliči, je to kampaň, říká šéf úřadu, který dohlíží na volby

Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Vojtěch Weis má jasno: pokud se prezident Miloš Zeman setkává na svých výjezdech do regionů kromě komunálních politiků nebo podnikatelů také s občany, je to kampaň. „V momentě, kdy je vyhlášena předvolební kampaň, tak by měly být jednotlivé kroky či jednání posuzovány z hlediska toho, zda jsou činěny z pozice prezidenta republiky, na mysli mám oficiální záležitosti, a od toho musíme odlišit setkání s občany. Pokud by tak totiž ve stejný moment činil jiný kandidát, tak bychom to nesporně tuto činnost považovali za předvolební kampaň a náklady s tím spojené bychom mu počítali do nákladů této kampaně,“ vysvětluje Weis. Hrad se proti tomuto výkladu, který úřad opakovaně připomíná, od začátku ohrazuje.

Co lze považovat za politickou předvolební kampaň, kdy začíná a jaké výdaje se do ní mají započítávat. Jak byste na tuto základní otázku odpověděl?

Odpovídám tak, jak to našemu úřadu ukládá zákon. Jedná se tedy o jakoukoli propagaci kandidujícího politického subjektu nebo volební agitace za účelem veřejné prezentace a podpory. Druhů, způsobů nebo projevů kampaně může být samozřejmě celá řada, zmínit mohu televizní šoty, venkovní reklamu nebo reklamu v tisku a podobně. Mělo by to být vše, co je činěno – ať už tím kandidujícím politickým subjektem nebo jeho podporovatelem, případně, pokud tak není činěno s vědomím politické strany, tak registrovanou třetí osobou – k tomu, aby realizovala politickou agitaci. S kampaně je spojena také celá řada povinností, mezi něž patří třeba vedení transparentního účetnictví a dodržování finálních limitů, které zákon obsahuje.

Profily prezidentských kandidátů si můžete prohlédnout zde.

Pokud bychom to mohli ilustrovat pro názornost na konkrétním příkladě, prezident Miloš Zeman pořádá tradiční výjezdy do krajů, termín prezidentských voleb byl již vyhlášen. Platí tedy, že od nynějška lze tyto akce Zemana považovat za kampaň?

My jsme k tomu zaujali stanovisko jako vedení úřadu s tím, že ať už se jedná o stávajícího prezidenta, který je ve funkci, anebo o jakéhokoli jiného politického kandidáta na tuto pozici, respektive jakéhokoli jiného politika, který vystupuje ve veřejném prostoru, tak by jeho jednání mělo být posuzováno v několika rovinách. Prezident republiky podniká cesty do regionů a samozřejmě má každá jeho cesta nějakou skladbu, tj. že se například setkává s místními podnikateli, se zástupci krajů, s komunálními politiky a samozřejmě se také na těchto cestách setkává s občany.

Hradní papaláši si dali vlastní gól. Nevěřili, že nechystáme podraz, říká pořadatel Mýdla na Hradě

sinfin.digital