Téma Antibabiš žádné body nepřineslo, voliči konflikt s ANO nepochopili, tvrdí Valachová

Podle čerstvě zvolené poslankyně Kateřiny Valachové si musejí tradiční politické strany přiznat, že lidé začali vnímat politiku jinak než dřív. Pokud bude chtít ČSSD i v budoucnu uspět, musí dle jejích slov najít cestu, jak na tyto proměny reagovat. „Je zjevné, že musíme změnit komunikaci s voliči. Podle všeho je jasné, že lidé chtějí kontinuální komunikaci, chtějí průběžně, a nikoli jednou za čtyři roky, moderovat kroky politiků a směřování země. A nepřejí si to jen straníci, ale celá veřejnost. A my to musíme akceptovat a aktivně s tím pracovat,“ říká Valachová exkluzivně pro INFO.cz.

Kdo by měl být, anebo koho byste si představovala, v budoucím vedení sociální demokracie?

Představuju si silné osobnosti sociální demokracie. Takové, které jsou úspěšnými starosty nebo primátory, takové, kterým se daří prosazovat sociálně demokratický program, takové, které za sebou mají úspěšné působení na rozličných úrovních politiky a jejichž práci veřejnost vnímá pozitivně. Taky bych byla ráda, pokud by se ve vedení sociální demokracie objevily nové tváře, které doposud nebyly třeba na úrovní komunální politiky viditelné, avšak lze o nich mluvit jako o programově ukotvených sociálních demokratech. Ať už z řad Mladých sociálních demokratů, Idealistů, sociálně-demokratických žen nebo z Oranžového klubu. Nové vedení by pak mohlo propojovat ideové ukotvení jedněch se zkušeností z praktické a mnohdy pragmatické politiky druhých.

Prohráli jsme zničujícím způsobem. Vláda s ANO by byla konec ČSSD, říká Dienstbier pro INFO.CZ

A měla by být zachována jistá kontinuita, pokud jde o vedení strany? Anebo byste upřednostňovala jeho kompletní obměnu?

Myslím, že by bylo dobře, pokud by se někomu z vedení podařilo získat podporu v krajích a mohl ve vedení ČSSD pokračovat. Stvrdit to samozřejmě musí členská základna.

Jaká je teď atmosféra ve straně?

Atmosféra je teď hodně kritická. Asi si každý, kdo to jen trochu sleduje, všiml, jaké hlasy a doporučení zaznívají na konferencích strany v regionech. Řada z nich jsou značně radikální, mnohé žádají rezignaci kompletního vedení. Musím v této souvislosti říct, že byť to bylo lidský obdivuhodné, do značné míry mne překvapilo prohlášení Lubomíra Zaorálka, že nebude usilovat o post ve vedení strany. Můj osobní názor je, že odvedl jako lídr velmi kvalitní práci a přikláním se spíše k těm názorům, dle kterých přišla změna příliš pozdě.

To znamená, že si myslíte, že by zrovna on měl nebo mohl být onou kontinuitou ve vedení ČSSD?

Myslím, že je tam řada jiných, kteří by k sobě měli být kritičtí. Náš volební lídr mezi ně ale nepatří. Naopak si myslím, že kampaň, kterou jsme vedli směrem k voličům, byla správná, avšak po rezignaci Bohuslava Sobotky už bylo prostě příliš málo času. Naši voliči se pak rozhodli pro jiné strany, neboť jsme se pro ně stali nečitelnou a neukotvenou stranou.

Levice doplatila na image kaviárových socialistů, kteří nic nevědí o problémech svých voličů

K tomu se ještě vrátíme. Zajímá mne ještě, zda vy neuvažujete, ať už dříve nebo později, o angažmá ve vedení strany?

Prozatím jsem zdrženlivá. Určitě mám ale ambici se podstatně více angažovat, než tomu bylo v předchozích letech.

ČSSD bude mít v nové sněmovně patnáct poslanců. Kde vidíte stěžejní roli vašeho sněmovního klubu v příštím volebním období?

Sociální demokracii bude slušet opoziční role, pokud budeme nastolovat silná témata a otázky, jejichž řešení od nás lidé očekávají. Je to agenda sociálních práv a služeb, zdravotnictví, školství a podobně. Pokud je dokážeme odpracovat tak, aby byl náš hlas a výsledky vidět, budeme tyto výsledky prezentovat a představovat lidem v regionech, budeme od nich mít naopak zpětnou vazbu a ohodnocení, pokud nám řeknou, jak jim můžeme pomoct k tomu, aby mohli v těchto oblastech vykonávat svou práci co nejlépe, tak si myslím, že se to projeví. ČSSD se musí stát zkrátka znova uvěřitelnou stranou a pobyt v opozici ji k tomu může nastartovat.

Umíte si představit, že by třeba za měsíc, za dva nebo za čtyři, začal uvnitř ČSSD převažovat vstřícnější názor k případnému vládnímu angažmá?

Myslím, že bychom měli maximum energie věnovat straně. Musíme znova a jinak komunikovat s naší stranickou základnou, musíme pravidelně jezdit lidem vysvětlovat a prezentovat naše kroky, musíme se účastnit diskusí s občany, a to nikoli pouze v rámci našich formálních stranických schůzí. To je teď ze všeho nejdůležitější. Pak se musíme na půdě sněmovny pokusit prosadit našeho člověka na post místopředsedy. Znám legislativní proces přes patnáct let a vím tudíž moc dobře, že pokud chceme prosazovat naše programové cíle skrze poslanecké iniciativy, je absolutně nezbytné mít ve vedení dolní komory svého zástupce. Je to – skoro bych řekla – zcela klíčová věc.

Onderka ťal do živého: ČSSD se musí změnit, jinak nepatří do parlamentu. „Dlužíme lidem omluvu.“

Je tudíž zřejmé, že naše účast v koalici není vůbec na pořadu dne. Vláda je odpovědností Andreje Babiše. Sama bych k tomu řekla snad jenom tolik, že mne při kontaktní kampani překvapilo, že řada voličů očekává spolupráci sociální demokracie a nerozumí našemu konfliktu s Babišem, a nevnímá ani to, že hybatelem změn k lepšímu je právě sama ČSSD. Překvapilo mě, jak lidé málo vnímají střet zájmů, který předseda hnutí ANO ztělesňuje. Nepodařilo se nám vysvětlit, v čem spočívá jeho hrozba. Přesto si myslím, že i s ohledem na kampaň, kterou jsme vedli, je nemožné obnovit koalici na původním půdorysu.

Chápu to tedy správně, že lidé podle vás nepochopili, proč šel Bohuslav Sobotka do konfliktu s Andrejem Babišem?

Ano. A musím také říct, že jsem byla dlouhodobě proti tomu, aby se ČSSD profilovala na konfliktu s Babišem. Jezdím roky do regionů a dlouhodobě jsem neměla zpětnou vazbu, která by nasvědčovala tomu, že by téma „antibabiš“ přinášelo sociální demokracii nějaké významný prospěch nebo body. A podotýkám, že to platí ve všech ohledech.

Z tohoto pohledu si myslím, že jedna z příčin našeho špatného volebního výsledku bylo podle mého soudu to, že jsme se dostatečně razantně, radikálně a nekompromisně nedrželi svého kopyta, a to jsou sociální témata. Právo na spravedlivou odměnu, na kvalitní lékařskou péči, bezplatné a kvalitní školství, na důstojný život seniorů a další sociální témata. Myslím, že jsme přestali být čitelní jako dostatečně sociální a demokratická strana. Nepodařilo se nám vysvětlit, že nejsme senzace na jedny volby a že jsme to my, kdo tady garantuje sociální práva.  

Odchod do opozice může být pohřeb ČSSD, tvrdí Hašek. Do vedení strany prý nechce

Z voleb mimo jiné vyplynulo, že se hnutí ANO a Andreji Babišovi podařilo odlákat levici, tedy nejen sociálním demokratům, ale i komunistům, část jejich tradičního elektorátu. Jak si to vysvětlujete?

Souhlasím s těmi komentátory, kteří tvrdí, že prohrály pravicové i levicové strany. Možná v této souvislosti nelze o hnutí ANO hovořit jako o populistické straně, nýbrž spíše jako o technokratické straně. Je důležité si přiznat, že lidé začali vnímat politiku jinak než dřív. Jinak potom přistupují ke své volbě a tomu také odpovídají volební výsledky.

A dokáže na tuto změnu sociální demokracie reagovat?

Bude muset najít cestu, jak reagovat. Jsem v tomto optimistka, myslím si, že pokud jde o podstatu sociálnědemokratického programu směrem k zaměstnancům, dětem, seniorům nebo mladým rodinám, máme program, na kterém můžeme i do budoucna stavět. Je ale zjevné, že musíme změnit komunikaci s voliči. Podle všeho je jasné, že lidé chtějí kontinuální komunikaci, chtějí průběžně, a nikoli jednou za čtyři roky, moderovat kroky politiků a směřování země. A nepřejí si to jen straníci, ale celá veřejnost. A my to musíme akceptovat a aktivně s tím pracovat.

Další věcí je, že si bude muset tradiční politika osvojit podstatně větší dynamiku, pokud jde o výsledky. Pokud třeba víme, že jsou pro lidi nepřijatelné současné důchody, a víme to roky, tak je jasné, že to musíme změnit hned. Řeči o tom, jak to uděláme s rozpočtem, zda to prosadíme, kde na to vezmeme, zda to stihneme, kolik potřebujeme času, to vše jsou důležité otázky, avšak pro nás pro politiky a pro naši práci. Lidi to ale nezajímá. Oni očekávají, že to vyřešíme, je zajímá výsledek. O tom jsem přesvědčená.

Chovanec nechce, aby ČSSD působila jako „zkostnatělý moloch". Navrhuje změnu stanov a zvažuje dřívější sjezd

Jak vnímáte povolební situaci v souvislosti s prezidentem? Jak hodnotíte třeba to, že Andreji Babišovi už dopředu slíbil dva pokusy sestavení vlády?

Nutno říct, že prezident jedná v souladu s Ústavou. Nedopouští se ničeho, co by mohlo být označeno za ústavně problematické. Na druhou stranu je jasné, a prezident Zeman se tím nikterak netají, že dává najevo přízeň Andreji Babišovi. Pro mě jako sociální demokratku je to samozřejmě složitý moment, pořád přece jenom nelze odestát, že je Miloš Zeman bývalým úspěšným předsedou ČSSD. Avšak nebudu také zastírat, že mě to netěší.

Ptám se na to mimo jiné proto, že ČSSD před několika dny oznámila, že do prezidentské volby nenominuje svého kandidáta…

Osobně jsem se o tom dozvěděla z médií. Co k tomu mohu říct? Snad jen, že očekávám, že ještě povedeme uvnitř stranu debatu o tom, jak se zachováme před volbou. Zda a koho budeme podporovat a podobně. Vzhledem k tomu, že ale za necelý týden končí lhůta pro registraci kandidátů, nic víc ČSSD nestihne.

„Andreji, ať se ti daří!" Pakt mezi Zemanem a Babišem je pevnější než kdy dřív. Glosa M. Žižkové

V každém případě je to krok, který nahraje Miloši Zemanovi…

Je to rozhodnutí, které znamená, že sociální demokracie nepostaví svého levicového kandidáta.

SDÍLET
sinfin.digital