Ministerstvo zahraniční pomáhá s obchodními cestami v době pandemie

Export.cz

EXPORT.CZ | Osobní jednání se zahraničními partnery je klíčové pro úspěch českých exportérů na světových trzích. Pandemie koronaviru v tomto ohledu udělala mnoha tuzemským společnostem „čáru přes rozpočet“. Ministerstvo zahraničí proto pomáhá zástupcům firem, aby se mohli vydat na obchodní cesty do dalších zemí navzdory omezujícím opatřením a aby do Česka naopak mohli přicestovat jejich zahraniční partneři.

Ministerstvo navíc nově nabízí bezplatnou službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. Tato služba pomůže českým firmám získat potřebné výjimky v době omezených možností cestování. Výjimky se mohou týkat například víz v zemích, které aktuálně potřebné dokumenty standardně nevydávají, povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak přicestování klíčového partnera do Česka.

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové služby Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou podnikatelé zasílat na e-mail obchodnicesty@mzv.cz.

NALÉHAVÁ SITUACE

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa upozorňuje, že současná situace je velmi naléhavá. Česká ekonomika se vyznačuje mimořádně silnými mezinárodními vazbami, bariéry ve světovém obchodu ji zasahují citelněji než mnohé další země. Podle Martina Tlapy je důležité, abychom si v Česku udržovali schopnost vytvářet a zachovávat pracovní místa, která je na mezinárodním obchodu do značné míry závislá. „Chceme se v maximální možné míře vyhnout tomu, abychom ztráceli možnost obchodních jednání se zahraničními partnery v Česku nebo v jejich zemích,“ zdůraznil náměstek. Cesty jsou důležité nejen kvůli uzavírání nových kontraktů, ale například také vzhledem k potřebě instalovat zařízení z Česka v zahraničních závodech nebo naopak inspekčních cest ze zahraničí, kdy si partneři ověřují nabídku českých firem přímo v tuzemsku.

Kde brát peníze? Unii se připomnělo letité dilema a Evropský parlament si prosadil svou

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital