Polovina kuřáků řeší zákaz cigaretových příchutí přechodem na tabákové alternativy

Květnový zákaz prodeje mentolových cigaret proměnil zvyklosti Čechů v užívání tabáku. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos čtyři z deseti kuřáků tvrdí, že jejich spotřebu nová pravidla ovlivnila, a to především ve prospěch nových tabákových alternativ. 

Právě tabákové alternativy se těší popularitě u poloviny mužské populace, a to především mezi vysokoškoláky s menší spotřebou zhruba pěti cigaret denně. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro British American Tobacco dále vyplynulo, že pouhá pětiprocentní menšina se na užívání tabáku rozhodla zanevřít úplně. Dalším faktorem, který by mohl situaci ovlivnit, je chystané zvyšování spotřební daně právě u zahřívaného tabáku. Téměř polovina kuřáků si myslí, že by spotřební daň měla být u zahřívaného tabáku stejná jako u cigaret, pouhá třetina respondentů podporuje jejich daňové zvýhodnění. Názorové šetření nakonec prokázalo, že mentolové cigarety patřily v České republice mezi velmi populární ochucené tabákové výrobky. Pravidelně je užívala více než jedna třetina konzumentů a dalších deset procent si už před přijetím evropské směrnice našlo vhodnou mentolovou alternativu.

„Šílený profesor“ znovu zasahuje. Média ukazují, jak se opravdu šíří pandemie

Tazvané mentolky se těšily oblibě především mezi ženami, z nichž se k nim přihlásila bezmála polovina respondentek. Platí též, že zkušenost s mentolem klesá s postupujícím věkem. Zatímco 55 procent kuřáků od 18 do 33 let užívá mentolové cigarety, ve věkové skupině mezi 50. a 65. rokem života jich je už necelých 30 procent. Zákaz mentolu pak dopadl především na vysokoškolsky vzdělané uživatele, vyznačující se menší denní spotřebou cca pěti cigaret.

Téměř polovina kuřáků nyní řeší nedostupnost mentolových cigaret přechodem na tabákové alternativy, na něž se zákaz nevztahuje – 23 procent z nich si zvolilo nahřívaný tabák, 21 procent elektronickou cigaretu, a 2 procenta nikotinové sáčky. Přestat kouřit se rozhodla pouhá pětiprocentní menšina. Druhá, lehce převažující, polovina uživatelů mentolových cigaret přešla na klasické cigarety bez příchutě. Tabákové alternativy jsou možná překvapivě oblíbenější mezi muži. Celá jedna čtvrtina začala užívat nahřívaný tabák, a stejný počet si oblíbil elektronické cigarety. Oproti tomu 56 procent žen přešlo na klasické cigarety. Elektronické cigarety častěji užívají kuřáci ve věku 30 až 50 let. Nejstarší kuřáci zůstali v sedmdesátiprocentní většině věrni tradičním cigaretám bez příchutě.

Určujícím faktorem pro volbu mezi tabákovými alternativy se zdá být průměrná denní spotřeba. Lehčí kuřáci se spotřebou tří cigaret denně preferují spíše elektronické cigarety, se stoupajícím počtem se čím dál častěji přelévají k zahřívanému tabáku. Silní kuřáci pak zůstávají věrni klasice – to potvrzuje 54 procent z nich. Tabákové alternativy preferují především vysokoškoláci – mezi nimi je až 55 procent uživatelů, kteří se touto cestou rozhodli řešit situaci po evropském zákazu. U středoškoláků i absolventů základních škol a učilišť podíl tabákových alternativ nepřesahuje padesátiprocentní hranici.

Proč je těžké v právu inovovat? Na čem pracují Kinstellar a DLA? A kdo posílá klientům čtyřlístek?

Jedním z důležitých aspektů popularity zahřívaného tabáku je v současné době fakt, že není zatížen spotřební daní do stejné míry jako klasické cigarety. Existují ale politické návrhy, které by úroveň zdanění u obou kategorií tabákových výrobků měly k sobě postupně přiblížit. Necelá polovina kuřáků by tento krok podpořila. Ovšem 29 procent naopak zastává názor, že tabákové alternativy poskytují záruky méně zdraví škodlivého užívání tabáku, a postavilo by se za to, aby byly i nadále daňově zvýhodněny. Mezi ty se řadí především kuřáci do 50 let, třetinovou podporu má mezi těmi s vysokoškolským vzděláním. Přibližně stejné daňové zatížení zahřívaného tabáku by podpořilo 48 procent kuřaček, mezi muži nemá tento návrh zdaleka tak přesvědčivou oporu.

„Na rozdíl od cigaret je zahřívaný tabák poměrně nový fenomén – na trh v České republice byl uveden teprve v roce 2017. Od té doby však dynamicky roste a letos je již každý desátý prodaný tabákový výrobek zahřívaný tabák. Dle tržních očekávání bude tento trend i nadále pokračovat, přičemž pro rok 2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude představovat již třetinu trhu s tabákovými výrobky,“ uvedl Petr Mestančík, ředitel vnějších vztahů společnosti British American Tobacco.

„Zahřívaný tabák je ve srovnání s cigaretami výrazně méně zdaněn – daňová sazba odpovídá zhruba čtvrtině daně z cigaret. Jen v loňském roce stát na tomto daňovém zvýhodnění zahřívaného tabáku tratil zhruba dvě miliardy korun, což mělo dokonce za následek pokles celkového inkasa spotřební daně z tabákových výrobků. Poslední odhady přitom naznačují, že v letošním roce bude tato ztráta činit již více než čtyři miliardy korun. Pokud by nedošlo ke změně, tak ztráta v podobě nevybrané daně se v roce 2023 vyšplhá až na více než osm miliard,“ dodává Mestančík.

Průzkum se zabýval i nejnovějším trendem na poli tabákových alternativ – takzvanými nikotinovými sáčky. Jasným lídrem v této kategorii jsou nikotinové sáčky LYFT, které v těchto týdnech mění jméno na globální značku VELO. Více než polovina respondentů udává, že o tomto produktu již slyšela, ale pouhých 17 procent s ním má uživatelskou zkušenost. Větší podvědomí o nich mají ženy, ale paradoxně více zážitkových i pravidelných uživatelů bychom našli mezi muži. Obeznámeni s nimi jsou především respondenti do věku 30 let, přičemž po 50. roce života narůstá neznalost respondentů přes 50 procent. Data naznačují, že nikotinové sáčky užívají spíše vysokoškoláci s tendencí k lehčí spotřebě. Tato čísla ovšem nezohledňují míru vyzkoušení ani opakovaného užívání.

Výzkumné šetření pro zadavatele British American Tobacco realizovala agentura Ipsos ve dnech 1. až 4. září 2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1100 respondentů z celé České republiky. Sběr dat proběhl na základě strukturovaného dotazníkového šetření, které sestávalo z pěti uzavřených otázek.

SDÍLET
sinfin.digital