Polovina kuřáků řeší zákaz cigaretových příchutí přechodem na tabákové alternativy

Prezentace klienta

Květnový zákaz prodeje mentolových cigaret proměnil zvyklosti Čechů v užívání tabáku. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos čtyři z deseti kuřáků tvrdí, že jejich spotřebu nová pravidla ovlivnila, a to především ve prospěch nových tabákových alternativ. 

Právě tabákové alternativy se těší popularitě u poloviny mužské populace, a to především mezi vysokoškoláky s menší spotřebou zhruba pěti cigaret denně. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro British American Tobacco dále vyplynulo, že pouhá pětiprocentní menšina se na užívání tabáku rozhodla zanevřít úplně. Dalším faktorem, který by mohl situaci ovlivnit, je chystané zvyšování spotřební daně právě u zahřívaného tabáku. Téměř polovina kuřáků si myslí, že by spotřební daň měla být u zahřívaného tabáku stejná jako u cigaret, pouhá třetina respondentů podporuje jejich daňové zvýhodnění. Názorové šetření nakonec prokázalo, že mentolové cigarety patřily v České republice mezi velmi populární ochucené tabákové výrobky. Pravidelně je užívala více než jedna třetina konzumentů a dalších deset procent si už před přijetím evropské směrnice našlo vhodnou mentolovou alternativu.

„Šílený profesor“ znovu zasahuje. Média ukazují, jak se opravdu šíří pandemie

sinfin.digital