Češi udeřili: Dopravci ze západní Evropy nedodržují zákony, jejich šoféři při kontrole pohořeli

HalfPageAd-1

Lucie Bednárová

09. 10. 2017 • 14:25

Při kontrole vysílaných pracovníků v silniční dopravě, která proběhla na konci září na hranicích s Německem a Rakouskem, se ukázalo, že dopravci ze starých členských států EU neplní povinnosti, které jim ukládají zákony. Jejich zaměstnanci například nevozí v autě kopie pracovní smlouvy v jazyce státu, do kterého jedou. Naopak dopravci z nových členských zemí kontrolou prošli. Výsledky preventivní akce, kterou spustilo české ministerstvo dopravy ve spolupráci s rezortem práce a sociálních věcí, se české vládě hodí při jednání o nové evropské legislativě vyjednávané v unijních institucích.

Mobile-rectangle-3

„Zjištěná porušení využije Česká republika při vyjednávání o balíčku mobility a předá příslušným ministrům ze zemí s největším počtem odhalených nedostatků,“ informovalo ministerstvo dopravy.

Z preventivní kontrolní akce, která na konci září probíhala na hraničních přechodech Rozvadov a Hatě, vyplynulo, že pravidla o tzv. vyslaných pracovnících (zaměstnancích, které domácí firmy vysílají na zakázky do zahraničí) nedodržují dopravci ze starých členských států EU a naopak zaměstnavatelé ze států střední a východní Evropy ano.

Podle ministerstva je to paradoxní, protože na nedodržování pravidel nejčastěji poukazují právě státy ze západní Evropy. INFO.CZ už dříve upozorňovalo na kontroly českých dopravců a jejich řidičů v Německu či dalších zemích a psalo také o tom, že český stát chystá odvetnou akci.

Řidiči, například z Německa, Rakouska, Itálie, ale i dalších zemí, kteří nyní prošli kontrolou na českých hranicích, netušili, jaké povinnosti mají jejich zaměstnavatelé dodržovat. Nevěděli proto, že s sebou v autě mají vozit pracovní smlouvu, a ještě více se podivovali nad tím, že by měla být přeložena do jazyka země, kam jedou, nebo kterou projíždějí.

Na rozdíl od nich šoféři z nových členských států měli všechny dokumenty v pořádku. „Smyslem akce bylo poukázat v praxi na administrativní požadavky, které evropská legislativa po dopravcích a řidičích požaduje,“ vysvětluje záměr akce ministerstvo.

„Je to určitě pozitivní krok a zároveň munice pro další vyjednávání,“ říká k tomu česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE), která problematiku dlouhodobě sleduje. V unijních institucích právě v těchto dnech vrcholí klíčová jednání o nové směrnici o vyslaných pracovnících a startují diskuse o zmiňovaném silničním balíčku.

S návrhy obou legislativ přišla v minulosti Evropská komise, aby modernizovala stávající pravidla. Některé státy se ale v rámci nových návrhů pokoušejí o omezení přepravy ze strany dopravců z nových států EU. Odvolávají se při tom na nekalou konkurenční výhodu, která spočívá v nižších mzdách jejich řidičů.

„Znění směrnice se již finalizuje, ale s pravidly v silniční dopravě, která bude mít zvláštní úpravu v rámci silničního balíčku, to může zamávat,“ upozorňuje Dlabajová, která se účastní jednání v Evropském parlamentu.

„V této chvíli jakýkoliv protiargument na naší straně má velkou cenu a výsledek zjištění z preventivní akce může Česku významně napomoci,“ myslí si. „Je jasné, že východní státy nemohou vše jen odmítat, a je nutné nalézt kompromis. Pokud se nám ale podaří prokázat, že stávající pravidla plníme, určitě jsou to pro nás plusové body,“ dodává.

Dlabajová poukazuje také na to, že zářijovou preventivní kontrolu na českých hranicích nelze brát jako „oplácení stejnou mincí“. „České orgány provedly preventivní kontrolu, kdy ani za nesplnění povinností neukládaly řidičům ihned pokuty, ale snažily se je informovat o jejich povinnostech a pochybeních, kterých se případně dopustili,“ řekla INFO.CZ.

V rámci mimořádné akce prošlo kontrolou celkem 58 řidičů – z toho 31 na hraničním přechodu v Rozvadově a 27 řidičů na hraničním přechodu v Hatích. Největší zastoupení měli podle informací rezortu šoféři a zaměstnavatelé z Německa a Polska. Zkontrolováno bylo také sedm řidičů ze států mimo EU.

SDÍLET

Billboard-bottom-1