„ČSSD se do vysoké politiky vrátí,“ tvrdí Špidla. Fialova vláda podle něj odbourává a privatizuje veřejné služby

Předseda ČSSD Michal Šmarda na sobotním sjezdu strany představil plán, který má vést k návratu sociálních demokratů do Poslanecké sněmovny. Podle Šmardova předchůdce v čele strany a bývalého předsedy vlády Vladimíra Špidly je plán realistický – a Špidla je navzdory současné krizi levice přesvědčený, že levicové vidění světa má své místo v každém politickém zápase. A pokud jde o vládu Petra Fialy, ta podle něj vědomě vytvořila situaci, která povede k odbourání a privatizaci veřejných služeb.

Podle některých expertů nás v příštích několika letech, a to nejen v Česku, čeká konflikt mezi demokracií a populismem. Pokud to tak bude, je podle vás v tomto konfliktu místo pro sociální demokracii?

Musíme očekávat, že budoucnost bude plná radikálních konfliktů. Je to dáno tím, že jsme v situaci hluboké přeměny společnosti: nastupuje umělá inteligence, narážíme na ekologické meze, v naší bezprostřední blízkosti je válka – reálná a velká válka. To vše jsou momenty, okolo kterých musí vzniknout nějaký politický zápas.

Faktem přitom je, že se v období dlouhodobých, hlubokých krizí a proměn společnosti vždy zrodí nějaká extremistická a populistická hnutí. Vždycky tomu tak bylo. Bylo tomu tak v čase průmyslové revoluce, která zcela rozmetala předchozí společenské uspořádání, a my jsme nyní znovu na prahu situace, která povede k něčemu podobnému; sociální demokracie v tom zápasu své místo měla a jsem přesvědčený, že jej bude mít i v zápasech budoucích.

Sociální demokracie má svoje místo ve všech politických zápasech. Koneckonců už ve svém názvu dokonale vyjadřuje obsah své politiky: je sociální, protože si je vědoma, že výzvy vyžadují spolupracující společnost, ovšem ta není možná v okamžiku, kdy je společnost sociálně roztříštěná. Je také demokratická, protože sociální demokracie v principu odmítá používat násilí v politickém zápase. Její místo je tudíž jasné.

Pro sociální demokracii je také typické, že je to politický směr, který se vždycky vyznačoval určitou hloubavostí, nikdy v dějinách jsme se nesnažili, a ani v budoucnu se o to nikdy nebudeme snažit, vytvářet iluzi, která působí tak, že lze lusknutím prstu vyřešit jakékoli problémy. Vždycky jsme si byli vědomi, že svět je komplikovaný a že brutalita a extrémy znemožňují spolupráci a tím pádem znemožňují zvládnout cokoli, co přichází.

Vladimír Špidla (vpravo) v rozhovoru s politickým reportérem INFO.CZ Vratislavem Dostálem

ČSSD po předloňských sněmovních volbách vypadla ze sněmovny a my spolu mluvíme na sjezdu, kde její předseda Michal Šmarda představil plán, na jehož konci by měl být návrat do sněmovny po volbách v roce 2025. Základní otázka je jasná: je ten plán realistický?

Ano, je realistický.

Proč si to myslíte?

Michal Šmarda ve svém projevu použil obrat, že „jsme uklidili“. A opravdu: ČSSD jako struktura, jako finanční struktura a vše, co s tím organizačně a manažersky souvisí, se dala do pořádku. Čili dneska lze říct, že existuje sociální demokracie, která má reálnou základnu a tudíž může politicky fungovat. Pokud jde o postupné cíle, které Michal Šmarda vytyčil, ty jsou nasnadě, jsou jasné, pochopitelné a správné.

Navíc, když jsem viděl náladu na sjezdu, mohu říct, že sjezd tyto cíle akceptuje, že je zde skutečně vůle s tím něco dělat. Diskuse, tak jak proběhla, v sobě měla snahu něco najít. Takže to najde a půjde to.

Když to shrnu: je organizační základna, je vůle a jsou realisticky vytyčené cíle.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jakou roli by v budoucnu měla hrát ČSSD?
  • Vznikne v Česku velký blok levicových stran a hnutí?
  • A jak Vladimír Špidla hodnotí vládu Petra Fialy?
sinfin.digital