Důchodcům chodí do schránek znehodnocené roušky. Vláda riskuje porušení zákona i ohrožení zdraví

Vláda rozhodla, že třem milionům seniorů pošle v obálkách 15 milionů roušek (ústenek) a 3 miliony respirátorů. Pracovníci pošty dostali za úkol roušky vybalit z originálního balení a po pěti kusech je spolu s jedním respirátorem vložit do obálky. Jenže rouška je zdravotnický prostředek a zákon říká, že pokud nemá originální obal a chybí k ní návod, je nepoužitelná a měla by být zlikvidována. Situace je natolik vážná, že se do České pošty vypravili kontroloři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Distribuce roušek ale nadále nerušeně pokračuje, a to i přesto, že tyto výrobky nemusí adresátovi správně fungovat anebo pro něj mohou dokonce představovat zdravotní riziko.

Obrácení pozornosti k distribuci roušek si vykoledovala sama Česká pošta, která na svém twiterovém účtu přinesla záběry z „obálkování“, jak nazývá proces, kdy její pracovníci vybalí roušky z originálního obalu a každých pět kusů vloží do obálky a přidají k nim jeden respirátor. „Dnes a zítra obálkujeme roušky a respirátory. Největší třídírny jedou nonstop. Největší nápor je tradičně v pražských Malešicích, kde se kompletuje třetina všech ochranných pomůcek. Po tři miliony lidí 60+ bude připraveno 15M roušek a 3M respirátorů,“ zveřejnila Česká pošta. Jenže lidé reagují na to, co čtou a hlavně vidí na přiložených fotografiích, překvapeně a nesouhlasně. „Vážně vyjímáte z originálního baleni a vkládáte po pěti kusech do papírové obálky? Takže vlastně již znehodnocené ústenky? Navíc bez označení, které každý prodejce či distributor musí mít,“ napsal například diskutující George.

Babiš s Vojtěchem by měli rezignovat. Pro blaho lidí této země

Zdravotnický deník oslovil experta na zdravotnické prostředky právníka Jakuba Krále ze společnosti Porta Medica s dotazem, zda jsou takové námitky opodstatněné. Podle něj jsou ústenky (lidově roušky) zdravotnickými prostředky, neboť primárně chrání okolí uživatele před přenosem nákazy. Jejich zacházení je v ČR regulováno zákonem o zdravotnických prostředcích, terminologicky se označují jako „zdravotnické obličejové masky“. Zdravotnický prostředek není obyčejné zboží, s nímž by bylo možné zacházet jako s běžnou poštovní zásilkou. 

„Na cestě mezi výrobcem a koncovým uživatelem by v žádném případě nemělo dojít k poškození či dokonce odstranění originálního obalu zdravotnického prostředku. Zároveň musí být konečnému uživateli dodány společně s danými rouškami i veškeré informace od výrobce, které se týkají správného použití (např. správný postup nasazení roušky; informace, zda je rouška jednorázová; instrukce týkající se likvidace použité roušky apod.). Pokud je rouška kýmkoli vybalena z originálního balení a současně konečný uživatel neobdrží návod k použití, který výrobce vydal, pak se taková rouška stává podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o zdravotnických prostředcích nepoužitelnou a jako taková by měla být zlikvidována,“ vysvětluje Jakub Král.

Jenže zlikvidovat několik milionů roušek se Česká pošta rozhodně nechystá. Je pod tlakem vlády, která trvá na urychlené distribuci. Každý český občan nad 60 let by měl v nejbližších dnech obdržet zásilku s jedním respirátorem FFP2 a pěti rouškami, uvádí se na oficiálním webu vlády. „Uděláme to neprodleně, určitě budeme spěchat,“ dodává tamtéž premiér Andrej Babiš. Tři miliony respirátorů FFP2 a 15 milionů roušek vláda vzala ze zásob Ministerstva vnitra, které měly být převedeny do evidence Správy státních hmotných rezerv. Toto ministerstvo také poskytlo České poště „potřebné údaje“ z registru obyvatelstva.

Prezidentský protektorát. Od kdy má hlava státu co mluvit vládě do daní?

„Česká pošta dostala krabice, ve kterých byly roušky po 50 kusech. Efektivním způsobem, jak rychle a bez kontaktu adresátů s doručovateli distribuovat ochranné pomůcky, bylo jejich vložení do obálek a následná distribuce do domovních schránek adresátů,“ popsal Zdravotnickému deníku situaci z pohledu České pošty její mluvčí Matyáš Vitík. Zajímalo nás, zda někdo Českou poštu upozornil, že roušky jsou zdravotnickým prostředkem, nebo zda se sama snažila zjistit, jestli tento výrobek vyžaduje nějaké speciální zacházení. „Žádné pokyny, jak zacházet s rouškami, jsme nedostali, nikdo s námi způsob distribuce nekonzultoval. Česká pošta je distributor roušek a respirátorů, nikoli odborným garantem tohoto materiálu,“ odpověděl mluvčí a ujistil nás, že o žádné likvidaci roušek tak, jak předpokládá Zákon o zdravotnických prostředcích, neuvažují: „Distribuce do schránek začala dnes (tj. v úterý, pozn. red.) a potrvá do pátku. Její přerušení neplánujeme, protože podle rozhodnutí vlády musíme roušky a respirátory distribuovat všem občanům, kterým je 60 a více.“

Česká pošta tedy plní příkaz vlády. Jenže ani to by ji nemělo ochránit před dopady zákona. Ten mj. ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv kontrolovat zacházení se zdravotnickými prostředky a následně jako správnímu orgánu ukládat opatření, která mohou zahrnovat napomenutí, pokutu a také nařízení roušky zlikvidovat. „V pondělí jsme zahájili v České poště kontrolu,“ potvrdila ředitelka SÚKL Irena Storová s tím, že zatím nemůže sdělovat žádné další informace.

Rouškovné je prachsprosté korumpování voličů. Nejde o seniory, ale o hlasy, říká Skopeček

Česká pošta v jednom z dalších tweetů ujišťuje veřejnost, že při obálkování „zaměstnanci mají rukavice, roušky a dezinfekční spreje. Jednotlivá pracoviště, kde se obálkuje, byla speciálně dezinfikována“. Jenže zákon neobsahuje formulaci o odstranění zdravotnického prostředku, u něhož může být ohrožena jeho bezpečnost a účinnost, samoúčelně. Jaká mohou plynout rizika, pokud je rouška vybalena z originálního obalu a vkládána do obálky? 

„V tomto případě jde bohužel především o rizika zdravotní. Jarní diskuse o certifikátech k respirátorům se odehrávala především v rovině formální. Výrobky neměly tzv. v pořádku papíry, ale při testech se většinově jevily jako bezpečné a účinné. Zde se však bavíme o značném riziku znehodnocení základní funkce zdravotnického prostředku. V lepším případě jich část nemusí správně fungovat, tedy chránit uživatele a především jeho okolí před nákazou, v horším případě může být taková rouška přímo zdrojem zdravotního rizika. V tomto ohledu jsou na tom alespoň o trochu lépe ty respirátory, pokud platí, že tyto jsou samostatně zabaleny v průhledných transparentních obalech po jednom kusu,“ myslí si Jakub Král. 

Pokud jde o pokuty má expert za to, že se nejedná o standardní distribuci, protože fakticky stát zásobuje obyvatelstvo ochrannými pomůckami ze svých zásob. Ani Česká pošta tak nečiní v rámci své obchodní činnosti (není distributorem v pravém slova smyslu). „Nejde tedy primárně o přestupek, který by měl být sankcionován pokutou. Určitou formou sankce tady je právě ta nutnost likvidace a nemožnost použití takovýchto roušek. Pokud by k tomu nedošlo a důsledkem toho by utrpěl kdokoli zdravotní újmu, pak by nastupovaly různé formy odpovědnosti včetně trestněprávní,“ uzavírá Král.

Sebetrasování bez sebereflexe? Topol Show přináší nová tři R pro Vojtěcha s Babišem

Lidé na twiteru upozorňovali, že pracovníci České pošty při balení roušek porušují hygienické zásady, například buď neměli nasazené roušky vůbec, nebo špatně. Epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ovšem pro Právo uvedl, že pokud pracovníci nepoužívají roušky a rukavice, riziko šíření viru je malé. „Bylo-li by to na tom igelitu a byla tam masivní kontaminace, tak to tam vydrží maximálně 48 hodin,“ řekl Právu s tím, že v transitu by virus zahynul ještě dříve.

Pokud se však najdou občané, kteří budou přesvědčeni, že utrpěli zdravotní újmu z roušek, které jim přišly poštou – ať už proto, že je neochránily před nákazou, nebo byly dokonce kontaminovány – může být zásadním faktorem při posuzování míry zavinění skutečnost, že při distribuci nebyl dodržen zákon.

Text původně vyšel na webu Zdravotnický deník. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

SDÍLET
sinfin.digital