Z rozpočtové krize se nelze proškrtat, STAN chce progresivnější zdanění vysokopříjmových obyvatel, říká Vlček

První místopředseda Starostů a nezávislých Lukáš Vlček v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje základní pozici své strany před jednáním koalice o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle něj reformu nesmí odnést nízkopříjmové skupiny obyvatel a současně označuje za nerealistické se krizí pouze proškrtat. V neposlední řadě je podle něj STAN pro progresivnější zdanění z příjmů fyzických osob.

Vláda jako celek avizuje úsporná opatření, což je agenda v gesci ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS. STAN nicméně v mezičase oznámil, že přijde s vlastním konsolidačním balíčkem. První otázka: nemůže v tom být nějaký prvopočátek koaličního sporu nebo konfliktu?

V tomto s vámi nesouhlasím. Vláda si plně uvědomuje stav veřejných financí, a je zde velmi silná společná vůle řešit tento zásadní problém. A není tak úplně pravda, že jde o agendu pouze ministra financí, ta gesce je totiž průřezová, každé jedno ministerstvo má svoje provozní výdaje, a pak také výdaje investičního charakteru. Takže ministr financí je tady spíše v roli jakéhosi moderátora, v roli někoho, kdo ten proces koordinuje.

Je ale nepochybné, že pokud se máme dopracovat k nějaké podobě provozních úspor, musí být plošné – především v provozních nákladech samotných ministerstev a musí se týkat prakticky všech ministerstev. Mezi jednotlivými ministerstvy jsou ale velké rozdíly ve struktuře výdajů. Uvedu příklad: na ministerstvu práce a sociálních věcí tvoří většinu výdajů mandatorní výdaje sociálního charakteru, na ministerstvu dopravy pak zase naleznete velký poměr výdajů investičního charakteru, v rozpočtu školství pak naleznete velký objem personálních nákladů, hlavně pak platů pedagogických a nepedagogických pracovníků a mohl bych pokračovat.

Obecně bych ale řekl, že tady nepůjde o nějaké rozpory, protože je shoda na hledání provozních úspor, byť je jasné, že se naše názory na řadu věcí budou lišit. Ovšem nejde skutečně o rozpor, spíše bych to nazval vzájemnou argumentací. A je logické a přirozené, že nějaká debata uvnitř koalice proběhne. A každému z nás jde o to, aby byla kvalitní, protože jenom tak budou následné vládní úspory obhajitelné před širokou veřejností.

sinfin.digital