Další politický život Danuše Nerudové? O slovo se bude hlásit nová generace. Právě na tu by mohla vsadit

Pokud Danuše Nerudová zvažuje své další politické angažmá, případně dokonce vznik nové strany, jednou z jejích výhod z kampaně před prezidentskou volbou nesporně je, že dokázala oslovit mladé voliče. Jsou to totiž právě oni, kdo se bude v následujících letech hlásit o slovo. A je jisté, že jejich hlas promluví do výsledků všech příštích voleb.

„Řeknu vám, v jakých volbách určitě kandidovat nebudu, a to jsou ty do Senátu. Všechny ostatní možnosti jsou v tuto chvíli otevřené.“ Tak reagovala Danuše Nerudová v nedávném rozhovoru pro MF Dnes na otázku, zda se zúčastní některých příštích voleb. O jejích šancích jsem nejprve mluvil s politologem Pavlem Šaradínem, nyní jsem rozhovor na totožné téma vedl s jeho kolegy Jakubem Lyskem a Ladislavem Cabadou. A přestože odhady budoucího vývoje, vzniku nových stran a jejich případných úspěchů mají své limity, jedno je jisté.

Výsledky všech příštích voleb bude čím dál výrazněji ovlivňovat hlas nastupující generace voličů – tedy lidí, kteří se narodili do svobodných poměrů a pokud něco vůbec neřeší, je to komunismus a jeho dědictví. „Už celkem dlouho mluvíme o nějakém stereotypním mladém voliči generace Z, který má gymnaziální vzdělání, chodí na univerzitu, procestoval Evropu a je materiálně zajištěn rodiči, kteří náleží do střední třídy a kteří výrazně profitovali z ekonomického růstu let 2002 až 2009 a pak po finanční krizi,“ upozorňuje Jakub Lysek.

A dodává, že je tady také pořád velká část mladých lidí, kteří tíhnou k SPD a radikálním stranám. „I v rámci generace Z existují velké sociální rozdíly. Co zatím nevíme a nedokážeme zjistit pomocí sociologických šetření, a co je jen spekulace, je jak a pokud vůbec se generační změna v hodnotách mladé generace projeví,“ uvažuje Lysek v rozhovoru pro INFO.CZ. Poptávka po nových stranách tady podle něj ale je a bude. „Ovšem i jiné strany si témata mladé generace osvojují, o to ale nejde, jde o to, která z nich bude uvěřitelná a marketingově dokáže segment mladých voličů zvednout.“

Výsledek Nerudové v prezidentských volbách se přeceňuje. A nová strana? ČSSD sice vyklidila prostor na levici, ona ale vždy volila pravici

A zde je potřeba připomenout, co chce Nerudová v politice prosazovat – cílit chce totiž hlavně právě na mladé voliče. Na jejich adresu v citovaném rozhovoru řekla toto: „Myslím, že nejzásadnější téma, které teď řeší, je nedostupnost bydlení. No a pak témata vize naší společnosti. Vizi a strategický cíl zatím nemáme, myslím, že mladí by se určitě rádi podíleli na nějakém materiálu typu Strategie České republiky do roku 2040. Jsou tu další témata z mé kampaně: klimatická změna, rozdílná kvalita života v regionech, reforma školství.“

A Lysek upozorňuje, že jde sice o témata levicová, avšak nikoli o tradiční či materiálně levicová. „Nerudová nehovoří o sociálních dávkách, důchodech, o zdravotnictví či o zvyšování úrovně života manuálně pracujících. Ona mluví o postmateriálně levicových tématech. A tady bych řekl, že v současnosti ČSSD není schopna tuto generaci oslovit. Prostor se tu tak skutečně otevírá – otázka ovšem je, zda má Nerudová dost materiálních prostředků takovou stranu marketingově vybudovat. A taky: zda na něco podobného není v České republice ještě příliš brzy.“

sinfin.digital