Pokud Lipovská bude od ČT chtít účty do poslední propisky, má je mít. Jestli někomu není po chuti, jedině dobře, říká Juchelka

27. 11. 2020 • 17:25
Poslanec hnutí ANO a místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka v rozhovoru pro INFO.CZ komentuje bouřlivé dění v Radě ČT. Ostře se vymezuje proti všem politikům, kteří varují před ztrátou nezávislosti ČT. Nelíbí se mu usnesení senátorů, nesouhlasí ani s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Naopak hájí radní Hanu Lipovskou a tvrdí, že odvolání dozorčí komise je věcí pouze a jenom Rady ČT. V neposlední řadě odmítá, že by se chystalo odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka.

Jak jako místopředseda sněmovního volebního výboru, pod který spadají záležitosti médií, hodnotíte aktuální situaci v Radě České televize?

Myslím, že současná situace v Radě ČT nikoho netěší. Z hlediska volebního výboru ale musím připomenout, že jsme přijali všechny zprávy České televize, včetně té o hospodaření, a doporučili jsme je sněmovně ke schválení. To je pro mě jako politika to hlavní. Takže z našeho pohledu Rada ČT funguje tak, že do Poslanecké sněmovny odevzdává všechno včas a kvalitně zpracované.

Pokud jde o atmosféru v Radě ČT, koukám s otevřenou pusou, co všechno se odehrává kvůli tak malicherné věci, jakou je odvolání a jmenování dozorčí komise.

Faktem je, že výroční zprávy ČT prošly naposledy na výboru zcela hladce. Co se změnilo oproti minulým letům?

Domnívám se, že veškeré nevyřešené otázky, pokud jde o hospodaření – poslanci občas plavali v tom, jaký postoj zaujmout k hospodaření a především k tomu, že se rozpouští onen „fond poplatků“ – tak že se vysvětlily. Bylo tady několik seminářů, v tuto chvíli to tedy téměř všichni akceptují. Jak jsem ale říkal, výroční zprávy byly zatím jen doporučeny volebním výborem, sněmovna je teprve bude schvalovat. Přičemž podle mého názoru platí, že členové výboru tomu rozumí lépe než řadoví poslanci, kteří se mnohdy o média nezajímají.

Aleš Juchelka

Bývalý moderátor, dramaturg a od října 2017 poslanec za hnutí ANO. Působí jako místopředseda sněmovního volebního výboru, do jehož gesce spadají záležitosti veřejnoprávních médií.

Pojďme zpět k Radě ČT. Odvolání její dozorčí komise jste v úvodu označil v podstatě za banalitu...

Z mého pohledu, z pohledu politika, opravdu mohu říct, že je to marginální záležitost. A hlavně je to vnitřní záležitost Rady ČT. Je třeba si uvědomit, že jde o poradní orgán nikoliv managementu televize, ale právě Rady ČT. Dozorčí komise připravuje a doporučuje radě stanoviska a podobně. A pokud k její práci nemá Rada ČT důvěru, je pouze její rozhodnutí, zda tento poradní orgán vymění. Jsem přesvědčený, že každá instituce by si měla svůj poradní orgán vybírat, jak uzná za vhodné. 

Pokud sněmovna demokraticky zvolí Radu ČT, a ta demokraticky odvolá anebo jmenuje svůj poradní orgán, tedy dozorčí komisi, tak si myslím, že do toho politici už nemají co mluvit. Od chvíle, kdy vhodíme lístek do urny pro kteréhokoli kandidáta do Rady ČT, bychom do vnitřního chodu Rady ČT neměli vůbec zasahovat. V tu chvíli by měla mezi politiky a radními vyrůst nepřekročitelná zeď, jinak nemůže být Rada ČT nezávislá.

A podle vás není?

V tuto chvíli není. Někteří politici z řad senátorů i z řad poslanců mají touhu vlézt do té nezávislosti a řekl bych, že to dělají velmi nedůvěryhodným způsobem.

Koukám s otevřenou pusou, co všechno se odehrává kvůli tak malicherné věci, jakou je odvolání a jmenování dozorčí komise.

Celá ta věc má několik rovin. Tak postupně: kritici odvolání dozorčí komise tvrdí, že se tak nestalo s oporou v zákoně. Co na to říkáte?

To je právě ta chyba. Protože zákonodárce, ať už dolní či horní komory, vůbec nemůže toto říct. Máme tady přece jasně danou dělbu moci. A pokud zákonodárce, řekl bych až skandálním usnesením Senátu, vstupuje do moci soudní a říká, co je a co není v souladu se zákonem, tak porušuje dělbu moci. Proto se v žádném případě nemohu ztotožnit s usnesením senátní stálé komise pro sdělovací prostředky, které tvrdí, že odvolání Dozorčí komise Rady ČT není v souladu se zákonem. Senát tímto vstupuje do nezávislosti mediálních rad a plete si horní komoru parlamentu se soudním tribunálem. 

Kriticky se k tomu ale vyjádřil také ministr kultury Lubomír Zaorálek, tedy ministr vlády, jejíž je vaše domovská strana součástí…  

Já s Lubomírem Zaorálkem v tomto nesouhlasím, asi tím chce získat politické body. Žádný politik se nesmí míchat do fungování mediálních rad, nesmí nabourávat jejich nezávislost. To, co řekl ministr kultury, je podle mého názoru ze stejného ranku jako to, co udělal Senát. A já před tímto chci všechny varovat, protože demokracie může být ohrožena především tím, že nebudeme akceptovat demokratické volby, a to ať už na úrovni sněmovny nebo třeba na úrovni Rady ČT. A dozorčí komise Rady ČT byla odvolána deseti hlasy, což je výrazná většina. Jen dva radní byli proti a jeden se zdržel. A politici by prostě měli být zdrženliví, pokud jde o to, co kde komentují nebo píší.

Další věc: odvolání dozorčí komise proběhlo bez diskuse, nikdo ten krok nijak neodůvodnil. Radní Hana Lipovská si v jistý moment vzala slovo, načetla usnesení, a aniž by ho kdokoli odůvodnil, aniž by dostal slovo předseda dnes už odvolané dozorčí komise, který byl přítomen na každém jednání Rady ČT, přešlo se hned k hlasování o odvolání kompletní dozorčí komise.

Proto jsme také – jako volební výbor – požádali, že to budeme chtít od radních ČT vysvětlit. Budeme to řešit na příštím volebním výboru, a dokonce to vysvětlení chceme v písemné formě. Také jsem zvědavý na jejich argumentaci. Zde je ale potřeba také říct, že ta kritika dozorčí komise už nějaký čas trvala, už minulé složení Rady ČT ji kritizovalo, nelze tudíž v žádném případě říct, že to její odvolání přišlo náhle nebo nečekaně. 

Navíc jedno hlasování o odvolání se už uskutečnilo, a to v srpnu. A tolik kritizovaná Hana Lipovská se tehdy zdržela. Je k tomu tedy potřeba přistupovat v nějakém kontextu, v souvislostech. A ten kontext je starý víc než rok. Už loni vznikl spor mezi Radou ČT a dozorčí komisí kvůli rozpočtu a dlouhodobým plánům. Takže ta kritika je tady už déle než rok, a pokud se odvolání odůvodnilo ztrátou důvěry, tak u mě jako u poslance obstojí.

Hana Lipovská na minulém jednání volebního výboru přiznala, že nečekala tak ostrou reakci veřejnosti na odvolání dozorčí komise. Martin Kolovratník, tedy váš kolega z hnutí ANO na to reagoval, že destabilizace společnosti, kterou to vyvolalo, tak že je podle něj zapříčiněna neprofesionalitou Rady ČT.

Já si to nemyslím. Já v tomto s Martinem nesouhlasím. Taky chci, aby nám Rada ČT dodala písemné vysvětlení, v tomto se ale myslím plete. Nemyslím si, že lze celé pnutí ve společnosti přičíst pouze na vrub Radě ČT. Když se podíváme, jakým způsobem ve veřejném prostoru operují politici, kteří přilévají olej do ohně. Anebo vy novináři: nejen že nepřispíváte k uklidnění situace, ale ani neinformujete o dění v Radě ČT objektivně, v nějakých souvislostech a kontextu. 

Takže já si myslím, že pnutí ve společnosti nejde pouze na vrub Rady ČT. Navíc v situaci, když odvolala dozorčí komisi úplně stejně, jako Rada ČT v roce 2010. A tehdy to žádné pnutí ve společnosti nevyvolalo. Dneska je to pouze tím, že se to rámuje tak, že „špatná“ Rada odvolala „dobrou“ komisi. Pokud by to bylo naopak, tedy že by „hodná“ Rada ČT odvolal „špatnou“ komisi, pnutí by to vůbec nevyvolalo. Tady prostě někdo má za cíl to pnutí neustále vyvolávat.

Kdo to je?

Tu otázku si kladu taky. Nestabilitu ČT možná vyvolávají ti politici, kteří mají pocit, že by jim mohla prospět za rok ve sněmovních volbách. Možná se domnívají, že jim nestabilita ČT přinese politické body. Někteří mají za to, že by nestabilita ČT mohla ubrat hlasy pro hnutí ANO. Já mohu říct, a myslím, že i za kolegy ve volebním výboru, že my naopak chceme stabilní Českou televizi.

Takže to celé podle vás souvisí s volbami, které budou za rok na podzim…

Je to širší, z části to tak ale být může. Je tady také touha neustále mluvit do situace týkající se údajné svobody České televize. To nálepkování vyvolávají jedinci, kteří sice tvrdí, že tady někdo ohrožuje demokracii, přitom jsou to právě oni, kdo ji popírá. Paradoxně tito „zastánci“ demokracie tu demokracii ohrožují nejvíc. 

Někteří kritici České televize upozorňují na to, že se do nejrůznějších struktur, ať už na úrovni Rady ČT anebo právě dozorčí komise, dostávají lidé, kteří v ČT pracovali předtím, než tam nastoupil generální ředitel Petr Dvořák. Pak odešli, případně byli odejiti…

Pouze paní Eva Hubková (zvolena v tomto týdnu do dozorčí komise – pozn. redakce). Nikdo jiný tam takový není.

Radní Vladimír Karmazín? 

Ano, na úrovni Rady ČT i pan Roman Bradáč. Já vlastně nevím, proč by je to mělo diskvalifikovat. Chová se někdo z nich tak, že by se za něco mstil? Ne. Někdo by přece zase mohl namítnout, že je dobře, že tam jsou lidé se zkušenostmi z té instituce. Co na to mám říct? Jedno slovo: Demokratické volby. 

Byli tam zvoleni demokratickými volbami. Stejně jako ostatní, stejně jako dozorčí komise. Já naopak cítím demokratický deficit u těch, kteří tak křičí. Třeba u senátní komise pro sdělovací prostředky. Někteří z nich jsou podle mého názoru nedemokraté. Jsou to nálepkovači. 

Co tím myslíte?

Vzpomeňte si, jak byla ještě před volbou nálepkována Hana Lipovská. (Senátor Marek) Hilšer v DVTV tvrdil, že ji v životě neviděl a že s ní četl jeden rozhovor v Parlamentních listech. Dokonce vznikla petice proti jejímu zvolení a dopis České biskupské konferenci. 

Anebo absolutně nestoudné kádrování kandidátů to Rady ČT na volebním výboru. Na slyšení kandidátů přišel pan senátor Smoljak, jehož spolek nominoval do Rady ČT svého člověka, aby tam péroval ostatní kandidáty a snížil tak jejich věrohodnost v očích volitelů. Okamžitě jsem ho musel upozornit, že je ve střetu zájmů. 

Deficit demokracie vidíme také v již zmiňovaném usnesení senátorů, dle kterého něco je, nebo není v souladu se zákonem. V neposlední řadě tato slova potvrzuje senátorka Jitka Chalánková (nezávislá v klubu ODS - poznámka red.), která odešla z komise pro sdělovací prostředky se slovy, cituji: „Důvodem mého vystoupení z této komise byly již tehdy patrné bolševické metody s průvodními jevy kádrování. Za takovou činnost jsem rozhodně nemohla nést odpovědnost.“ 

Takže my ve volebním výboru napříč politickým spektrem vnímáme deficit demokratičnosti u některých senátorů, kteří jsou ve stálé komisi pro sdělovací prostředky. A tento deficit se projevuje i teď okolo České televize: vulgarity, napadání, ostrakizace, hrubosti vůči Haně Lipovské. A proč pouze proti ní? Vždyť pro to odvolání dozorčí komise hlasovalo deset radních. Nechápu to.

Faktem je, že ona je na jednáních Rady ČT hodně aktivní, hodně ofenzivní. Mimo jiné pracuje s tím, že chce znát všechny náklady včetně třeba faktur nebo smluv o dílo s autory vybraných pořadů ČT, mezi nimiž je také jeden konkrétní díl Reportérů ČT. Shodou okolností ten, jehož aktérkou je její kolegyně z Institutu svobody a demokracie Jana Babošíková. Jde o tzv. lidickou kauzu, přitom i sama Lipovská je členkou spolku Lidice Memory, který vznikl krátce poté, co Jana Bobošíková pozastavila členství v ČSBS Lidice… To je prostě věc, která budí vášně. 

Oficiálně nic takového ale neproběhlo. Bylo to jen na úrovni diskuse na jednání Rady ČT. Žádné usnesení z toho není.

To ano. Ale iniciovala to ona.

Ale žádné usnesení nebo zaúkolování se nestalo. Opět je to pouze ve formě spekulací. 

Není. Vždyť ona tu debatu na toto téma iniciovala. 

Ještě jednou. Jednání dozorčí komise, stejně jako Rady ČT, je vázáno nějakým usnesením. Žádné takové, o kterém mluvíte, ale neexistuje.

To ano. Ale s tou iniciativou přišla.

Ale relevantní přece je pouze to, k čemu je přijato nějaké usnesení. Stejné je to kdekoliv jinde.

Takže se shodneme, že s tím přišla a že to budí vášně.

Vášně budí Rada ČT od té doby, co byli zvoleni noví radní, neustále. A není to jen kvůli Lipovské, která je na každou Radu precizně a do detailu připravená. Expředseda René Kühn ji chválí, že je vždycky nejlépe připravená. To samé říká ředitel ostravského studia Miroslav Karas. Bere to hodně poctivě. A pokud to někomu není po chuti, je to jenom dobře. Kontrolní orgán musí kontrolovat. A pokud si bude přát jakékoli účty do poslední propisky, tak by jí to management měl umožnit. Přesně to je totiž kontrola veřejnoprávního média a jeho hospodaření.

Pořád někdo vyhrožuje tím, že to celé směřuje k odvolání Petra Dvořáka. To v žádném případě není na pořadu dne. Za mě osobně mu patří obdiv.

Pokud se generální ředitel bude kontrole bránit, a bude mluvit o destrukci televize, což si myslím, že mu nepřísluší, tak se dostáváme na pomezí zpochybňování nezávislosti Rady ČT. Jednoduše řečeno: to, že se Rada ČT, dozorčí komise, management ČT a třeba i etický panel ČT drží za rameno a vytváří obranný val před jakoukoli kontrolou, jednoduše a prostě skončilo! Všichni přece víme, jak se vyvíjí ekonomická situace ČT. A všichni také víme, že pokud nezvedneme koncesionářské poplatky, bude se muset řešit šířka veřejné služby, kterou ČT poskytuje.

To ano. Tím se ale dostáváme ještě trochu jinam. Já bych se ještě vrátil k tomu, že je Hana Lipovská blízkou spolupracovnicí Jany Bobošíkové…

Je to úplně stejné, jako když je třeba expředseda Rady ČT René Kühn poradcem ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Já bych chtěl říct ale ještě toto: tady pořád někdo vyhrožuje tím, že to celé směřuje k odvolání Petra Dvořáka. To v žádném případě není na pořadu dne, nikdo to netlačí, dokonce to i někteří radní veřejně vylučují. Navíc Petr Dvořák udělal pro ČT velký kus práce. Má velkou zásluhu na digitalizaci, rozšířil televizní nabídku, ČT skvěle reagovala na koronavirovou krizi. Za mě osobně mu patří obdiv. A podle mě by měl zůstat v mandátu až do konce funkčního období, tedy do roku 2023.

Zmínil jste koncesionářské poplatky. Naposledy se zvyšovaly před více než deseti lety. V mezičase má ČT víc kanálů, poskytuje podstatně širší službu, je tady inflace, všechno se zdražilo. Hodnota toho poplatku reálně dost klesla. Umíte si představit, že sněmovna schválí jeho navýšení?

My jsme už dokonce na toto téma chtěli otevřít debatu. Chtěli jsme uspořádat cyklus seminářů, kvůli koronaviru se to ale neuskutečnilo. Zcela jistě je to na debatu všech aktérů, abychom našli cestu, jak do budoucna financovat veřejnoprávní média. Zrovna teď to ale není tak, že se tady všichni vezmeme za ramena a odhlasujeme navýšení koncesionářských poplatků. Na to teď ve sněmovně většina neexistuje. Zrovna tak ale vláda neschválila návrh, dle kterého se měly poplatky některým skupinám obyvatel odpustit. 

Váš názor je jaký?

Já si myslím, že by se poplatky časem měly zvednout. Stejně jako Českému rozhlasu. To ale neznamená, že si myslím, že by televize měla být nekritizovatelná.

Copak ona je nekritizovatelná?

Tak samozřejmě. Podívejte se, co se děje ve veřejném prostoru. Tady je buď „džihád“, tedy lidé, kteří mají touhu televizi zničit, anebo sektáři, kteří si myslí, že ČT nemá žádnou chybu. A pokud někdo chce ČT rozumně kritizovat, tak je ihned označován, že je málo „sekta“, anebo málo „džihád“. A to já naprosto odmítám. A pak je tady ještě jedna věc: nepřátelé ČT jsou i uvnitř jí samé.

Co tím myslíte?

Tak je tam spousta lidí, kteří kazí její dobrou pověst, kteří kazí její image. Snižují její věrohodnost. Jak řekl expředseda René Kühn v DVTV, mrzí ho, že je ČT přecitlivělá uznat jakoukoli chybu, kterou udělá. A management nemá touhu s tím nic dělat. 

Tím myslíte lidi z publicistických 168 hodin nebo Reportérů ČT?

Třeba. Podívejte se na jejich sociální sítě. My bychom neměli znát jejich politickou nebo náboženskou preferenci. Z toho, jak vystupují na sociálních sítích, to ale zjistíte. Proto se nedivím řediteli BBC, že před několika týdny přitvrdil pravidla, jak se chovat na sociálních sítích. A pokud má ČT důvěru sedmdesáti procent lidí, což je nejlepší číslo u nás, je to málo. Koncesionářů je totiž sto procent. A pokud těch třicet ČT nezaujme, je to špatně. Vyváženost ČT by měla být na všechny strany. Proč tam jsou jen liberálně orientovaní novináři. Kde jsou konzervativní redaktoři?

Anebo levicoví…

Ti tam jsou pořád.

Vy jste zmínil, že by si politici měli držet od radních odstup. Není to ale tak, že někteří tahají za nitky za kulisami? Co třeba poradce Jaroslava Foldyny Michal „Waltr Kraft“?

To nevím. Znovu ale říkám, že by mezi radními a politiky měla po volbě radních vyrůst zeď.

A děje se to? Rostou tyto zdi?

U mě ano. Vadí mi ale, že někteří politici až bolševicky ovlivňují dění v Radě ČT. Pánové Kalousek a Schwarzenberg dokonce píšou dopisy jako z doby minulé. A to bez toho, že by si zjistili, jaký názor zastává druhá strana. Prostě to horkokrevně vypálí, podobně jako senátoři.

A nejsou aspoň transparentní, zatímco jiní tahají za nitky zezadu? Když jsem odcházel minulý týden z volebního výboru, stál tam hlouček lidí, jehož součástí byl právě Foldyna, dále tam s ním postávali radní Hana Lipovská nebo Jiří Kratochvíl.

Já nevím. S Foldynou se moc neznám, s Kraftem se taky neznám, s nikým se zákulisně nestýkám. Nikoho neovlivňuju, hanopisy na nikoho nikomu nepíšu, protože je to prostě za hranou.

Zajímá vás dění kolem Rady ČT? Všechny články INFO.CZ k tématu najdete na jednom místě >>>