Poškodíte obce a nahrajete korporacím, zrazují odborníci vládu od chystaného opatření

Vratislav Dostál

28. 05. 2020 • 18:44

Zástupci vládního poradního týmu, mezi které patří třeba rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš nebo sociolog Daniel Prokop, varují vládu před dopady opatření, kterému se odborně říká „loss carryback“ (zpětné působení daňové ztráty). To by umožnilo firmám odepsat letošní ztrátu ze zisků v letech 2018 a 2019 a získat tak zpět již dříve zaplacenou daň z příjmů právnických osob. Podle odborníků je chystané opatření ekonomicky neefektivní, poškodí rozpočty měst a obcí a navíc pomůže de facto jen velkým korporacím.

„Opatření selektivně podpoří velké firmy,“ píše se v prohlášení expertů. Odborníci upozorňují, že zisky byly v minulosti výrazně koncentrovány mezi největší korporace, které tak mohou čerpat výhody tzv. loss carryback disproporčně více. Pokud by vláda opatření skutečně implementovala, podpořila by podle nich paradoxně hlavně firmy s největšími rezervami z minulosti a menšími aktuálními problémy s likviditou.

A dále: „Malé a střední podniky kvůli omezeným ziskům z minulých let často loss carryback využít nemohou, přestože odvádí státu velké sumy na sociálních a zdravotních odvodech zaměstnanců (suma odvodů v ČR násobně převyšuje sumu DPPO). Malé a střední podniky rovněž vytváří přes 85 % pracovních míst na trhu. Velké a nadnárodní firmy typicky mají i vyšší možnosti optimalizovat daňovou ztrátu a návrh selektivně zvýhodní ty z nich, které přeceněním majetku mohou účelově ovlivnit hospodářský výsledek.“

Experti odkazují na analýzu, kterou si vypracovali a vládě doporučují opatření buď vůbec nezavádět a investovat prostředky například do opatření přímo vázaných na udržení zaměstnanosti, anebo jej alespoň limitovat stropem odepsatelné ztráty maximálně deseti milionů korun na firmu. „Takový limit odpovídá limitům v Německu a Francii sníženým tak, aby odpovídaly nižší sumě odvedených korporátních daní (DPPO) na obyvatele v ČR. Zavedení limitu by omezilo negativní dopady na veřejné rozpočty, neodůvodněnou selektivitu ve prospěch velkých korporací a omezilo rizika účelového převádění finančních ztrát ze zahraničí do ČR.“

Současná verze schváleného opatření má podle expertů ve své neregulované formě několik dalších nedostatků. Odborníci mimo jiné vládě vyčítají, že je v neomezené formě velmi drahé. „Odhadovaná ztráta daňových příjmů jen v roce 2020 bude okolo 30 miliard korun a v roce 2021 ve výši dalších 12 miliard korun. Skutečné náklady lze ale obtížně odhadnout a vládní materiál, který neprošel ani základní RIA (zhodnocení dopadů regulace), analýzu fiskálních dopadů nenabízí.“

Navrhované opatření také podle nich výrazně poškodí rozpočty obcí, měst a krajů snížením jejich příjmů v rámci rozpočtového určení daní. „Předpokládaná ztráta 30 miliard znamená ztrátu 7 miliard v rozpočtu obcí a 2,7 miliard v rozpočtu krajů. Tato ztráta se přidá ke ztrátám z kompenzačního bonusu, snížení DPH a snížení odvodů daní fyzických a právnických osob a podváže schopnost obcí a krajů investovat a financovat sociální služby,“ upozorňují vládu její poradci a dodávají, že by se tak výrazně zhoršila schopnost měst, obcí a krajů čelit krizi a podpořit restart ekonomiky.

V neposlední řadě vládu upozorňují, že zvolila opatření, které je ekonomicky neefektivní, měřeno efektem na podporu zaměstnanosti a likviditu firem. A nejen to: „Opatření motivuje nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR, a to jak tzv. transfer mispricingem (zvyšování cen mezinárodně placených v rámci korporace do zahraničí), ale i prostým a legitimním přesunem ziskových aktivit do zahraničí a vykázáním ztráty ekonomické aktivity v ČR. Ve výsledku tak motivuje tyto firmy podvázat ekonomický rozvoj v ČR.“

Nakonec podle expertů případné zavedení návrhu oddálí potřebné firemní restrukturalizace, neboť daň si sníží i firmy, jejichž podnikání není udržitelné a které již od roku 2019 bez ohledu na koronavirus ztrácí odbyt a příjmy. V tom se liší od loss carryforward (uplatnění daňových ztrát v budoucnu), pro které jsou nezbytné budoucí zisky. Opatření je navíc prezentováno jako řešení současné krize, a proto je realizováno ve zrychleném režimu, avšak do daňového systému se zavádí natrvalo.

SDÍLET