Poškodíte obce a nahrajete korporacím, zrazují odborníci vládu od chystaného opatření

Zástupci vládního poradního týmu, mezi které patří třeba rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš nebo sociolog Daniel Prokop, varují vládu před dopady opatření, kterému se odborně říká „loss carryback“ (zpětné působení daňové ztráty). To by umožnilo firmám odepsat letošní ztrátu ze zisků v letech 2018 a 2019 a získat tak zpět již dříve zaplacenou daň z příjmů právnických osob. Podle odborníků je chystané opatření ekonomicky neefektivní, poškodí rozpočty měst a obcí a navíc pomůže de facto jen velkým korporacím.

„Opatření selektivně podpoří velké firmy,“ píše se v prohlášení expertů. Odborníci upozorňují, že zisky byly v minulosti výrazně koncentrovány mezi největší korporace, které tak mohou čerpat výhody tzv. loss carryback disproporčně více. Pokud by vláda opatření skutečně implementovala, podpořila by podle nich paradoxně hlavně firmy s největšími rezervami z minulosti a menšími aktuálními problémy s likviditou.

A dále: „Malé a střední podniky kvůli omezeným ziskům z minulých let často loss carryback využít nemohou, přestože odvádí státu velké sumy na sociálních a zdravotních odvodech zaměstnanců (suma odvodů v ČR násobně převyšuje sumu DPPO). Malé a střední podniky rovněž vytváří přes 85 % pracovních míst na trhu. Velké a nadnárodní firmy typicky mají i vyšší možnosti optimalizovat daňovou ztrátu a návrh selektivně zvýhodní ty z nich, které přeceněním majetku mohou účelově ovlivnit hospodářský výsledek.“

Novotného jsem vyprovokoval úmyslně. Stylem a sólohrou se podobá Klausovi, říká Zahradil

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital