Praha má speciální linku pro seniory. Zajistí jim nákupy i psychologickou pomoc

Od víkendu je v provozu nová informační linka 800 160 166 pražského magistrátu, která je určena především pro seniory a další potřebné. Zkušení operátoři tu poskytnou volajícím nejen pomoc s dovážkou nákupu potravin či hygienických potřeb až domů, ale nově zajistí i psychologickou pomoc. 

Pomoc v terénu poskytnou pražským seniorům dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a další, kteří se zaregistrují přes web www.PomahamePraze.cz. Každý z dobrovolníků, který se do projektu přihlásí, dostane speciální magistrátní kartičku, kterou se v případě potřeby prokáže. Dobrovolníci dostanou také vstupní školení o dodržování hygienických pravidel při styku s občany.

Místo krizového manažera sledujeme nervózního chaotika, Hamáček Babiše zastiňuje, říká politolog

„Chci poděkovat všem zúčastněným, kteří se na vzniku této telefonní linky se všemi jejími službami podíleli,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček. „Nečekáme na to, s čím přijde vláda, jednáme sami. Jsme schopni našim nejohroženějším poskytnout informace, rady, psychologickou pomoc nebo zavážku nákupu a jídla až domů. Za to chci všem, kteří se na tom podílejí, opravdu poděkovat.“

Na provozu linky se kromě již zmíněných dobrovolníků podílejí i firmy Košík a Rohlík, operátory do call centra poskytla společnost Invia.

„Vedle této pomoci seniorům došlo ke zrušení pravidel týkajících se parkování v modrých zónách. Věříme, že toto opatření pomůže zlepšení vzájemné pomoci mezi občany. Řada ze seniorů, kteří jsou nabádáni k tomu, aby zůstali v těchto dnech doma, bydlí právě v rezidenčních zónách. Chceme takto umožnit lepší obslužnost v rámci rodin,“ dodává Hlubuček.

 
SDÍLET
sinfin.digital