Ukielski: Potřebujeme norimberský proces pro komunisty. Západ jejich zločiny podceňuje

Pawel Ukielski je nejen polský historik a šéf Muzea varšavského povstání v polské metropoli, ale rovněž člen iniciativy Platforma evropské paměti a svědomí. Ta nedávno zveřejnila výzvu k ustavení evropského soudu s komunistickými zločinci. Její autoři a podporovatelé navazují na nedávno zesnulého disidenta Vladimíra Bukovského, který opakovaně upozorňoval, že komunistický režim musí být odsouzen stejně, jako byl režim nacistický.

Ukielski patří k historikům, kteří upozorňují na jiné vnímání komunismu v západní Evropě a ve střední a východní Evropě. „Komunistické strany na západě byly příliš slabé a je teď velmi těžké s tím něco dělat. My jsme několik desítek let nemohli v evropském prostoru mluvit otevřeně o naší historii. Posledních 30 let se to snažíme vyrovnat,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ.

Ukielski mimo jiné dlouhodobě kritizuje bruselské muzeum House of European History. To má rekapitulovat evropské dějiny, ale místo komunismu se v něm mluví o stalinismu a někteří představitelé či ideologové režimu jsou vylíčeni víceméně pozitivně.

Jste spoluautorem výzvy, která žádá, aby komunistické zločiny byly potrestány u soudního tribunálu. Podobně jako ty nacistické v Norimberku. Myslíte si, že to má ještě smysl?

Je pozdě, ale není příliš pozdě. Samozřejmě, že velké množství zločinců už nežije, nicméně je stále dost těch, které je možné potrestat. To se většinou děje v jednotlivých státech, přičemž v Polsku se tomu věnují prokurátoři Institutu národní paměti. Převládá pocit, že se v tomto ohledu neudělalo dost.

V Česku před soud několik případů doputovalo, ale často to skončilo symbolickým trestem, který byl spíš jakýmsi osvobozením dotyčného. Jak je to v Polsku?

V Polsku je to trochu lepší než v jiných státech. U nás bylo několik stovek procesů, pokud si dobře vzpomínám. Někteří z nich skončili ve vězení, ale ti nejvýše postavení komunisté odešli od soudu s podmínkou. To se v Polsku také nepodařilo a nepodařilo se to ani na mezinárodní půdě. Nicméně je pravda, že se nepodařilo všechny potrestat ani v Norimberku.

V čem tedy spočívá přínos nového tribunálu?

Má symbolický význam. Je několik cest, jak tak učinit. Ustavení speciálního tribunálu je velmi těžké, protože by se musely jednotlivé státy dohodnout. Druhou možností je, že zločiny proti lidskosti mají univerzální justici a každý třetí stát je může trestat. Takové případy existují. Nizozemsko takto potrestalo několik lidí za zločiny spáchané někde v Africe. My bychom ovšem museli najít stát, který by měl odvahu něco podobného udělat.

Dělat revoluci ve svetrech nejde věčně, sednout za stůl s komunisty bylo správné, věří Durnová

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital