Zvažujeme streamování, chceme pomáhat seniorům a sousedům, říkají brněnští divadelníci

Vratislav Dostál

15. 03. 2020 • 12:00

Ředitel brněnského divadla BuranTeatr Juraj Augustín v rozhovoru pro INFO.CZ popisuje, jak čelí výpadku příjmů z tržeb kvůli koronavirovým opatřením. Jde přitom o malou organizaci bez zaměstnanců v klasickém slova smyslu: všichni pracují v režimu OSVČ. Přesto věří, že uzavření divadla kvůli nouzovému stavu v zemi zvládnou. A nejen to, v divadle prý přemýšlí, jak situaci kreativně uchopit: „V současnosti řešíme varianty náhradního programu, ve hře je streamování našich představení, hledáme také možnosti, jak může organizace našeho typu v současné situaci pomáhat lidem. Zvažujeme pomoc seniorům a ohroženým skupinám lidí z našeho bezprostředního okolí, našim sousedům.“

Co pro vás po praktické stránce znamená zavření divadla?

Považujeme za klíčové, aby se kulturní organizace chovaly zodpovědně, a to ve všech ohledech své činnosti. Proto jsme 10. března s okamžitou platností až do odvolání zrušili veřejné akce bez ohledu na počet diváků.

Ochrana veřejnosti a personálu divadla je pro nás prvořadá. V praxi to znamená, že má do divadla přístup pouze jeho personál. Je důležité si uvědomit, že se práce v divadle nezastavila, ani nezmenšila. Pouze se zrušením veřejných akcí buď zaměřila na jiné důležité věci, anebo se nám zjednodušila pracovní doba, která tak nyní netrvá do pozdních večerních hodin. Najeli jsme na běžnou pracovní dobu, aby i naši zaměstnanci měli v tomto období dostatek spánku pro regeneraci a posílení imunity.

V současnosti řešíme varianty náhradního programu, ve hře je streamování našich představení, hledáme také možnosti, jak může organizace našeho typu v současné situaci pomáhat lidem. Zvažujeme pomoc seniorům a ohroženým skupinám lidí z našeho bezprostředního okolí, našim sousedům. Pomáhat bychom mohli s nákupy, zařizováním věcí mimo domov a podobně.

Kolik rušíte představení a jaký výpadek tržeb očekáváte?

Po započítání našich představení, hostujících představení, pronájmů, promítání, workshopů a lekcí, je to dohromady 51 akcí. Pokud bychom započítali i dramaturgii kavárny Black Box Cafe, by to číslo bylo ještě větší.

Analýza výpadku tržeb se pohybuje okolo 370 000 až 440 000 korun do 10. dubna. Toto rozpětí jsme stanovili kvůli tomu, že i po tomto dátu, pokud by se situace stabilizovala, bude výpadek pozvolna pokračovat, protože velké akce nelze nasadit ihned poté, co se divadla zase otevřou. Marketing kulturních akcí je v tomto období paralyzovaný a 11. dubna jednoduše sál i při velké akci nenaplníme.

Jak budou placení zaměstnanci divadla v době uzavření?

Honoráře máme bohužel vázané přímo na představení, což se týká jak herců, tak technického personálu, a ty nemůžeme z důvodu zrušených akcí a nevykonané práce, vyplatit. Všechny tyto pozice jsou u nás formou OSVČ. Jde o ohromnou ztrátu, kterou pocítí jednotlivci i celé jejich rodiny ve výpadcích příjmů. S tím bohužel nejsme schopni z finančního hlediska nic udělat. Možná to budeme moct jen velmi slabě kompenzovat.

Personál divadla (tedy produkce, technika, atd.) v divadle ale navzdory omezením pracuje i dále, provoz u nás není vázaný výhradně na veřejné akce, které byly zrušené. Je potřeba udržovat provozní chod a připravovat další představení. I pro lidi na těchto pozicích je to většinou hlavní příjem, i z toho důvodu uděláme všechno pro to, abychom tyto pozice udrželi. Je ale velká otázka, jak a na jak dlouho toho budeme schopní z vlastních zdrojů.

Mají už teď lidé neplacené volno, zkrácený úvazek, anebo chodí normálně do práce?

Každému z divadla je umožněno vzít si volno, pokud jsou ale všichni OSVČ, jedná se samozřejmě o neplacené volno. Ale práce v divadle je i mimo zrušené akce tolik, že většina z nás pracuje naplano tak, aby divadlo neutrpělo a jeho chod se v nějakém ohledu nezadrhl.

Tím, že jsou naše procesy (online úložiště, komunikační platformy, databáze atd.) přirozeně nastavené pro spolupráci s jistým okruhem freelancerů, není žádný problém přesedlat také na práci z domů. Tento druh práce je umožněný všem složkám, kterých se to týká i v průběhu normální sezóny, teď z toho tudíž můžeme jenom těžit.

Jak velký máte herecký soubor a jaká bude jejich mzda v čase, kdy se nehraje?

BuranTeatr funguje na projektovém principu. To znamená, že si najímá umělce na konkrétní projekty, a to ve formě OSVČ a platí jim jen za odvedenou práci. Jakýkoli stálý úvazek je pro nás finančně nedosažitelný. Tudíž musím s velkým politováním konstatovat, že na následující měsíc umělci v našem divadle úplně ztratili možnost výdělku.

Kdo je vaším zřizovatelem a jaké od něj máte informace, pokud jde o případné finanční kompenzace?

BuranTeatr je nezávislým subjektem. Jsme nezisková veřejně prospěšná organizace, která nepatří pod kraj, město, ani pod stát. V tomto ohledu jsme za pomoci grantového systému České republiky odkázaní jen sami na sebe, na pracovitost našich kolegů a příznivců.

Považujeme se ale za pevného člena české společnosti, kraje a města Brna. Celé naše patnáctileté působení lze označit za formu veřejně prospěšné práce v oblasti kultury. Aktuálně komunikujeme prostřednictvím Asociace nezávislých divadel, jejíž jsme členem, s ministerstvem kultury o možných kompenzacích. A velmi nás také potěšilo, že nás samo od sebe kontaktovalo město Brno skrze Matěje Hollana, který se aktivně zajímal o naší situaci.

Snažíme se zodpovědně udělat vše tak, abychom nemuseli žádat o žádnou finanční pomoc, ať už ze strany města nebo státu. Přesto je pro nás v této situaci velmi důležité, že nás Brno vnímá jako důležitou součást svého kulturně společenského ekosystému. A zajímá se o to, abychom i po této krizi na jeho mapě zůstali. Tohoto zájmu ze strany města si velmi vážíme, už teď to je pro nás velké mentální pomoc. Protože jako nezisková nezřizovaná organizace jen těžko můžeme disponovat penězi, které by nás dlouhodobě bez tržeb udržely nad vodou.

Chystáte přesto všechno plánované premiéry? A pokud ano, z čeho je platíte?

V současné chvíli připravujeme premiéru Divadelníka v režii Michala Zetela, premiéra je plánovaná na 17. dubna. A všichni věříme, že se uskuteční. Zkoušky, výroba i jiné přípravy jsou v běhu. BuranTeatr si dost zakládá na tom, že každoročně udržujeme vyrovnaný rozpočet a plánujeme jen ty projekty, o kterých zodpovědně víme, že na ně budeme mít peníze. I tato premiéra je tudíž v našem rozpočtu pokrytá, a to ať už z tržeb, anebo grantových dotací.

Samozřejmě do toho teď vstupuje měsíční výpadek příjmů z tržeb, který může být až 440 tisíc korun. V rámci celoročního rozpočtu, i když za cenu drastických opatření, pravděpodobně ale dokážeme tento výpadek rozpustit. Co pro nás ale může být důležité, a bez pomoci zvenčí pravděpodobně také bude, je existenční problém s cash flow. Jde o peníze, které potřebujeme v daný měsíc na honoráře, na nájem a na a energie.

Pokud bychom je v dubnu neměli, je de facto jedno, pokud bychom je dokázali sehnat, případně ušetřit třeba v listopadu. Protože v takovém případě přijdeme o prostor, ve kterém fungujeme, budeme muset rozvázat smlouvy s personálem, a celá organizace se rozpadne.

SDÍLET