Krize v Demagog.cz. Děláme banality, šéf nás neposlouchá, říká pro INFO.CZ analytik

Vojtěch Kristen, vkr

20. 08. 2019 • 11:50

Fact-checkingový web Demagog.cz se v posledních týdnech dostal na sociálních sítích pod palbu svých odpůrců, ale i příznivců. Těm se unisono nelíbí, že server některým politikům ověřuje jejich výroky údajně příliš přísně, jiným že zase příliš povoluje. Redakci INFO.CZ se na konto této debaty ozval jeden ze spolupracovníků Demagogu s tím, že chce přispět do diskuse a popsat situaci. „Sám vidím, jak kvalita ověřování klesá,“ začíná své svědectví.

Fact-checkingový server Demagog.cz se v posledních týdnech dostal pod palbu kritiky hned několikrát. Terčem připomínek je dvojí metr uplatňovaný při ověřování i svérázná selekce výroků. Web někdy analyzuje zjevné banality, jako když označil za pravdivý výrok Jiřího Drahoše „Jsem člověk, který na venkově vyrostl.“ Vůči jiným politikům ovšem uplatňuje striktnější pravidla.

Dobře to ve svém komentáři ukázal Matyáš Zrno. Jak připomněl, například předseda KDU-ČSL Marek Výborný v debatě o dotovaném jízdném podle Demagog.cz nemluvil pravdu: „Proč moje děti, jako poslance, mají jezdit z Heřmanova Městce do Chrudimi za dvě nebo tři koruny?“ Podstata nepravdy šéfa křesťanskodemokratické unie ovšem tkvěla pouze v tom, že by lístek jeho potomky přišel na koruny čtyři. Demagog.cz podle svého vyjádření toleruje odchylky pouze do deseti procent.

INFO.CZ se ozval jeden ze spolupracovníků serveru, který se přímo podílí na ověřování výroků českých politiků. Jeho identitu redakce zná, ale na jeho žádost se ji rozhodla nezveřejnit. Tento insider podle svých slov sám vnímá, jak se úroveň ověřování zhoršuje. „Kritika na sociálních sítích je podle mě oprávněná.“ Hlavní problém je podle něj v systému, který zavedl nový koordinátor Pavel Buršík, který se k projektu přidal letos v květnu. Buršík údajně celý tým nutí k ověřování všech pronesených výroků, byť sebebanálnějších. Výhrady, které zazněly od části analytiků, nepadly na úrodnou půdu. „Nový koordinátor nás neposlouchá, trvá na svém ověřování každého faktického výroku,“ tvrdí zdroj INFO.CZ.

Banalitami do mainstreamu? 

„S novým koordinátorem se nyní snažíme více dostat do mainstreamu, být viditelnější. Ověřujeme mnohem více, než dříve. A proto se tam také dostává více banalit,“ vysvětluje zdroj, podle kterého by i někteří další členové širšího týmu analyzovali méně. Více ověřovaných výroků v praxi posouvá poměr, který může některým politikům vytvářet pozitivní veřejný obrázek – jednu zásadní nepravdu může nyní snadno „vyvážit“ několik lehce nasbíraných plochých pravdivých konstatování.

Systémová změna v přístupu k obsahu má největší dopad právě na samotné analytiky, kteří výroky posuzují a kteří si teď za svoji práci vyslechnou kritiku. „Vinit jednotlivé analytiky nebo samotný server, že někomu nadržují, či chtějí někomu uškodit, je podle mě liché. Analytici se snaží, i proto mě mrzí současná kritika na sociálních sítích,“ dodává zdroj.

Na další dotazy zaslané lidem spojeným s projektem odpověděl pouze Buršík. Ostatní experti a analytici údajně dostali přísný zákaz se k informacím pro média vyjadřovat.

Součástí problému?

Pro fact-checkingový server, který vznikl ve snaze učinit tuzemské politické diskuze transparentnější, je stávající vývoj komplikací. Paradoxně se totiž namísto řešení stává součástí problému, když skrze ověřované banality vnáší do politické debaty mlhu a zkresluje výkony některých politiků. Podle Buršíka se však na problém nelze takto dívat. „Vždy jsme zdůrazňovali, že nelze jednotlivé politiky srovnávat podle počtu vyřčených pravd. Mnohdy si čtenář musí vyhodnotit, zda 'faktická' nepravdivost výroku také odpovídá jeho vnitřnímu 'pravdivostnímu' kompasu. Srovnáním s mezinárodní zkušeností je vidět, že to jinak ani nejde,“ dává do svého uvažování nahlédnout Buršík.

Výše citovaného analytika, který umožnil INFO.CZ nahlédnout do zákulisí, Buršík považuje za nekompetentního pro hodnocení dlouhodobého fungování projektu. Za praktikovanou metodologií si současný koordinátor stojí, byť uznává, že diskuse o tom, co přesně analyzovat, probíhají i na zahraničních fact-checkingových službách. 

Podle zdroje INFO.CZ se mezi spolupracovníky Demagog.cz aktuálně vede diskuse, zda a jak fact-checkingový server bude na kritiku reagovat a zda nadešel čas na změnu metodologie. „Na našem facebookovém profilu diskutují lidé, kteří nás sledují opravdu dlouho, a pokud jsou nyní zklamaní, tak je nejspíš na čase naši metodologii trochu posunout. Nebo přijít s jiným řešením, třeba udělat pro banální výroky novou kategorii. Jinými slovy, ty důležité výroky politiků by měly být odlišeny od těch banalit,“ naznačuje spolupracovník serveru možný směr vývoje.

To ostatně po diskusích s příznivci na sociálních sítích připouští i koordinátor Buršík. „Nevylučujeme, že budoucí vývoj politické diskuze, která se už nyní dynamicky vyvíjí a přesouvá mezi platformami, povede k menším či větším změnám. Aktuální debatu ohledně několika námi ověřených výroků provází poměrně značné zjednodušení, což poněkud pokřivuje diskuzi o výběru výroku a jeho hodnocení. Často by stačilo si přečíst celé odůvodnění. Naším úkolem je přinést primární zdroje a ověřovat fakta, vedle toho se podle našeho nejlepšího vědomí snažíme výrok zařadit do jedné ze čtyř kategorií,“ uzavírá koordinátor.

SDÍLET