Mladá fronta je v patové situaci, tvrdí insolvenční správkyně. Vydavatelství hrozí rozpad

Vojtěch Kristen

28. 04. 2020 • 12:44

Vydavatelství Mladá fronta (vydává například týdeník Euro) je v patové situaci, tvrdí ve své zprávě insolvenční správkyně Petra Hýsková. Na jedné straně má totiž vedení mediálního domu kvůli insolvenčnímu řízení svázané ruce ohledně výdajů, na straně druhé příjmovou stranu vydavatelství zasáhla tvrdá protikoronavirová opatření. Pokud Mladá fronta nenajde rychle cestu z této pasti, hrozí podle Hýskové její rozpad „na dílčí části s hodnotou výrazně nižší, než je hodnota celku.“

Vládní protikoronavirová opatření zasáhla většinu českých i světových mediálních domů. Ty se na jedné straně musí potýkat s poklesem objemu a cen inzerce, na straně druhé pak čelí problémům s distribucí. Pro Mladou frontu je situace těžší ze dvou důvodů: jednak má silnou knižní divizi, která byla protikoronavirovými opatřeními, respektive uzavřenými knihkupectvími, tvrdě zasažena. A druhým důvodem je probíhající insolvence, kdy má vedení vydavatelství značně svázané ruce ohledně toho, jak a za co bude utrácet. Problematickou situaci tak zmínila – i přes dílčí úspěchy – insolvenční správkyně ve své poslední zprávě.

„Přestože dlužník v počáteční fázi vedeného insolvenčního řízení deklaroval schopnost reorganizace svého podniku, má insolvenční správkyně v tuto chvíli o reálnosti naplnění tohoto záměru pochybnosti,“ hodnotí ve zprávě o stavu řízení situaci vydavatelství insolvenční správkyně Petra Hýsková. „Dlužník je stejně jako mnoho jiných podnikatelských subjektů zásadně negativně dotčen pandemickou situací v České republice a jeho hodnota bez aktivního razantního koncepčně manažerského zásahu postupně výrazně klesá,“ dodává.

Razantního „manažerského zákroku“ nicméně podle Hýskové není vedení Mladé fronty schopné, a proto ke spolupráci přizvala krizového manažera. Ten je ve vydavatelství denně přítomný, „pomáhá vedení řešit aktuální problémy a analyzuje situaci.“

Šéfka komunikace Mladé fronty Pavlína Míčová doplňuje, že se jedná o manažera Pavla Hřídele. „Ten zastupuje insolvenčního správce ve všech věcech souvisejících se zjišťováním rozsahu majetkové podstaty a jejím zajišťováním. Do řízení společnosti pan Hřídel nijak nezasahuje, řízení firmy je plně v kompetenci managementu,“ vysvětluje Míčová.

Ani přítomnost krizového manažera však podle Hýskové nebude stačit na to, aby vydavatelství zvrátilo současný trend ohledně cash flow. Situace se tak dostává do spirály, kdy insolvenční správkyně spolu s předběžným věřitelským výborem Mladé frontě „důrazně doporučují“, aby nečerpalo další tranše úvěrového financování. To předluženému vydavatelství poskytnul realitní magnát Radovan Vítek. 

„Hodnota jiných podniků s obdobným předmětem činnosti na trhu výrazně klesá, neboť je postavena na inzerci, kterou však rozpočty větších zákazníků značně omezují. Dlužník se tak z logiky věcí není schopen ‚uživit‘ a nezvratně prohlubuje svou úpadkovou situaci. IS a PVV proto dlužníkovi písemně důrazně doporučili nečerpat další tranše úvěrového financování a nezadlužovat tak majetkovou podstatu na úkor ostatních nezajištěných věřitelů,“ uvádí zpráva insolvenční správkyně. 

Bez úvěrového financování se však situace vydavatelství dále zhoršuje. Vysvobozením tak podle všeho bude až případný prodej podniku, o který mají zájem podnikatelé Radovan Vítek či zbrojař Michal Strnad. „Nejvhodnějším a pro všechny nejvýhodnějším způsobem zpeněžení majetkové podstaty je její prodej jako celku, tedy zachování podniku dlužníka a jeho reorganizace za účelem efektivnějšího využití a optimalizace nákladů. Takového postupu je třeba docílit v řádu jednotek týdnů,“ konstatuje insolvenční správkyně. 

SDÍLET