Rada ČT má nové vedení. Předsedu Matochu doplní Kysilka a Šlégr, proměna rozložení sil se završila

Novinář Pavel Matocha působící v Lidových novinách, jež patří Agrofertu, je novým předsedou Rady ČT. Ve středeční volbě obdržel jedenáct hlasů. Také volba místopředsedů skončila přesně podle naší předpovědi: zvoleni byli ekonom Pavel Kysilka a bývalý olympionik Jiří Šlégr. Volby se zúčastnilo dvanáct radních. Dva byli omluveni a Zdeněk Šarapatka se zúčastnit odmítl. Později odpoledne rada hladce schválila rozpočet ČT na příští rok.

Samotné volbě předcházel rozruch, který způsobil místopředseda rady Daniel Váňa. Své kolegy nevyděsil ani tak tím, že prodělal na sklonku října covid-19, jako především výrokem, že na jednání dorazil s horečkou, která je prý pozůstatkem nemoci.

Matochu do funkce navrhl právě Váňa a nový předseda rady ve volbě neměl protikandidáta. „Pracujeme spolu už nějaký čas, poznal jsem ho jako člověka, který tomu věnuje energii a čas. Prokázal jistou míru odolnosti, zároveň ochotu ke konsensu a domluvě,“ konstatoval Váňa. Matocha nominaci přijal, aniž by řekl, s čím do volby jde a jaké jsou jeho představy o fungování Rady ČT pod jeho vedením.

Následně si vzal slovo Šarapatka a oznámil, že se volby předsedy nezúčastní. „Je morálně nezpůsobilý, mám vážné pochybnosti, že bude svou pozici vykonávat s péčí řádného hospodáře. Nemá smysl, abych chodil za plentu, tento kandidát je pro mě nepřijatelný,“ vysvětlil. Kromě něj se volby do vedení rady nezúčastnili Maxmilián Kašparů a René Kühn, oba byli z dnešního jednání předem omluvení.

Nově zvolený předseda musel řešit nepatrný karambol ještě před samotnou volbou. Jako dosavadní místopředseda byl totiž pověřen řízením jednání, ale před samotnou volbou si počínal zmatečně. Aniž by přečetl volební pravidla, přistoupil k nominacím. Že by se celá procedura měla držet nějakých zaběhaných pravidel, ho upozornil jeden ze služebně nejstarších radních a v minulosti také předseda rady Jaroslav Dědič.

sinfin.digital